Total Overall Headcount
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Tot_HC:	2,034 Date:	23MAY11 
Tot_HC:	2,004 Date:	20MAY11 
Tot_HC:	1,979 Date:	19MAY11 
Tot_HC:	1,942 Date:	07JUN11 
Tot_HC:	1,932 Date:	06JUN11 
Tot_HC:	1,930 Date:	03JUN11 
Tot_HC:	1,933 Date:	02JUN11 
Tot_HC:	1,925 Date:	01JUN11 
Tot_HC:	1,916 Date:	18MAY11 
Tot_HC:	1,905 Date:	27JUN11 
Tot_HC:	1,893 Date:	24JUN11 
Tot_HC:	1,890 Date:	23JUN11 
Tot_HC:	1,888 Date:	22JUN11 
Tot_HC:	1,891 Date:	21JUN11 
Tot_HC:	1,894 Date:	10JUN11 
Tot_HC:	1,891 Date:	09JUN11 
Tot_HC:	1,888 Date:	17MAY11 
Tot_HC:	1,888 Date:	05JUL11 
Tot_HC:	1,885 Date:	04JUL11 
Tot_HC:	1,884 Date:	01JUL11 
Tot_HC:	1,886 Date:	30JUN11 
Tot_HC:	1,885 Date:	29JUN11 
Tot_HC:	1,887 Date:	28JUN11 
Tot_HC:	1,885 Date:	20JUN11 
Tot_HC:	1,886 Date:	17JUN11 
Tot_HC:	1,884 Date:	16JUN11 
Tot_HC:	1,883 Date:	15JUN11 
Tot_HC:	1,883 Date:	14JUN11 
Tot_HC:	1,886 Date:	13JUN11 
Tot_HC:	1,885 Date:	08JUL11 
Tot_HC:	1,876 Date:	07JUL11 
Tot_HC:	1,879 Date:	06JUL11 
Tot_HC:	1,881 Date:	08JUN11 
Tot_HC:	1,876 Date:	12JUL11 
Tot_HC:	1,870 Date:	11JUL11 
Tot_HC:	1,874 Date:	31MAY11 
Tot_HC:	1,874 Date:	16MAY11 
Tot_HC:	1,868 Date:	13JUL11 
Tot_HC:	1,866 Date:	30MAY11 
Tot_HC:	1,848 Date:	15JUL11 
Tot_HC:	1,845 Date:	14JUL11 
Tot_HC:	1,846 Date:	12AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	11AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	10AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	09AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	08AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	05AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	04AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	03AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	02AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	01AUG11 
Tot_HC:	1,837 Date:	29JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	28JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	27JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	26JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	25JUL11 
Tot_HC:	1,836 Date:	22JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	21JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	20JUL11 
Tot_HC:	1,837 Date:	19JUL11 
Tot_HC:	1,838 Date:	18JUL11 
Tot_HC:	1,838 Date:	13MAY11 
Tot_HC:	1,830 Date:	27MAY11 
Tot_HC:	1,826 Date:	12MAY11 
Tot_HC:	1,816 Date:	11MAY11 
Tot_HC:	1,802 Date:	10MAY11 
Tot_HC:	1,775 Date:	26MAY11 
Tot_HC:	1,761 Date:	09MAY11 
Tot_HC:	1,756 Date:	06MAY11 
Tot_HC:	1,718 Date:	05MAY11 
Tot_HC:	1,692 Date:	25MAY11 
Tot_HC:	1,668 Date:	04MAY11 
Tot_HC:	1,667 Date:	03MAY11 
Tot_HC:	1,639 Date:	02MAY11 
Tot_HC:	1,623 Date:	29APR11 
Tot_HC:	1,592 Date:	28APR11 
Tot_HC:	1,572 Date:	27APR11 
Tot_HC:	1,547 Date:	26APR11 
Tot_HC:	1,510 Date:	25APR11 
Tot_HC:	1,477 Date:	22APR11 
Tot_HC:	1,415 Date:	21APR11 
Tot_HC:	1,396 Date:	20APR11 
Tot_HC:	1,359 Date:	19APR11 
Tot_HC:	1,322 Date:	18APR11 
Tot_HC:	1,274 Date:	15APR11 
Tot_HC:	1,221 Date:	14APR11 
Tot_HC:	1,170 Date:	13APR11 
Tot_HC:	1,109 Date:	12APR11 
Tot_HC:	1,044 Date:	11APR11 
Tot_HC:	954 Date:	08APR11 
Tot_HC:	708 Date:	07APR11 
Tot_HC:	584 Date:	06APR11 
Tot_HC:	449 Date:	05APR11 
Tot_HC:	281 Date:	04APR11 
Tot_HC:	121
Term= 201150
Degree Credit Headcount
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Deg_HC:	2,034 Date:	23MAY11 
Deg_HC:	2,004 Date:	20MAY11 
Deg_HC:	1,979 Date:	19MAY11 
Deg_HC:	1,942 Date:	07JUN11 
Deg_HC:	1,931 Date:	06JUN11 
Deg_HC:	1,929 Date:	03JUN11 
Deg_HC:	1,932 Date:	02JUN11 
Deg_HC:	1,924 Date:	01JUN11 
Deg_HC:	1,915 Date:	18MAY11 
Deg_HC:	1,905 Date:	27JUN11 
Deg_HC:	1,892 Date:	24JUN11 
Deg_HC:	1,889 Date:	22JUN11 
Deg_HC:	1,890 Date:	21JUN11 
Deg_HC:	1,893 Date:	10JUN11 
Deg_HC:	1,890 Date:	17MAY11 
Deg_HC:	1,888 Date:	05JUL11 
Deg_HC:	1,884 Date:	04JUL11 
Deg_HC:	1,883 Date:	01JUL11 
Deg_HC:	1,885 Date:	30JUN11 
Deg_HC:	1,884 Date:	29JUN11 
Deg_HC:	1,886 Date:	28JUN11 
Deg_HC:	1,884 Date:	23JUN11 
Deg_HC:	1,887 Date:	20JUN11 
Deg_HC:	1,885 Date:	17JUN11 
Deg_HC:	1,883 Date:	16JUN11 
Deg_HC:	1,882 Date:	15JUN11 
Deg_HC:	1,882 Date:	14JUN11 
Deg_HC:	1,885 Date:	13JUN11 
Deg_HC:	1,884 Date:	09JUN11 
Deg_HC:	1,887 Date:	07JUL11 
Deg_HC:	1,877 Date:	06JUL11 
Deg_HC:	1,880 Date:	08JUN11 
Deg_HC:	1,875 Date:	11JUL11 
Deg_HC:	1,871 Date:	08JUL11 
Deg_HC:	1,873 Date:	31MAY11 
Deg_HC:	1,873 Date:	16MAY11 
Deg_HC:	1,868 Date:	13JUL11 
Deg_HC:	1,863 Date:	12JUL11 
Deg_HC:	1,867 Date:	15JUL11 
Deg_HC:	1,842 Date:	14JUL11 
Deg_HC:	1,843 Date:	30MAY11 
Deg_HC:	1,847 Date:	21JUL11 
Deg_HC:	1,834 Date:	19JUL11 
Deg_HC:	1,835 Date:	18JUL11 
Deg_HC:	1,835 Date:	12AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	11AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	10AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	09AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	08AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	05AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	04AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	03AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	02AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	01AUG11 
Deg_HC:	1,833 Date:	29JUL11 
Deg_HC:	1,833 Date:	28JUL11 
Deg_HC:	1,833 Date:	27JUL11 
Deg_HC:	1,833 Date:	26JUL11 
Deg_HC:	1,833 Date:	25JUL11 
Deg_HC:	1,833 Date:	22JUL11 
Deg_HC:	1,834 Date:	20JUL11 
Deg_HC:	1,834 Date:	13MAY11 
Deg_HC:	1,830 Date:	27MAY11 
Deg_HC:	1,825 Date:	12MAY11 
Deg_HC:	1,816 Date:	11MAY11 
Deg_HC:	1,802 Date:	10MAY11 
Deg_HC:	1,775 Date:	26MAY11 
Deg_HC:	1,760 Date:	09MAY11 
Deg_HC:	1,756 Date:	06MAY11 
Deg_HC:	1,718 Date:	05MAY11 
Deg_HC:	1,692 Date:	25MAY11 
Deg_HC:	1,668 Date:	04MAY11 
Deg_HC:	1,667 Date:	03MAY11 
Deg_HC:	1,639 Date:	02MAY11 
Deg_HC:	1,623 Date:	29APR11 
Deg_HC:	1,592 Date:	28APR11 
Deg_HC:	1,572 Date:	27APR11 
Deg_HC:	1,547 Date:	26APR11 
Deg_HC:	1,510 Date:	25APR11 
Deg_HC:	1,477 Date:	22APR11 
Deg_HC:	1,415 Date:	21APR11 
Deg_HC:	1,396 Date:	20APR11 
Deg_HC:	1,359 Date:	19APR11 
Deg_HC:	1,322 Date:	18APR11 
Deg_HC:	1,274 Date:	15APR11 
Deg_HC:	1,221 Date:	14APR11 
Deg_HC:	1,170 Date:	13APR11 
Deg_HC:	1,109 Date:	12APR11 
Deg_HC:	1,044 Date:	11APR11 
Deg_HC:	954 Date:	08APR11 
Deg_HC:	708 Date:	07APR11 
Deg_HC:	584 Date:	06APR11 
Deg_HC:	449 Date:	05APR11 
Deg_HC:	281 Date:	04APR11 
Deg_HC:	121
Term= 201150
Degree Credit Hours
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	12,076 Date:	23MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,982 Date:	20MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,867 Date:	19MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,710 Date:	18MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,503 Date:	03JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,369 Date:	17MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,393 Date:	02JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,337 Date:	01JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,330 Date:	07JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,307 Date:	06JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,321 Date:	16MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,261 Date:	31MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,132 Date:	13MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,107 Date:	12MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	11,048 Date:	10JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,999 Date:	09JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,010 Date:	08JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	11,007 Date:	30MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,998 Date:	13JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,917 Date:	11MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,941 Date:	14JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,893 Date:	15JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,845 Date:	27MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,845 Date:	21JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,833 Date:	20JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,802 Date:	17JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,825 Date:	16JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,831 Date:	10MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,798 Date:	22JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,767 Date:	27JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,757 Date:	24JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,752 Date:	23JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,748 Date:	29JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,697 Date:	28JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,704 Date:	09MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,708 Date:	01JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,653 Date:	30JUN11 
Deg_Cr_Hrs:	10,669 Date:	05JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,621 Date:	04JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,635 Date:	06JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,596 Date:	08JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,535 Date:	07JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,568 Date:	11JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,510 Date:	26MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,521 Date:	06MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,511 Date:	12JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,470 Date:	13JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,438 Date:	05MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,388 Date:	14JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,348 Date:	15JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,333 Date:	22JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,270 Date:	21JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,274 Date:	20JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,277 Date:	19JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,280 Date:	18JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,290 Date:	12AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,252 Date:	11AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,252 Date:	10AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,252 Date:	09AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,252 Date:	08AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,255 Date:	05AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,255 Date:	04AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,255 Date:	03AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,258 Date:	02AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,261 Date:	01AUG11 
Deg_Cr_Hrs:	10,264 Date:	29JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,264 Date:	28JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,267 Date:	27JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,267 Date:	26JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,267 Date:	25JUL11 
Deg_Cr_Hrs:	10,267 Date:	04MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,256 Date:	25MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,062 Date:	03MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	10,030 Date:	02MAY11 
Deg_Cr_Hrs:	9,880 Date:	29APR11 
Deg_Cr_Hrs:	9,682 Date:	28APR11 
Deg_Cr_Hrs:	9,580 Date:	27APR11 
Deg_Cr_Hrs:	9,406 Date:	26APR11 
Deg_Cr_Hrs:	9,190 Date:	25APR11 
Deg_Cr_Hrs:	9,002 Date:	22APR11 
Deg_Cr_Hrs:	8,654 Date:	21APR11 
Deg_Cr_Hrs:	8,548 Date:	20APR11 
Deg_Cr_Hrs:	8,291 Date:	19APR11 
Deg_Cr_Hrs:	8,107 Date:	18APR11 
Deg_Cr_Hrs:	7,811 Date:	15APR11 
Deg_Cr_Hrs:	7,468 Date:	14APR11 
Deg_Cr_Hrs:	7,177 Date:	13APR11 
Deg_Cr_Hrs:	6,779 Date:	12APR11 
Deg_Cr_Hrs:	6,353 Date:	11APR11 
Deg_Cr_Hrs:	5,790 Date:	08APR11 
Deg_Cr_Hrs:	4,220 Date:	07APR11 
Deg_Cr_Hrs:	3,477 Date:	06APR11 
Deg_Cr_Hrs:	2,634 Date:	05APR11 
Deg_Cr_Hrs:	1,633 Date:	04APR11 
Deg_Cr_Hrs:	661
Term= 201150
Audit Hours
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	11AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	10AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	09AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	08AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	05AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	04AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	03AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	02AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	01AUG11 
Aud_Hrs:	12 Date:	29JUL11 
Aud_Hrs:	12 Date:	28JUL11 
Aud_Hrs:	12 Date:	27JUL11 
Aud_Hrs:	12 Date:	26JUL11 
Aud_Hrs:	12 Date:	25JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	21JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	20JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	18JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	14JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	13JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	11JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	22JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	19JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	15JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	12JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	08JUL11 
Aud_Hrs:	9 Date:	07JUL11 
Aud_Hrs:	6 Date:	06JUL11 
Aud_Hrs:	3 Date:	05JUL11 
Aud_Hrs:	3 Date:	04JUL11 
Aud_Hrs:	3 Date:	01JUL11 
Aud_Hrs:	3 Date:	30JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	29JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	28JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	27JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	24JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	23JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	22JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	21JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	20JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	17JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	16JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	15JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	14JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	13JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	10JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	09JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	08JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	07JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	06JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	03JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	02JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	01JUN11 
Aud_Hrs:	3 Date:	31MAY11 
Aud_Hrs:	3 Date:	30MAY11 
Aud_Hrs:	3 Date:	27MAY11 
Aud_Hrs:	3 Date:	26MAY11 
Aud_Hrs:	3 Date:	25MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	24MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	23MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	20MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	19MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	18MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	17MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	16MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	13MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	12MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	11MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	10MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	09MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	06MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	05MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	04MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	03MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	02MAY11 
Aud_Hrs:	0 Date:	29APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	28APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	27APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	26APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	25APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	22APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	21APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	20APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	19APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	18APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	15APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	14APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	13APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	12APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	11APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	08APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	07APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	06APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	05APR11 
Aud_Hrs:	0 Date:	04APR11 
Aud_Hrs:	0
Term= 201150
Degree Credit FTE (Excluding Audits)
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Deg_Cr_FTE:	805 Date:	23MAY11 
Deg_Cr_FTE:	799 Date:	20MAY11 
Deg_Cr_FTE:	791 Date:	19MAY11 
Deg_Cr_FTE:	781 Date:	18MAY11 
Deg_Cr_FTE:	767 Date:	03JUN11 
Deg_Cr_FTE:	758 Date:	17MAY11 
Deg_Cr_FTE:	760 Date:	02JUN11 
Deg_Cr_FTE:	756 Date:	01JUN11 
Deg_Cr_FTE:	755 Date:	07JUN11 
Deg_Cr_FTE:	754 Date:	06JUN11 
Deg_Cr_FTE:	755 Date:	16MAY11 
Deg_Cr_FTE:	751 Date:	31MAY11 
Deg_Cr_FTE:	742 Date:	13MAY11 
Deg_Cr_FTE:	740 Date:	12MAY11 
Deg_Cr_FTE:	737 Date:	09JUN11 
Deg_Cr_FTE:	734 Date:	08JUN11 
Deg_Cr_FTE:	734 Date:	10JUN11 
Deg_Cr_FTE:	733 Date:	30MAY11 
Deg_Cr_FTE:	733 Date:	11MAY11 
Deg_Cr_FTE:	729 Date:	14JUN11 
Deg_Cr_FTE:	726 Date:	13JUN11 
Deg_Cr_FTE:	728 Date:	15JUN11 
Deg_Cr_FTE:	723 Date:	27MAY11 
Deg_Cr_FTE:	723 Date:	21JUN11 
Deg_Cr_FTE:	722 Date:	20JUN11 
Deg_Cr_FTE:	720 Date:	17JUN11 
Deg_Cr_FTE:	722 Date:	16JUN11 
Deg_Cr_FTE:	722 Date:	22JUN11 
Deg_Cr_FTE:	718 Date:	10MAY11 
Deg_Cr_FTE:	720 Date:	27JUN11 
Deg_Cr_FTE:	717 Date:	24JUN11 
Deg_Cr_FTE:	717 Date:	23JUN11 
Deg_Cr_FTE:	717 Date:	29JUN11 
Deg_Cr_FTE:	713 Date:	28JUN11 
Deg_Cr_FTE:	714 Date:	09MAY11 
Deg_Cr_FTE:	714 Date:	01JUL11 
Deg_Cr_FTE:	710 Date:	30JUN11 
Deg_Cr_FTE:	711 Date:	05JUL11 
Deg_Cr_FTE:	708 Date:	04JUL11 
Deg_Cr_FTE:	709 Date:	07JUL11 
Deg_Cr_FTE:	705 Date:	06JUL11 
Deg_Cr_FTE:	706 Date:	08JUL11 
Deg_Cr_FTE:	702 Date:	26MAY11 
Deg_Cr_FTE:	701 Date:	11JUL11 
Deg_Cr_FTE:	701 Date:	06MAY11 
Deg_Cr_FTE:	701 Date:	13JUL11 
Deg_Cr_FTE:	696 Date:	12JUL11 
Deg_Cr_FTE:	698 Date:	05MAY11 
Deg_Cr_FTE:	693 Date:	15JUL11 
Deg_Cr_FTE:	689 Date:	14JUL11 
Deg_Cr_FTE:	690 Date:	21JUL11 
Deg_Cr_FTE:	685 Date:	20JUL11 
Deg_Cr_FTE:	685 Date:	19JUL11 
Deg_Cr_FTE:	685 Date:	18JUL11 
Deg_Cr_FTE:	686 Date:	12AUG11 
Deg_Cr_FTE:	683 Date:	11AUG11 
Deg_Cr_FTE:	683 Date:	10AUG11 
Deg_Cr_FTE:	683 Date:	09AUG11 
Deg_Cr_FTE:	683 Date:	08AUG11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	05AUG11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	04AUG11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	03AUG11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	02AUG11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	01AUG11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	29JUL11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	28JUL11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	27JUL11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	26JUL11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	25JUL11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	22JUL11 
Deg_Cr_FTE:	685 Date:	04MAY11 
Deg_Cr_FTE:	684 Date:	25MAY11 
Deg_Cr_FTE:	671 Date:	03MAY11 
Deg_Cr_FTE:	669 Date:	02MAY11 
Deg_Cr_FTE:	659 Date:	29APR11 
Deg_Cr_FTE:	645 Date:	28APR11 
Deg_Cr_FTE:	639 Date:	27APR11 
Deg_Cr_FTE:	627 Date:	26APR11 
Deg_Cr_FTE:	613 Date:	25APR11 
Deg_Cr_FTE:	600 Date:	22APR11 
Deg_Cr_FTE:	577 Date:	21APR11 
Deg_Cr_FTE:	570 Date:	20APR11 
Deg_Cr_FTE:	553 Date:	19APR11 
Deg_Cr_FTE:	540 Date:	18APR11 
Deg_Cr_FTE:	521 Date:	15APR11 
Deg_Cr_FTE:	498 Date:	14APR11 
Deg_Cr_FTE:	478 Date:	13APR11 
Deg_Cr_FTE:	452 Date:	12APR11 
Deg_Cr_FTE:	424 Date:	11APR11 
Deg_Cr_FTE:	386 Date:	08APR11 
Deg_Cr_FTE:	281 Date:	07APR11 
Deg_Cr_FTE:	232 Date:	06APR11 
Deg_Cr_FTE:	176 Date:	05APR11 
Deg_Cr_FTE:	109 Date:	04APR11 
Deg_Cr_FTE:	44
Term= 201150
Headcount With Zero Balance
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	08JUL11 
HC_No_Bal:	1,613 Date:	06JUL11 
HC_No_Bal:	1,573 Date:	07JUL11 
HC_No_Bal:	1,569 Date:	01JUL11 
HC_No_Bal:	1,545 Date:	05JUL11 
HC_No_Bal:	1,542 Date:	04JUL11 
HC_No_Bal:	1,542 Date:	30JUN11 
HC_No_Bal:	1,533 Date:	29JUN11 
HC_No_Bal:	1,536 Date:	28JUN11 
HC_No_Bal:	1,532 Date:	27JUN11 
HC_No_Bal:	1,525 Date:	24JUN11 
HC_No_Bal:	1,525 Date:	21JUN11 
HC_No_Bal:	1,522 Date:	22JUN11 
HC_No_Bal:	1,502 Date:	23JUN11 
HC_No_Bal:	1,494 Date:	17JUN11 
HC_No_Bal:	1,428 Date:	20JUN11 
HC_No_Bal:	1,414 Date:	15JUN11 
HC_No_Bal:	1,379 Date:	16JUN11 
HC_No_Bal:	1,368 Date:	10JUN11 
HC_No_Bal:	1,241 Date:	13JUN11 
HC_No_Bal:	1,238 Date:	07JUN11 
HC_No_Bal:	1,236 Date:	09JUN11 
HC_No_Bal:	1,232 Date:	08JUN11 
HC_No_Bal:	1,231 Date:	14JUN11 
HC_No_Bal:	1,229 Date:	06JUN11 
HC_No_Bal:	1,205 Date:	03JUN11 
HC_No_Bal:	1,206 Date:	02JUN11 
HC_No_Bal:	1,192 Date:	01JUN11 
HC_No_Bal:	1,192 Date:	31MAY11 
HC_No_Bal:	1,166 Date:	30MAY11 
HC_No_Bal:	1,155 Date:	27MAY11 
HC_No_Bal:	1,145 Date:	26MAY11 
HC_No_Bal:	1,115 Date:	25MAY11 
HC_No_Bal:	1,077 Date:	24MAY11 
HC_No_Bal:	1,020 Date:	15JUL11 
HC_No_Bal:	956 Date:	12JUL11 
HC_No_Bal:	956 Date:	13JUL11 
HC_No_Bal:	946 Date:	19JUL11 
HC_No_Bal:	942 Date:	18JUL11 
HC_No_Bal:	944 Date:	14JUL11 
HC_No_Bal:	935 Date:	20JUL11 
HC_No_Bal:	932 Date:	22JUL11 
HC_No_Bal:	926 Date:	21JUL11 
HC_No_Bal:	924 Date:	12AUG11 
HC_No_Bal:	918 Date:	11AUG11 
HC_No_Bal:	909 Date:	25JUL11 
HC_No_Bal:	911 Date:	10AUG11 
HC_No_Bal:	901 Date:	26JUL11 
HC_No_Bal:	906 Date:	09AUG11 
HC_No_Bal:	896 Date:	27JUL11 
HC_No_Bal:	895 Date:	08AUG11 
HC_No_Bal:	888 Date:	05AUG11 
HC_No_Bal:	885 Date:	02AUG11 
HC_No_Bal:	888 Date:	01AUG11 
HC_No_Bal:	889 Date:	29JUL11 
HC_No_Bal:	886 Date:	28JUL11 
HC_No_Bal:	886 Date:	11JUL11 
HC_No_Bal:	888 Date:	04AUG11 
HC_No_Bal:	884 Date:	03AUG11 
HC_No_Bal:	884 Date:	23MAY11 
HC_No_Bal:	716 Date:	20MAY11 
HC_No_Bal:	501 Date:	19MAY11 
HC_No_Bal:	452 Date:	18MAY11 
HC_No_Bal:	412 Date:	17MAY11 
HC_No_Bal:	364 Date:	16MAY11 
HC_No_Bal:	329 Date:	13MAY11 
HC_No_Bal:	276 Date:	12MAY11 
HC_No_Bal:	250 Date:	11MAY11 
HC_No_Bal:	233 Date:	10MAY11 
HC_No_Bal:	217 Date:	09MAY11 
HC_No_Bal:	202 Date:	06MAY11 
HC_No_Bal:	178 Date:	05MAY11 
HC_No_Bal:	163 Date:	04MAY11 
HC_No_Bal:	154 Date:	03MAY11 
HC_No_Bal:	143 Date:	02MAY11 
HC_No_Bal:	133 Date:	29APR11 
HC_No_Bal:	111 Date:	28APR11 
HC_No_Bal:	101 Date:	27APR11 
HC_No_Bal:	98 Date:	26APR11 
HC_No_Bal:	96 Date:	25APR11 
HC_No_Bal:	88 Date:	22APR11 
HC_No_Bal:	79 Date:	21APR11 
HC_No_Bal:	78 Date:	20APR11 
HC_No_Bal:	72 Date:	19APR11 
HC_No_Bal:	65 Date:	18APR11 
HC_No_Bal:	58 Date:	15APR11 
HC_No_Bal:	56 Date:	14APR11 
HC_No_Bal:	51 Date:	13APR11 
HC_No_Bal:	45 Date:	12APR11 
HC_No_Bal:	42 Date:	11APR11 
HC_No_Bal:	29 Date:	08APR11 
HC_No_Bal:	14 Date:	07APR11 
HC_No_Bal:	10 Date:	06APR11 
HC_No_Bal:	7 Date:	05APR11 
HC_No_Bal:	5 Date:	04APR11 
HC_No_Bal:	3
Term= 201150
First-Time Freshmen Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	11AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	10AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	09AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	08AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	05AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	04AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	03AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	02AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	01AUG11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	29JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	28JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	27JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	26JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	25JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	22JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	21JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	20JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	19JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	18JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	15JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	14JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	13JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	12JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	11JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	08JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	07JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	06JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	05JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	04JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	01JUL11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	30JUN11 
FT_Fresh_Apps:	399 Date:	28JUN11 
FT_Fresh_Apps:	397 Date:	29JUN11 
FT_Fresh_Apps:	397 Date:	27JUN11 
FT_Fresh_Apps:	397 Date:	24JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	23JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	22JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	21JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	20JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	17JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	16JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	15JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	14JUN11 
FT_Fresh_Apps:	396 Date:	13JUN11 
FT_Fresh_Apps:	394 Date:	10JUN11 
FT_Fresh_Apps:	393 Date:	09JUN11 
FT_Fresh_Apps:	393 Date:	08JUN11 
FT_Fresh_Apps:	393 Date:	07JUN11 
FT_Fresh_Apps:	392 Date:	06JUN11 
FT_Fresh_Apps:	392 Date:	24MAY11 
FT_Fresh_Apps:	386 Date:	26MAY11 
FT_Fresh_Apps:	386 Date:	25MAY11 
FT_Fresh_Apps:	386 Date:	03JUN11 
FT_Fresh_Apps:	385 Date:	02JUN11 
FT_Fresh_Apps:	385 Date:	01JUN11 
FT_Fresh_Apps:	385 Date:	31MAY11 
FT_Fresh_Apps:	384 Date:	30MAY11 
FT_Fresh_Apps:	384 Date:	27MAY11 
FT_Fresh_Apps:	384 Date:	23MAY11 
FT_Fresh_Apps:	384 Date:	20MAY11 
FT_Fresh_Apps:	383 Date:	19MAY11 
FT_Fresh_Apps:	383 Date:	18MAY11 
FT_Fresh_Apps:	373 Date:	17MAY11 
FT_Fresh_Apps:	366 Date:	16MAY11 
FT_Fresh_Apps:	364 Date:	13MAY11 
FT_Fresh_Apps:	357 Date:	12MAY11 
FT_Fresh_Apps:	353 Date:	11MAY11 
FT_Fresh_Apps:	350 Date:	10MAY11 
FT_Fresh_Apps:	344 Date:	09MAY11 
FT_Fresh_Apps:	343 Date:	06MAY11 
FT_Fresh_Apps:	343 Date:	05MAY11 
FT_Fresh_Apps:	338 Date:	04MAY11 
FT_Fresh_Apps:	338 Date:	03MAY11 
FT_Fresh_Apps:	334 Date:	02MAY11 
FT_Fresh_Apps:	331 Date:	29APR11 
FT_Fresh_Apps:	326 Date:	28APR11 
FT_Fresh_Apps:	323 Date:	27APR11 
FT_Fresh_Apps:	319 Date:	26APR11 
FT_Fresh_Apps:	317 Date:	25APR11 
FT_Fresh_Apps:	315 Date:	22APR11 
FT_Fresh_Apps:	312 Date:	21APR11 
FT_Fresh_Apps:	311 Date:	20APR11 
FT_Fresh_Apps:	305 Date:	19APR11 
FT_Fresh_Apps:	305 Date:	18APR11 
FT_Fresh_Apps:	302 Date:	15APR11 
FT_Fresh_Apps:	294 Date:	14APR11 
FT_Fresh_Apps:	291 Date:	13APR11 
FT_Fresh_Apps:	286 Date:	12APR11 
FT_Fresh_Apps:	282 Date:	11APR11 
FT_Fresh_Apps:	281 Date:	08APR11 
FT_Fresh_Apps:	280 Date:	07APR11 
FT_Fresh_Apps:	278 Date:	06APR11 
FT_Fresh_Apps:	275 Date:	05APR11 
FT_Fresh_Apps:	269 Date:	04APR11 
FT_Fresh_Apps:	268
Term= 201150
First-Time Freshmen Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	11AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	10AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	09AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	08AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	05AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	04AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	03AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	02AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	01AUG11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	29JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	28JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	27JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	26JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	25JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	22JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	21JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	20JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	19JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	18JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	15JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	14JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	13JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	12JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	11JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	08JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	07JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	311 Date:	06JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	309 Date:	05JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	309 Date:	04JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	309 Date:	01JUL11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	309 Date:	30JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	309 Date:	29JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	308 Date:	28JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	308 Date:	27JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	307 Date:	24JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	307 Date:	23JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	307 Date:	22JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	307 Date:	21JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	306 Date:	20JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	306 Date:	17JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	306 Date:	15JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	306 Date:	14JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	306 Date:	16JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	305 Date:	09JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	304 Date:	13JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	304 Date:	10JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	304 Date:	08JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	304 Date:	07JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	302 Date:	06JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	300 Date:	03JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	297 Date:	02JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	294 Date:	01JUN11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	292 Date:	31MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	290 Date:	26MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	289 Date:	27MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	288 Date:	30MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	288 Date:	25MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	285 Date:	24MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	284 Date:	23MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	282 Date:	20MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	277 Date:	19MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	276 Date:	18MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	265 Date:	17MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	262 Date:	16MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	262 Date:	13MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	257 Date:	12MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	255 Date:	11MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	253 Date:	10MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	251 Date:	09MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	251 Date:	06MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	247 Date:	05MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	241 Date:	04MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	239 Date:	03MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	233 Date:	02MAY11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	232 Date:	29APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	226 Date:	28APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	220 Date:	27APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	219 Date:	26APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	217 Date:	25APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	216 Date:	22APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	213 Date:	21APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	212 Date:	20APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	208 Date:	19APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	206 Date:	18APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	203 Date:	15APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	201 Date:	14APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	201 Date:	13APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	195 Date:	12APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	193 Date:	11APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	182 Date:	08APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	168 Date:	07APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	168 Date:	06APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	168 Date:	05APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	168 Date:	04APR11 
FT_Fresh_Acc_Apps:	168
Term= 201150
First-Time Freshmen Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
FT_Fresh_Reg:	103 Date:	23MAY11 
FT_Fresh_Reg:	101 Date:	20MAY11 
FT_Fresh_Reg:	98 Date:	22JUN11 
FT_Fresh_Reg:	97 Date:	21JUN11 
FT_Fresh_Reg:	97 Date:	20JUN11 
FT_Fresh_Reg:	97 Date:	12AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	11AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	10AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	09AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	08AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	04AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	03AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	02AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	01AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	28JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	27JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	26JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	25JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	21JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	20JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	19JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	18JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	15JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	14JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	13JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	12JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	11JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	08JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	07JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	05JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	04JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	01JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	30JUN11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	27JUN11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	24JUN11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	17JUN11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	16JUN11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	05AUG11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	29JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	22JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	06JUL11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	29JUN11 
FT_Fresh_Reg:	96 Date:	28JUN11 
FT_Fresh_Reg:	95 Date:	23JUN11 
FT_Fresh_Reg:	95 Date:	14JUN11 
FT_Fresh_Reg:	95 Date:	15JUN11 
FT_Fresh_Reg:	95 Date:	13JUN11 
FT_Fresh_Reg:	95 Date:	10JUN11 
FT_Fresh_Reg:	94 Date:	07JUN11 
FT_Fresh_Reg:	94 Date:	06JUN11 
FT_Fresh_Reg:	94 Date:	03JUN11 
FT_Fresh_Reg:	94 Date:	02JUN11 
FT_Fresh_Reg:	93 Date:	01JUN11 
FT_Fresh_Reg:	92 Date:	09JUN11 
FT_Fresh_Reg:	91 Date:	08JUN11 
FT_Fresh_Reg:	89 Date:	31MAY11 
FT_Fresh_Reg:	87 Date:	19MAY11 
FT_Fresh_Reg:	86 Date:	30MAY11 
FT_Fresh_Reg:	85 Date:	27MAY11 
FT_Fresh_Reg:	83 Date:	18MAY11 
FT_Fresh_Reg:	76 Date:	26MAY11 
FT_Fresh_Reg:	74 Date:	17MAY11 
FT_Fresh_Reg:	73 Date:	16MAY11 
FT_Fresh_Reg:	72 Date:	25MAY11 
FT_Fresh_Reg:	71 Date:	13MAY11 
FT_Fresh_Reg:	66 Date:	12MAY11 
FT_Fresh_Reg:	66 Date:	11MAY11 
FT_Fresh_Reg:	66 Date:	09MAY11 
FT_Fresh_Reg:	66 Date:	10MAY11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	06MAY11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	05MAY11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	04MAY11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	03MAY11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	02MAY11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	29APR11 
FT_Fresh_Reg:	65 Date:	28APR11 
FT_Fresh_Reg:	64 Date:	27APR11 
FT_Fresh_Reg:	60 Date:	26APR11 
FT_Fresh_Reg:	53 Date:	21APR11 
FT_Fresh_Reg:	52 Date:	25APR11 
FT_Fresh_Reg:	51 Date:	22APR11 
FT_Fresh_Reg:	51 Date:	20APR11 
FT_Fresh_Reg:	42 Date:	19APR11 
FT_Fresh_Reg:	42 Date:	18APR11 
FT_Fresh_Reg:	34 Date:	15APR11 
FT_Fresh_Reg:	33 Date:	14APR11 
FT_Fresh_Reg:	17 Date:	13APR11 
FT_Fresh_Reg:	10 Date:	12APR11 
FT_Fresh_Reg:	2 Date:	11APR11 
FT_Fresh_Reg:	1 Date:	08APR11 
FT_Fresh_Reg:	0 Date:	07APR11 
FT_Fresh_Reg:	0 Date:	06APR11 
FT_Fresh_Reg:	0 Date:	05APR11 
FT_Fresh_Reg:	0 Date:	04APR11 
FT_Fresh_Reg:	0
Term= 201150
Re-Admit Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	11AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	10AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	09AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	08AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	05AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	04AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	03AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	02AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	01AUG11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	28JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	27JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	26JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	25JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	22JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	21JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	20JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	19JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	18JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	15JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	14JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	13JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	12JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	11JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	08JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	07JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	06JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	05JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	04JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	01JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	30JUN11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	29JUL11 
Re_Admit_Apps:	698 Date:	29JUN11 
Re_Admit_Apps:	697 Date:	28JUN11 
Re_Admit_Apps:	695 Date:	27JUN11 
Re_Admit_Apps:	695 Date:	24JUN11 
Re_Admit_Apps:	694 Date:	23JUN11 
Re_Admit_Apps:	692 Date:	22JUN11 
Re_Admit_Apps:	692 Date:	21JUN11 
Re_Admit_Apps:	691 Date:	20JUN11 
Re_Admit_Apps:	691 Date:	17JUN11 
Re_Admit_Apps:	691 Date:	16JUN11 
Re_Admit_Apps:	691 Date:	15JUN11 
Re_Admit_Apps:	691 Date:	14JUN11 
Re_Admit_Apps:	690 Date:	13JUN11 
Re_Admit_Apps:	689 Date:	10JUN11 
Re_Admit_Apps:	687 Date:	09JUN11 
Re_Admit_Apps:	687 Date:	07JUN11 
Re_Admit_Apps:	686 Date:	08JUN11 
Re_Admit_Apps:	686 Date:	06JUN11 
Re_Admit_Apps:	685 Date:	03JUN11 
Re_Admit_Apps:	668 Date:	02JUN11 
Re_Admit_Apps:	665 Date:	01JUN11 
Re_Admit_Apps:	663 Date:	31MAY11 
Re_Admit_Apps:	661 Date:	30MAY11 
Re_Admit_Apps:	660 Date:	27MAY11 
Re_Admit_Apps:	660 Date:	26MAY11 
Re_Admit_Apps:	660 Date:	25MAY11 
Re_Admit_Apps:	657 Date:	24MAY11 
Re_Admit_Apps:	657 Date:	23MAY11 
Re_Admit_Apps:	656 Date:	20MAY11 
Re_Admit_Apps:	654 Date:	19MAY11 
Re_Admit_Apps:	645 Date:	18MAY11 
Re_Admit_Apps:	636 Date:	17MAY11 
Re_Admit_Apps:	606 Date:	16MAY11 
Re_Admit_Apps:	597 Date:	13MAY11 
Re_Admit_Apps:	590 Date:	12MAY11 
Re_Admit_Apps:	582 Date:	11MAY11 
Re_Admit_Apps:	572 Date:	10MAY11 
Re_Admit_Apps:	559 Date:	09MAY11 
Re_Admit_Apps:	559 Date:	06MAY11 
Re_Admit_Apps:	555 Date:	05MAY11 
Re_Admit_Apps:	551 Date:	04MAY11 
Re_Admit_Apps:	546 Date:	03MAY11 
Re_Admit_Apps:	540 Date:	02MAY11 
Re_Admit_Apps:	534 Date:	29APR11 
Re_Admit_Apps:	527 Date:	28APR11 
Re_Admit_Apps:	518 Date:	27APR11 
Re_Admit_Apps:	505 Date:	26APR11 
Re_Admit_Apps:	496 Date:	25APR11 
Re_Admit_Apps:	486 Date:	22APR11 
Re_Admit_Apps:	465 Date:	21APR11 
Re_Admit_Apps:	456 Date:	20APR11 
Re_Admit_Apps:	444 Date:	19APR11 
Re_Admit_Apps:	434 Date:	18APR11 
Re_Admit_Apps:	426 Date:	15APR11 
Re_Admit_Apps:	407 Date:	14APR11 
Re_Admit_Apps:	395 Date:	13APR11 
Re_Admit_Apps:	380 Date:	12APR11 
Re_Admit_Apps:	358 Date:	11APR11 
Re_Admit_Apps:	347 Date:	08APR11 
Re_Admit_Apps:	346 Date:	07APR11 
Re_Admit_Apps:	336 Date:	06APR11 
Re_Admit_Apps:	326 Date:	05APR11 
Re_Admit_Apps:	316 Date:	04APR11 
Re_Admit_Apps:	301
Term= 201150
Re-Admit Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	577 Date:	11AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	577 Date:	10AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	577 Date:	09AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	577 Date:	08AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	05AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	04AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	03AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	02AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	01AUG11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	29JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	28JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	27JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	26JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	576 Date:	25JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	575 Date:	22JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	575 Date:	21JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	575 Date:	20JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	575 Date:	19JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	575 Date:	18JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	15JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	14JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	13JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	12JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	11JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	08JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	574 Date:	07JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	573 Date:	06JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	571 Date:	05JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	571 Date:	04JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	571 Date:	01JUL11 
Re_Admit_Acc_Apps:	571 Date:	30JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	571 Date:	29JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	568 Date:	28JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	563 Date:	27JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	562 Date:	24JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	562 Date:	23JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	562 Date:	22JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	562 Date:	21JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	561 Date:	20JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	560 Date:	17JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	560 Date:	16JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	560 Date:	15JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	560 Date:	14JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	557 Date:	13JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	554 Date:	10JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	552 Date:	09JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	552 Date:	07JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	550 Date:	08JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	550 Date:	06JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	545 Date:	03JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	534 Date:	02JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	529 Date:	01JUN11 
Re_Admit_Acc_Apps:	526 Date:	31MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	521 Date:	30MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	513 Date:	27MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	512 Date:	26MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	509 Date:	25MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	501 Date:	24MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	501 Date:	23MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	484 Date:	20MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	463 Date:	19MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	454 Date:	18MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	443 Date:	17MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	438 Date:	16MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	436 Date:	13MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	428 Date:	12MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	423 Date:	11MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	417 Date:	10MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	413 Date:	09MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	412 Date:	06MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	404 Date:	05MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	398 Date:	04MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	393 Date:	03MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	377 Date:	02MAY11 
Re_Admit_Acc_Apps:	373 Date:	29APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	371 Date:	28APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	363 Date:	27APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	345 Date:	26APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	336 Date:	25APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	324 Date:	22APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	312 Date:	21APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	306 Date:	20APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	298 Date:	19APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	295 Date:	18APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	278 Date:	15APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	260 Date:	14APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	251 Date:	13APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	242 Date:	12APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	224 Date:	11APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	201 Date:	08APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	180 Date:	07APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	180 Date:	06APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	180 Date:	05APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	180 Date:	04APR11 
Re_Admit_Acc_Apps:	180
Term= 201150
Re-Admit Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Re_Admit_Reg:	292 Date:	03JUN11 
Re_Admit_Reg:	285 Date:	07JUN11 
Re_Admit_Reg:	284 Date:	02JUN11 
Re_Admit_Reg:	282 Date:	05JUL11 
Re_Admit_Reg:	281 Date:	06JUN11 
Re_Admit_Reg:	281 Date:	01JUL11 
Re_Admit_Reg:	280 Date:	13JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	12JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	11JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	08JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	07JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	04JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	30JUN11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	06JUL11 
Re_Admit_Reg:	279 Date:	29JUN11 
Re_Admit_Reg:	278 Date:	23MAY11 
Re_Admit_Reg:	278 Date:	01JUN11 
Re_Admit_Reg:	277 Date:	28JUN11 
Re_Admit_Reg:	276 Date:	27JUN11 
Re_Admit_Reg:	276 Date:	24JUN11 
Re_Admit_Reg:	275 Date:	22JUN11 
Re_Admit_Reg:	275 Date:	23JUN11 
Re_Admit_Reg:	274 Date:	21JUN11 
Re_Admit_Reg:	274 Date:	12AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	11AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	10AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	09AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	08AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	05AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	04AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	03AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	02AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	01AUG11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	29JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	28JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	27JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	26JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	25JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	22JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	21JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	20JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	19JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	18JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	15JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	14JUL11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	14JUN11 
Re_Admit_Reg:	272 Date:	20JUN11 
Re_Admit_Reg:	271 Date:	15JUN11 
Re_Admit_Reg:	271 Date:	20MAY11 
Re_Admit_Reg:	271 Date:	09JUN11 
Re_Admit_Reg:	270 Date:	13JUN11 
Re_Admit_Reg:	270 Date:	10JUN11 
Re_Admit_Reg:	269 Date:	17JUN11 
Re_Admit_Reg:	268 Date:	16JUN11 
Re_Admit_Reg:	268 Date:	08JUN11 
Re_Admit_Reg:	268 Date:	31MAY11 
Re_Admit_Reg:	267 Date:	30MAY11 
Re_Admit_Reg:	265 Date:	19MAY11 
Re_Admit_Reg:	261 Date:	18MAY11 
Re_Admit_Reg:	259 Date:	27MAY11 
Re_Admit_Reg:	254 Date:	17MAY11 
Re_Admit_Reg:	252 Date:	16MAY11 
Re_Admit_Reg:	248 Date:	26MAY11 
Re_Admit_Reg:	247 Date:	13MAY11 
Re_Admit_Reg:	240 Date:	12MAY11 
Re_Admit_Reg:	238 Date:	11MAY11 
Re_Admit_Reg:	230 Date:	10MAY11 
Re_Admit_Reg:	226 Date:	09MAY11 
Re_Admit_Reg:	226 Date:	25MAY11 
Re_Admit_Reg:	221 Date:	06MAY11 
Re_Admit_Reg:	219 Date:	05MAY11 
Re_Admit_Reg:	217 Date:	04MAY11 
Re_Admit_Reg:	209 Date:	03MAY11 
Re_Admit_Reg:	198 Date:	02MAY11 
Re_Admit_Reg:	191 Date:	29APR11 
Re_Admit_Reg:	182 Date:	28APR11 
Re_Admit_Reg:	176 Date:	27APR11 
Re_Admit_Reg:	169 Date:	26APR11 
Re_Admit_Reg:	165 Date:	25APR11 
Re_Admit_Reg:	163 Date:	22APR11 
Re_Admit_Reg:	148 Date:	21APR11 
Re_Admit_Reg:	143 Date:	20APR11 
Re_Admit_Reg:	134 Date:	19APR11 
Re_Admit_Reg:	125 Date:	18APR11 
Re_Admit_Reg:	118 Date:	15APR11 
Re_Admit_Reg:	103 Date:	14APR11 
Re_Admit_Reg:	95 Date:	13APR11 
Re_Admit_Reg:	84 Date:	12APR11 
Re_Admit_Reg:	70 Date:	11APR11 
Re_Admit_Reg:	51 Date:	08APR11 
Re_Admit_Reg:	4 Date:	07APR11 
Re_Admit_Reg:	2 Date:	06APR11 
Re_Admit_Reg:	1 Date:	05APR11 
Re_Admit_Reg:	1 Date:	04APR11 
Re_Admit_Reg:	0
Term= 201150
Dual-Enrollment Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	11AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	10AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	09AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	08AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	05AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	04AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	03AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	02AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	01AUG11 
Dual_Apps:	62 Date:	29JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	28JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	27JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	26JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	25JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	22JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	21JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	20JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	19JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	18JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	15JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	14JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	13JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	12JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	11JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	08JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	07JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	06JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	05JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	04JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	01JUL11 
Dual_Apps:	62 Date:	30JUN11 
Dual_Apps:	62 Date:	29JUN11 
Dual_Apps:	62 Date:	28JUN11 
Dual_Apps:	61 Date:	27JUN11 
Dual_Apps:	61 Date:	24JUN11 
Dual_Apps:	61 Date:	23JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	22JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	21JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	20JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	17JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	16JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	15JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	14JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	13JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	10JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	09JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	08JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	07JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	06JUN11 
Dual_Apps:	60 Date:	03JUN11 
Dual_Apps:	59 Date:	02JUN11 
Dual_Apps:	59 Date:	01JUN11 
Dual_Apps:	58 Date:	31MAY11 
Dual_Apps:	57 Date:	30MAY11 
Dual_Apps:	57 Date:	27MAY11 
Dual_Apps:	57 Date:	26MAY11 
Dual_Apps:	56 Date:	25MAY11 
Dual_Apps:	56 Date:	24MAY11 
Dual_Apps:	55 Date:	23MAY11 
Dual_Apps:	54 Date:	20MAY11 
Dual_Apps:	53 Date:	19MAY11 
Dual_Apps:	53 Date:	18MAY11 
Dual_Apps:	50 Date:	17MAY11 
Dual_Apps:	50 Date:	16MAY11 
Dual_Apps:	47 Date:	13MAY11 
Dual_Apps:	46 Date:	12MAY11 
Dual_Apps:	45 Date:	11MAY11 
Dual_Apps:	45 Date:	10MAY11 
Dual_Apps:	44 Date:	09MAY11 
Dual_Apps:	43 Date:	06MAY11 
Dual_Apps:	40 Date:	05MAY11 
Dual_Apps:	38 Date:	04MAY11 
Dual_Apps:	37 Date:	03MAY11 
Dual_Apps:	36 Date:	02MAY11 
Dual_Apps:	36 Date:	29APR11 
Dual_Apps:	34 Date:	28APR11 
Dual_Apps:	33 Date:	27APR11 
Dual_Apps:	30 Date:	26APR11 
Dual_Apps:	30 Date:	25APR11 
Dual_Apps:	29 Date:	22APR11 
Dual_Apps:	26 Date:	21APR11 
Dual_Apps:	25 Date:	20APR11 
Dual_Apps:	25 Date:	19APR11 
Dual_Apps:	24 Date:	18APR11 
Dual_Apps:	24 Date:	15APR11 
Dual_Apps:	23 Date:	14APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	13APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	12APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	11APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	08APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	07APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	06APR11 
Dual_Apps:	22 Date:	05APR11 
Dual_Apps:	21 Date:	04APR11 
Dual_Apps:	19
Term= 201150
Dual-Enrollment Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	11AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	10AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	09AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	08AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	05AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	04AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	03AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	02AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	01AUG11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	29JUL11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	28JUL11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	27JUL11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	26JUL11 
Dual_Acc_Apps:	52 Date:	25JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	22JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	21JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	20JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	19JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	18JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	15JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	14JUL11 
Dual_Acc_Apps:	51 Date:	13JUL11 
Dual_Acc_Apps:	50 Date:	12JUL11 
Dual_Acc_Apps:	50 Date:	11JUL11 
Dual_Acc_Apps:	50 Date:	08JUL11 
Dual_Acc_Apps:	50 Date:	07JUL11 
Dual_Acc_Apps:	49 Date:	06JUL11 
Dual_Acc_Apps:	49 Date:	05JUL11 
Dual_Acc_Apps:	49 Date:	04JUL11 
Dual_Acc_Apps:	49 Date:	01JUL11 
Dual_Acc_Apps:	49 Date:	30JUN11 
Dual_Acc_Apps:	48 Date:	29JUN11 
Dual_Acc_Apps:	48 Date:	28JUN11 
Dual_Acc_Apps:	48 Date:	27JUN11 
Dual_Acc_Apps:	48 Date:	24JUN11 
Dual_Acc_Apps:	48 Date:	23JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	22JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	21JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	20JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	17JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	16JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	15JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	14JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	13JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	10JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	09JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	08JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	07JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	06JUN11 
Dual_Acc_Apps:	47 Date:	03JUN11 
Dual_Acc_Apps:	46 Date:	02JUN11 
Dual_Acc_Apps:	46 Date:	01JUN11 
Dual_Acc_Apps:	45 Date:	31MAY11 
Dual_Acc_Apps:	44 Date:	30MAY11 
Dual_Acc_Apps:	44 Date:	27MAY11 
Dual_Acc_Apps:	44 Date:	26MAY11 
Dual_Acc_Apps:	40 Date:	25MAY11 
Dual_Acc_Apps:	36 Date:	24MAY11 
Dual_Acc_Apps:	35 Date:	23MAY11 
Dual_Acc_Apps:	34 Date:	20MAY11 
Dual_Acc_Apps:	32 Date:	19MAY11 
Dual_Acc_Apps:	31 Date:	18MAY11 
Dual_Acc_Apps:	29 Date:	17MAY11 
Dual_Acc_Apps:	29 Date:	16MAY11 
Dual_Acc_Apps:	26 Date:	13MAY11 
Dual_Acc_Apps:	25 Date:	12MAY11 
Dual_Acc_Apps:	25 Date:	11MAY11 
Dual_Acc_Apps:	25 Date:	10MAY11 
Dual_Acc_Apps:	23 Date:	09MAY11 
Dual_Acc_Apps:	22 Date:	06MAY11 
Dual_Acc_Apps:	21 Date:	05MAY11 
Dual_Acc_Apps:	20 Date:	04MAY11 
Dual_Acc_Apps:	19 Date:	03MAY11 
Dual_Acc_Apps:	19 Date:	02MAY11 
Dual_Acc_Apps:	18 Date:	29APR11 
Dual_Acc_Apps:	17 Date:	28APR11 
Dual_Acc_Apps:	16 Date:	27APR11 
Dual_Acc_Apps:	15 Date:	26APR11 
Dual_Acc_Apps:	15 Date:	25APR11 
Dual_Acc_Apps:	14 Date:	22APR11 
Dual_Acc_Apps:	11 Date:	21APR11 
Dual_Acc_Apps:	9 Date:	20APR11 
Dual_Acc_Apps:	9 Date:	19APR11 
Dual_Acc_Apps:	8 Date:	18APR11 
Dual_Acc_Apps:	7 Date:	15APR11 
Dual_Acc_Apps:	6 Date:	14APR11 
Dual_Acc_Apps:	6 Date:	13APR11 
Dual_Acc_Apps:	6 Date:	12APR11 
Dual_Acc_Apps:	6 Date:	11APR11 
Dual_Acc_Apps:	4 Date:	08APR11 
Dual_Acc_Apps:	4 Date:	07APR11 
Dual_Acc_Apps:	4 Date:	06APR11 
Dual_Acc_Apps:	4 Date:	05APR11 
Dual_Acc_Apps:	4 Date:	04APR11 
Dual_Acc_Apps:	4
Term= 201150
Dual-Enrollment Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	11AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	10AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	09AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	08AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	05AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	04AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	03AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	02AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	01AUG11 
Dual_Reg:	35 Date:	29JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	28JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	27JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	26JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	25JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	22JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	21JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	20JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	19JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	18JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	15JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	14JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	13JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	12JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	11JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	08JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	07JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	06JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	05JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	04JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	01JUL11 
Dual_Reg:	35 Date:	30JUN11 
Dual_Reg:	35 Date:	29JUN11 
Dual_Reg:	35 Date:	28JUN11 
Dual_Reg:	35 Date:	27JUN11 
Dual_Reg:	35 Date:	24JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	23JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	22JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	21JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	20JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	17JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	16JUN11 
Dual_Reg:	34 Date:	15JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	14JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	13JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	10JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	09JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	02JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	01JUN11 
Dual_Reg:	33 Date:	07JUN11 
Dual_Reg:	32 Date:	06JUN11 
Dual_Reg:	32 Date:	03JUN11 
Dual_Reg:	32 Date:	08JUN11 
Dual_Reg:	31 Date:	31MAY11 
Dual_Reg:	30 Date:	30MAY11 
Dual_Reg:	28 Date:	27MAY11 
Dual_Reg:	28 Date:	26MAY11 
Dual_Reg:	23 Date:	24MAY11 
Dual_Reg:	20 Date:	25MAY11 
Dual_Reg:	17 Date:	20MAY11 
Dual_Reg:	16 Date:	23MAY11 
Dual_Reg:	15 Date:	19MAY11 
Dual_Reg:	13 Date:	18MAY11 
Dual_Reg:	13 Date:	17MAY11 
Dual_Reg:	12 Date:	16MAY11 
Dual_Reg:	12 Date:	13MAY11 
Dual_Reg:	11 Date:	12MAY11 
Dual_Reg:	9 Date:	11MAY11 
Dual_Reg:	9 Date:	10MAY11 
Dual_Reg:	9 Date:	09MAY11 
Dual_Reg:	9 Date:	06MAY11 
Dual_Reg:	8 Date:	05MAY11 
Dual_Reg:	8 Date:	04MAY11 
Dual_Reg:	7 Date:	03MAY11 
Dual_Reg:	7 Date:	02MAY11 
Dual_Reg:	7 Date:	29APR11 
Dual_Reg:	7 Date:	28APR11 
Dual_Reg:	7 Date:	27APR11 
Dual_Reg:	7 Date:	26APR11 
Dual_Reg:	7 Date:	25APR11 
Dual_Reg:	7 Date:	22APR11 
Dual_Reg:	4 Date:	21APR11 
Dual_Reg:	4 Date:	20APR11 
Dual_Reg:	4 Date:	19APR11 
Dual_Reg:	4 Date:	18APR11 
Dual_Reg:	4 Date:	15APR11 
Dual_Reg:	3 Date:	14APR11 
Dual_Reg:	2 Date:	13APR11 
Dual_Reg:	2 Date:	11APR11 
Dual_Reg:	1 Date:	12APR11 
Dual_Reg:	1 Date:	08APR11 
Dual_Reg:	0 Date:	07APR11 
Dual_Reg:	0 Date:	06APR11 
Dual_Reg:	0 Date:	05APR11 
Dual_Reg:	0 Date:	04APR11 
Dual_Reg:	0
Term= 201150
Special Undergraduate Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	11AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	10AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	09AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	08AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	05AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	04AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	03AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	02AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	01AUG11 
Spec_Apps:	134 Date:	29JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	28JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	27JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	26JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	25JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	22JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	21JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	20JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	19JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	18JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	15JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	14JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	13JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	12JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	11JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	08JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	07JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	06JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	05JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	04JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	01JUL11 
Spec_Apps:	134 Date:	30JUN11 
Spec_Apps:	134 Date:	28JUN11 
Spec_Apps:	133 Date:	29JUN11 
Spec_Apps:	133 Date:	27JUN11 
Spec_Apps:	132 Date:	24JUN11 
Spec_Apps:	131 Date:	23JUN11 
Spec_Apps:	130 Date:	21JUN11 
Spec_Apps:	130 Date:	22JUN11 
Spec_Apps:	130 Date:	20JUN11 
Spec_Apps:	130 Date:	17JUN11 
Spec_Apps:	130 Date:	16JUN11 
Spec_Apps:	129 Date:	15JUN11 
Spec_Apps:	129 Date:	14JUN11 
Spec_Apps:	127 Date:	13JUN11 
Spec_Apps:	127 Date:	10JUN11 
Spec_Apps:	127 Date:	09JUN11 
Spec_Apps:	126 Date:	08JUN11 
Spec_Apps:	126 Date:	07JUN11 
Spec_Apps:	126 Date:	06JUN11 
Spec_Apps:	125 Date:	03JUN11 
Spec_Apps:	124 Date:	02JUN11 
Spec_Apps:	124 Date:	01JUN11 
Spec_Apps:	124 Date:	31MAY11 
Spec_Apps:	123 Date:	30MAY11 
Spec_Apps:	123 Date:	27MAY11 
Spec_Apps:	123 Date:	26MAY11 
Spec_Apps:	120 Date:	25MAY11 
Spec_Apps:	119 Date:	24MAY11 
Spec_Apps:	119 Date:	23MAY11 
Spec_Apps:	119 Date:	19MAY11 
Spec_Apps:	118 Date:	20MAY11 
Spec_Apps:	117 Date:	18MAY11 
Spec_Apps:	115 Date:	17MAY11 
Spec_Apps:	111 Date:	16MAY11 
Spec_Apps:	107 Date:	13MAY11 
Spec_Apps:	103 Date:	12MAY11 
Spec_Apps:	102 Date:	11MAY11 
Spec_Apps:	99 Date:	06MAY11 
Spec_Apps:	97 Date:	05MAY11 
Spec_Apps:	97 Date:	10MAY11 
Spec_Apps:	96 Date:	09MAY11 
Spec_Apps:	96 Date:	04MAY11 
Spec_Apps:	94 Date:	03MAY11 
Spec_Apps:	92 Date:	02MAY11 
Spec_Apps:	91 Date:	29APR11 
Spec_Apps:	90 Date:	28APR11 
Spec_Apps:	89 Date:	27APR11 
Spec_Apps:	85 Date:	26APR11 
Spec_Apps:	84 Date:	25APR11 
Spec_Apps:	83 Date:	20APR11 
Spec_Apps:	82 Date:	22APR11 
Spec_Apps:	80 Date:	21APR11 
Spec_Apps:	80 Date:	19APR11 
Spec_Apps:	79 Date:	18APR11 
Spec_Apps:	78 Date:	15APR11 
Spec_Apps:	75 Date:	14APR11 
Spec_Apps:	72 Date:	13APR11 
Spec_Apps:	72 Date:	12APR11 
Spec_Apps:	71 Date:	11APR11 
Spec_Apps:	70 Date:	08APR11 
Spec_Apps:	69 Date:	07APR11 
Spec_Apps:	68 Date:	06APR11 
Spec_Apps:	65 Date:	05APR11 
Spec_Apps:	62 Date:	04APR11 
Spec_Apps:	57
Term= 201150
Special Undergraduate Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	11AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	10AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	09AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	08AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	05AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	04AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	03AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	02AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	01AUG11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	29JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	28JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	27JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	26JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	25JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	22JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	21JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	20JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	19JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	18JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	15JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	14JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	13JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	12JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	11JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	08JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	07JUL11 
Spec_Acc_Apps:	114 Date:	05JUL11 
Spec_Acc_Apps:	113 Date:	04JUL11 
Spec_Acc_Apps:	113 Date:	01JUL11 
Spec_Acc_Apps:	113 Date:	30JUN11 
Spec_Acc_Apps:	113 Date:	06JUL11 
Spec_Acc_Apps:	113 Date:	29JUN11 
Spec_Acc_Apps:	112 Date:	28JUN11 
Spec_Acc_Apps:	112 Date:	27JUN11 
Spec_Acc_Apps:	111 Date:	24JUN11 
Spec_Acc_Apps:	110 Date:	23JUN11 
Spec_Acc_Apps:	109 Date:	22JUN11 
Spec_Acc_Apps:	109 Date:	21JUN11 
Spec_Acc_Apps:	109 Date:	20JUN11 
Spec_Acc_Apps:	109 Date:	17JUN11 
Spec_Acc_Apps:	109 Date:	16JUN11 
Spec_Acc_Apps:	108 Date:	15JUN11 
Spec_Acc_Apps:	107 Date:	14JUN11 
Spec_Acc_Apps:	106 Date:	13JUN11 
Spec_Acc_Apps:	105 Date:	10JUN11 
Spec_Acc_Apps:	105 Date:	09JUN11 
Spec_Acc_Apps:	105 Date:	08JUN11 
Spec_Acc_Apps:	105 Date:	07JUN11 
Spec_Acc_Apps:	105 Date:	06JUN11 
Spec_Acc_Apps:	104 Date:	03JUN11 
Spec_Acc_Apps:	104 Date:	02JUN11 
Spec_Acc_Apps:	103 Date:	01JUN11 
Spec_Acc_Apps:	102 Date:	31MAY11 
Spec_Acc_Apps:	99 Date:	30MAY11 
Spec_Acc_Apps:	97 Date:	27MAY11 
Spec_Acc_Apps:	97 Date:	26MAY11 
Spec_Acc_Apps:	94 Date:	25MAY11 
Spec_Acc_Apps:	92 Date:	24MAY11 
Spec_Acc_Apps:	92 Date:	23MAY11 
Spec_Acc_Apps:	88 Date:	20MAY11 
Spec_Acc_Apps:	85 Date:	19MAY11 
Spec_Acc_Apps:	84 Date:	18MAY11 
Spec_Acc_Apps:	84 Date:	17MAY11 
Spec_Acc_Apps:	83 Date:	16MAY11 
Spec_Acc_Apps:	79 Date:	13MAY11 
Spec_Acc_Apps:	74 Date:	12MAY11 
Spec_Acc_Apps:	73 Date:	11MAY11 
Spec_Acc_Apps:	70 Date:	10MAY11 
Spec_Acc_Apps:	69 Date:	09MAY11 
Spec_Acc_Apps:	68 Date:	06MAY11 
Spec_Acc_Apps:	68 Date:	05MAY11 
Spec_Acc_Apps:	67 Date:	04MAY11 
Spec_Acc_Apps:	67 Date:	03MAY11 
Spec_Acc_Apps:	61 Date:	02MAY11 
Spec_Acc_Apps:	60 Date:	29APR11 
Spec_Acc_Apps:	60 Date:	28APR11 
Spec_Acc_Apps:	60 Date:	27APR11 
Spec_Acc_Apps:	59 Date:	26APR11 
Spec_Acc_Apps:	58 Date:	25APR11 
Spec_Acc_Apps:	58 Date:	22APR11 
Spec_Acc_Apps:	55 Date:	21APR11 
Spec_Acc_Apps:	55 Date:	20APR11 
Spec_Acc_Apps:	51 Date:	19APR11 
Spec_Acc_Apps:	50 Date:	18APR11 
Spec_Acc_Apps:	45 Date:	15APR11 
Spec_Acc_Apps:	44 Date:	14APR11 
Spec_Acc_Apps:	42 Date:	13APR11 
Spec_Acc_Apps:	40 Date:	12APR11 
Spec_Acc_Apps:	38 Date:	11APR11 
Spec_Acc_Apps:	32 Date:	08APR11 
Spec_Acc_Apps:	28 Date:	07APR11 
Spec_Acc_Apps:	28 Date:	06APR11 
Spec_Acc_Apps:	28 Date:	05APR11 
Spec_Acc_Apps:	28 Date:	04APR11 
Spec_Acc_Apps:	28
Term= 201150
Special Undergraduate Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	13JUL11 
Spec_Reg:	67 Date:	12JUL11 
Spec_Reg:	67 Date:	11JUL11 
Spec_Reg:	67 Date:	08JUL11 
Spec_Reg:	66 Date:	07JUL11 
Spec_Reg:	66 Date:	06JUL11 
Spec_Reg:	66 Date:	05JUL11 
Spec_Reg:	66 Date:	04JUL11 
Spec_Reg:	66 Date:	01JUL11 
Spec_Reg:	66 Date:	30JUN11 
Spec_Reg:	66 Date:	29JUN11 
Spec_Reg:	66 Date:	28JUN11 
Spec_Reg:	66 Date:	12AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	11AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	10AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	09AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	08AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	05AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	04AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	03AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	02AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	01AUG11 
Spec_Reg:	65 Date:	29JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	28JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	27JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	26JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	25JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	22JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	21JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	20JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	19JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	18JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	15JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	14JUL11 
Spec_Reg:	65 Date:	27JUN11 
Spec_Reg:	65 Date:	24JUN11 
Spec_Reg:	62 Date:	23JUN11 
Spec_Reg:	62 Date:	22JUN11 
Spec_Reg:	62 Date:	21JUN11 
Spec_Reg:	62 Date:	20JUN11 
Spec_Reg:	61 Date:	17JUN11 
Spec_Reg:	60 Date:	16JUN11 
Spec_Reg:	60 Date:	15JUN11 
Spec_Reg:	60 Date:	14JUN11 
Spec_Reg:	60 Date:	13JUN11 
Spec_Reg:	59 Date:	10JUN11 
Spec_Reg:	59 Date:	07JUN11 
Spec_Reg:	59 Date:	06JUN11 
Spec_Reg:	59 Date:	03JUN11 
Spec_Reg:	59 Date:	02JUN11 
Spec_Reg:	59 Date:	09JUN11 
Spec_Reg:	58 Date:	08JUN11 
Spec_Reg:	58 Date:	01JUN11 
Spec_Reg:	58 Date:	31MAY11 
Spec_Reg:	56 Date:	30MAY11 
Spec_Reg:	55 Date:	27MAY11 
Spec_Reg:	52 Date:	26MAY11 
Spec_Reg:	49 Date:	24MAY11 
Spec_Reg:	46 Date:	23MAY11 
Spec_Reg:	45 Date:	20MAY11 
Spec_Reg:	44 Date:	25MAY11 
Spec_Reg:	42 Date:	19MAY11 
Spec_Reg:	42 Date:	18MAY11 
Spec_Reg:	39 Date:	17MAY11 
Spec_Reg:	36 Date:	16MAY11 
Spec_Reg:	34 Date:	13MAY11 
Spec_Reg:	32 Date:	12MAY11 
Spec_Reg:	30 Date:	11MAY11 
Spec_Reg:	28 Date:	10MAY11 
Spec_Reg:	27 Date:	09MAY11 
Spec_Reg:	26 Date:	06MAY11 
Spec_Reg:	25 Date:	05MAY11 
Spec_Reg:	24 Date:	04MAY11 
Spec_Reg:	24 Date:	03MAY11 
Spec_Reg:	23 Date:	02MAY11 
Spec_Reg:	20 Date:	29APR11 
Spec_Reg:	19 Date:	28APR11 
Spec_Reg:	18 Date:	27APR11 
Spec_Reg:	18 Date:	26APR11 
Spec_Reg:	17 Date:	25APR11 
Spec_Reg:	16 Date:	22APR11 
Spec_Reg:	15 Date:	21APR11 
Spec_Reg:	14 Date:	20APR11 
Spec_Reg:	14 Date:	19APR11 
Spec_Reg:	14 Date:	18APR11 
Spec_Reg:	10 Date:	15APR11 
Spec_Reg:	7 Date:	14APR11 
Spec_Reg:	6 Date:	13APR11 
Spec_Reg:	6 Date:	12APR11 
Spec_Reg:	5 Date:	11APR11 
Spec_Reg:	4 Date:	08APR11 
Spec_Reg:	0 Date:	07APR11 
Spec_Reg:	0 Date:	06APR11 
Spec_Reg:	0 Date:	05APR11 
Spec_Reg:	0 Date:	04APR11 
Spec_Reg:	0
Term= 201150
Transfer Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	11AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	10AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	09AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	08AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	05AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	04AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	03AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	02AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	01AUG11 
Transfer_Apps:	381 Date:	29JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	28JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	27JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	26JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	25JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	22JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	21JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	20JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	19JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	18JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	15JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	14JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	13JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	12JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	11JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	08JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	07JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	06JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	05JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	04JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	01JUL11 
Transfer_Apps:	381 Date:	30JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	29JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	28JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	27JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	24JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	23JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	22JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	07JUN11 
Transfer_Apps:	381 Date:	21JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	16JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	14JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	09JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	20JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	17JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	15JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	13JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	10JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	08JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	06JUN11 
Transfer_Apps:	380 Date:	30MAY11 
Transfer_Apps:	380 Date:	27MAY11 
Transfer_Apps:	380 Date:	26MAY11 
Transfer_Apps:	380 Date:	01JUN11 
Transfer_Apps:	379 Date:	31MAY11 
Transfer_Apps:	379 Date:	03JUN11 
Transfer_Apps:	378 Date:	02JUN11 
Transfer_Apps:	378 Date:	25MAY11 
Transfer_Apps:	378 Date:	24MAY11 
Transfer_Apps:	378 Date:	23MAY11 
Transfer_Apps:	376 Date:	20MAY11 
Transfer_Apps:	375 Date:	19MAY11 
Transfer_Apps:	374 Date:	18MAY11 
Transfer_Apps:	372 Date:	17MAY11 
Transfer_Apps:	365 Date:	16MAY11 
Transfer_Apps:	361 Date:	13MAY11 
Transfer_Apps:	352 Date:	11MAY11 
Transfer_Apps:	352 Date:	12MAY11 
Transfer_Apps:	351 Date:	10MAY11 
Transfer_Apps:	351 Date:	09MAY11 
Transfer_Apps:	350 Date:	06MAY11 
Transfer_Apps:	349 Date:	05MAY11 
Transfer_Apps:	344 Date:	04MAY11 
Transfer_Apps:	341 Date:	03MAY11 
Transfer_Apps:	334 Date:	02MAY11 
Transfer_Apps:	331 Date:	29APR11 
Transfer_Apps:	322 Date:	28APR11 
Transfer_Apps:	322 Date:	27APR11 
Transfer_Apps:	316 Date:	26APR11 
Transfer_Apps:	313 Date:	25APR11 
Transfer_Apps:	307 Date:	21APR11 
Transfer_Apps:	304 Date:	22APR11 
Transfer_Apps:	303 Date:	20APR11 
Transfer_Apps:	296 Date:	19APR11 
Transfer_Apps:	296 Date:	18APR11 
Transfer_Apps:	288 Date:	15APR11 
Transfer_Apps:	282 Date:	14APR11 
Transfer_Apps:	278 Date:	13APR11 
Transfer_Apps:	268 Date:	12APR11 
Transfer_Apps:	264 Date:	11APR11 
Transfer_Apps:	257 Date:	08APR11 
Transfer_Apps:	257 Date:	07APR11 
Transfer_Apps:	255 Date:	06APR11 
Transfer_Apps:	248 Date:	05APR11 
Transfer_Apps:	242 Date:	04APR11 
Transfer_Apps:	236
Term= 201150
Transfer Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	11AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	10AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	09AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	08AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	05AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	04AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	03AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	02AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	01AUG11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	28JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	27JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	26JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	25JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	29JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	254 Date:	22JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	253 Date:	21JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	253 Date:	20JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	253 Date:	19JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	253 Date:	18JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	251 Date:	15JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	251 Date:	14JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	251 Date:	13JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	251 Date:	12JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	251 Date:	11JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	08JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	07JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	06JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	05JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	04JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	01JUL11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	30JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	249 Date:	29JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	247 Date:	28JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	247 Date:	27JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	246 Date:	24JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	246 Date:	23JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	246 Date:	22JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	244 Date:	21JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	243 Date:	20JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	243 Date:	17JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	243 Date:	16JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	242 Date:	15JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	240 Date:	14JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	239 Date:	13JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	238 Date:	10JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	237 Date:	09JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	237 Date:	08JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	237 Date:	07JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	237 Date:	06JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	236 Date:	03JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	235 Date:	02JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	232 Date:	01JUN11 
Transfer_Acc_Apps:	229 Date:	31MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	229 Date:	30MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	224 Date:	27MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	223 Date:	26MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	222 Date:	25MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	215 Date:	24MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	214 Date:	23MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	210 Date:	20MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	207 Date:	19MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	205 Date:	18MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	204 Date:	17MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	201 Date:	16MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	200 Date:	13MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	199 Date:	12MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	198 Date:	11MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	196 Date:	10MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	196 Date:	09MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	196 Date:	06MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	193 Date:	05MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	190 Date:	04MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	187 Date:	03MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	180 Date:	02MAY11 
Transfer_Acc_Apps:	180 Date:	29APR11 
Transfer_Acc_Apps:	178 Date:	28APR11 
Transfer_Acc_Apps:	173 Date:	27APR11 
Transfer_Acc_Apps:	171 Date:	26APR11 
Transfer_Acc_Apps:	164 Date:	25APR11 
Transfer_Acc_Apps:	162 Date:	22APR11 
Transfer_Acc_Apps:	154 Date:	21APR11 
Transfer_Acc_Apps:	154 Date:	20APR11 
Transfer_Acc_Apps:	148 Date:	19APR11 
Transfer_Acc_Apps:	145 Date:	18APR11 
Transfer_Acc_Apps:	142 Date:	15APR11 
Transfer_Acc_Apps:	134 Date:	14APR11 
Transfer_Acc_Apps:	134 Date:	13APR11 
Transfer_Acc_Apps:	127 Date:	12APR11 
Transfer_Acc_Apps:	123 Date:	11APR11 
Transfer_Acc_Apps:	116 Date:	08APR11 
Transfer_Acc_Apps:	106 Date:	07APR11 
Transfer_Acc_Apps:	106 Date:	06APR11 
Transfer_Acc_Apps:	106 Date:	05APR11 
Transfer_Acc_Apps:	106 Date:	04APR11 
Transfer_Acc_Apps:	106
Term= 201150
Transfer Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Transfer_Reg:	105 Date:	23MAY11 
Transfer_Reg:	104 Date:	20MAY11 
Transfer_Reg:	103 Date:	01JUN11 
Transfer_Reg:	102 Date:	28JUN11 
Transfer_Reg:	101 Date:	27JUN11 
Transfer_Reg:	101 Date:	23JUN11 
Transfer_Reg:	101 Date:	03JUN11 
Transfer_Reg:	101 Date:	02JUN11 
Transfer_Reg:	101 Date:	12AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	11AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	10AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	09AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	08AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	05AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	04AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	03AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	02AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	01AUG11 
Transfer_Reg:	100 Date:	29JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	28JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	27JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	26JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	25JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	22JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	21JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	20JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	19JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	18JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	15JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	14JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	13JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	12JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	11JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	08JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	07JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	06JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	05JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	04JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	01JUL11 
Transfer_Reg:	100 Date:	30JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	29JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	24JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	22JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	21JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	20JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	07JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	06JUN11 
Transfer_Reg:	100 Date:	17JUN11 
Transfer_Reg:	99 Date:	31MAY11 
Transfer_Reg:	99 Date:	19MAY11 
Transfer_Reg:	99 Date:	16JUN11 
Transfer_Reg:	98 Date:	15JUN11 
Transfer_Reg:	98 Date:	14JUN11 
Transfer_Reg:	98 Date:	13JUN11 
Transfer_Reg:	98 Date:	10JUN11 
Transfer_Reg:	98 Date:	09JUN11 
Transfer_Reg:	98 Date:	08JUN11 
Transfer_Reg:	97 Date:	30MAY11 
Transfer_Reg:	97 Date:	27MAY11 
Transfer_Reg:	95 Date:	18MAY11 
Transfer_Reg:	94 Date:	17MAY11 
Transfer_Reg:	94 Date:	16MAY11 
Transfer_Reg:	94 Date:	13MAY11 
Transfer_Reg:	93 Date:	26MAY11 
Transfer_Reg:	92 Date:	12MAY11 
Transfer_Reg:	91 Date:	11MAY11 
Transfer_Reg:	91 Date:	10MAY11 
Transfer_Reg:	90 Date:	09MAY11 
Transfer_Reg:	88 Date:	25MAY11 
Transfer_Reg:	86 Date:	06MAY11 
Transfer_Reg:	85 Date:	05MAY11 
Transfer_Reg:	83 Date:	04MAY11 
Transfer_Reg:	78 Date:	03MAY11 
Transfer_Reg:	77 Date:	02MAY11 
Transfer_Reg:	74 Date:	29APR11 
Transfer_Reg:	70 Date:	28APR11 
Transfer_Reg:	66 Date:	27APR11 
Transfer_Reg:	66 Date:	26APR11 
Transfer_Reg:	63 Date:	25APR11 
Transfer_Reg:	60 Date:	22APR11 
Transfer_Reg:	58 Date:	21APR11 
Transfer_Reg:	56 Date:	20APR11 
Transfer_Reg:	53 Date:	19APR11 
Transfer_Reg:	49 Date:	18APR11 
Transfer_Reg:	48 Date:	15APR11 
Transfer_Reg:	44 Date:	14APR11 
Transfer_Reg:	38 Date:	13APR11 
Transfer_Reg:	36 Date:	12APR11 
Transfer_Reg:	32 Date:	11APR11 
Transfer_Reg:	23 Date:	08APR11 
Transfer_Reg:	0 Date:	07APR11 
Transfer_Reg:	0 Date:	06APR11 
Transfer_Reg:	0 Date:	05APR11 
Transfer_Reg:	0 Date:	04APR11 
Transfer_Reg:	0
Term= 201150
Transient Student Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	11AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	10AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	09AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	08AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	05AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	04AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	03AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	02AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	01AUG11 
Transient_Apps:	464 Date:	29JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	28JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	27JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	26JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	25JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	22JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	21JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	20JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	19JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	18JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	15JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	14JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	13JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	12JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	11JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	08JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	07JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	06JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	05JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	04JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	01JUL11 
Transient_Apps:	464 Date:	30JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	29JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	28JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	27JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	24JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	23JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	22JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	21JUN11 
Transient_Apps:	464 Date:	20JUN11 
Transient_Apps:	462 Date:	17JUN11 
Transient_Apps:	462 Date:	16JUN11 
Transient_Apps:	462 Date:	15JUN11 
Transient_Apps:	462 Date:	14JUN11 
Transient_Apps:	462 Date:	13JUN11 
Transient_Apps:	460 Date:	10JUN11 
Transient_Apps:	460 Date:	09JUN11 
Transient_Apps:	460 Date:	08JUN11 
Transient_Apps:	460 Date:	07JUN11 
Transient_Apps:	459 Date:	06JUN11 
Transient_Apps:	459 Date:	02JUN11 
Transient_Apps:	447 Date:	03JUN11 
Transient_Apps:	447 Date:	01JUN11 
Transient_Apps:	444 Date:	31MAY11 
Transient_Apps:	442 Date:	30MAY11 
Transient_Apps:	439 Date:	27MAY11 
Transient_Apps:	439 Date:	26MAY11 
Transient_Apps:	437 Date:	25MAY11 
Transient_Apps:	436 Date:	24MAY11 
Transient_Apps:	432 Date:	23MAY11 
Transient_Apps:	427 Date:	20MAY11 
Transient_Apps:	422 Date:	19MAY11 
Transient_Apps:	420 Date:	18MAY11 
Transient_Apps:	414 Date:	17MAY11 
Transient_Apps:	401 Date:	16MAY11 
Transient_Apps:	396 Date:	13MAY11 
Transient_Apps:	382 Date:	12MAY11 
Transient_Apps:	379 Date:	11MAY11 
Transient_Apps:	367 Date:	10MAY11 
Transient_Apps:	358 Date:	09MAY11 
Transient_Apps:	357 Date:	06MAY11 
Transient_Apps:	351 Date:	05MAY11 
Transient_Apps:	347 Date:	04MAY11 
Transient_Apps:	345 Date:	03MAY11 
Transient_Apps:	344 Date:	02MAY11 
Transient_Apps:	342 Date:	29APR11 
Transient_Apps:	339 Date:	28APR11 
Transient_Apps:	335 Date:	27APR11 
Transient_Apps:	321 Date:	26APR11 
Transient_Apps:	318 Date:	25APR11 
Transient_Apps:	304 Date:	22APR11 
Transient_Apps:	297 Date:	21APR11 
Transient_Apps:	294 Date:	20APR11 
Transient_Apps:	286 Date:	19APR11 
Transient_Apps:	281 Date:	18APR11 
Transient_Apps:	272 Date:	15APR11 
Transient_Apps:	262 Date:	14APR11 
Transient_Apps:	257 Date:	13APR11 
Transient_Apps:	250 Date:	12APR11 
Transient_Apps:	242 Date:	08APR11 
Transient_Apps:	229 Date:	11APR11 
Transient_Apps:	229 Date:	07APR11 
Transient_Apps:	226 Date:	06APR11 
Transient_Apps:	217 Date:	05APR11 
Transient_Apps:	192 Date:	04APR11 
Transient_Apps:	181
Term= 201150
Transient Student Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	11AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	10AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	09AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	08AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	05AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	04AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	03AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	02AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	01AUG11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	29JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	28JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	27JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	26JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	25JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	22JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	21JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	20JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	19JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	18JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	15JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	14JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	13JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	12JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	11JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	08JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	07JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	06JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	05JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	04JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	01JUL11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	30JUN11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	29JUN11 
Transient_Acc_Apps:	401 Date:	28JUN11 
Transient_Acc_Apps:	399 Date:	27JUN11 
Transient_Acc_Apps:	399 Date:	24JUN11 
Transient_Acc_Apps:	399 Date:	23JUN11 
Transient_Acc_Apps:	399 Date:	22JUN11 
Transient_Acc_Apps:	398 Date:	21JUN11 
Transient_Acc_Apps:	398 Date:	20JUN11 
Transient_Acc_Apps:	396 Date:	17JUN11 
Transient_Acc_Apps:	395 Date:	16JUN11 
Transient_Acc_Apps:	394 Date:	15JUN11 
Transient_Acc_Apps:	394 Date:	14JUN11 
Transient_Acc_Apps:	394 Date:	13JUN11 
Transient_Acc_Apps:	392 Date:	10JUN11 
Transient_Acc_Apps:	391 Date:	09JUN11 
Transient_Acc_Apps:	391 Date:	08JUN11 
Transient_Acc_Apps:	389 Date:	07JUN11 
Transient_Acc_Apps:	388 Date:	06JUN11 
Transient_Acc_Apps:	381 Date:	03JUN11 
Transient_Acc_Apps:	374 Date:	02JUN11 
Transient_Acc_Apps:	374 Date:	01JUN11 
Transient_Acc_Apps:	370 Date:	31MAY11 
Transient_Acc_Apps:	357 Date:	30MAY11 
Transient_Acc_Apps:	349 Date:	27MAY11 
Transient_Acc_Apps:	349 Date:	26MAY11 
Transient_Acc_Apps:	343 Date:	25MAY11 
Transient_Acc_Apps:	337 Date:	24MAY11 
Transient_Acc_Apps:	334 Date:	23MAY11 
Transient_Acc_Apps:	322 Date:	20MAY11 
Transient_Acc_Apps:	312 Date:	19MAY11 
Transient_Acc_Apps:	308 Date:	18MAY11 
Transient_Acc_Apps:	300 Date:	17MAY11 
Transient_Acc_Apps:	297 Date:	16MAY11 
Transient_Acc_Apps:	291 Date:	13MAY11 
Transient_Acc_Apps:	274 Date:	12MAY11 
Transient_Acc_Apps:	269 Date:	11MAY11 
Transient_Acc_Apps:	265 Date:	10MAY11 
Transient_Acc_Apps:	265 Date:	09MAY11 
Transient_Acc_Apps:	263 Date:	06MAY11 
Transient_Acc_Apps:	263 Date:	05MAY11 
Transient_Acc_Apps:	258 Date:	04MAY11 
Transient_Acc_Apps:	258 Date:	03MAY11 
Transient_Acc_Apps:	240 Date:	02MAY11 
Transient_Acc_Apps:	238 Date:	29APR11 
Transient_Acc_Apps:	233 Date:	28APR11 
Transient_Acc_Apps:	227 Date:	27APR11 
Transient_Acc_Apps:	216 Date:	26APR11 
Transient_Acc_Apps:	213 Date:	25APR11 
Transient_Acc_Apps:	207 Date:	22APR11 
Transient_Acc_Apps:	202 Date:	21APR11 
Transient_Acc_Apps:	200 Date:	20APR11 
Transient_Acc_Apps:	197 Date:	19APR11 
Transient_Acc_Apps:	192 Date:	18APR11 
Transient_Acc_Apps:	161 Date:	15APR11 
Transient_Acc_Apps:	159 Date:	14APR11 
Transient_Acc_Apps:	155 Date:	13APR11 
Transient_Acc_Apps:	150 Date:	12APR11 
Transient_Acc_Apps:	138 Date:	11APR11 
Transient_Acc_Apps:	110 Date:	08APR11 
Transient_Acc_Apps:	79 Date:	07APR11 
Transient_Acc_Apps:	79 Date:	06APR11 
Transient_Acc_Apps:	79 Date:	05APR11 
Transient_Acc_Apps:	79 Date:	04APR11 
Transient_Acc_Apps:	79
Term= 201150
Transient Student Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	13JUL11 
Transient_Reg:	255 Date:	12JUL11 
Transient_Reg:	255 Date:	11JUL11 
Transient_Reg:	255 Date:	08JUL11 
Transient_Reg:	255 Date:	07JUL11 
Transient_Reg:	255 Date:	06JUL11 
Transient_Reg:	255 Date:	12AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	11AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	10AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	09AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	08AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	05AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	04AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	03AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	02AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	01AUG11 
Transient_Reg:	254 Date:	29JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	28JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	27JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	26JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	25JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	22JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	21JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	20JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	05JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	04JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	01JUL11 
Transient_Reg:	254 Date:	30JUN11 
Transient_Reg:	254 Date:	29JUN11 
Transient_Reg:	254 Date:	19JUL11 
Transient_Reg:	253 Date:	18JUL11 
Transient_Reg:	253 Date:	15JUL11 
Transient_Reg:	253 Date:	27JUN11 
Transient_Reg:	253 Date:	14JUL11 
Transient_Reg:	252 Date:	28JUN11 
Transient_Reg:	252 Date:	24JUN11 
Transient_Reg:	251 Date:	23JUN11 
Transient_Reg:	250 Date:	22JUN11 
Transient_Reg:	249 Date:	07JUN11 
Transient_Reg:	248 Date:	21JUN11 
Transient_Reg:	247 Date:	06JUN11 
Transient_Reg:	247 Date:	20JUN11 
Transient_Reg:	246 Date:	14JUN11 
Transient_Reg:	246 Date:	13JUN11 
Transient_Reg:	246 Date:	17JUN11 
Transient_Reg:	245 Date:	10JUN11 
Transient_Reg:	245 Date:	03JUN11 
Transient_Reg:	245 Date:	16JUN11 
Transient_Reg:	244 Date:	15JUN11 
Transient_Reg:	244 Date:	09JUN11 
Transient_Reg:	243 Date:	02JUN11 
Transient_Reg:	241 Date:	08JUN11 
Transient_Reg:	239 Date:	01JUN11 
Transient_Reg:	238 Date:	31MAY11 
Transient_Reg:	228 Date:	30MAY11 
Transient_Reg:	219 Date:	27MAY11 
Transient_Reg:	217 Date:	24MAY11 
Transient_Reg:	208 Date:	26MAY11 
Transient_Reg:	205 Date:	23MAY11 
Transient_Reg:	200 Date:	20MAY11 
Transient_Reg:	190 Date:	25MAY11 
Transient_Reg:	187 Date:	19MAY11 
Transient_Reg:	185 Date:	18MAY11 
Transient_Reg:	174 Date:	17MAY11 
Transient_Reg:	169 Date:	16MAY11 
Transient_Reg:	167 Date:	13MAY11 
Transient_Reg:	155 Date:	12MAY11 
Transient_Reg:	153 Date:	11MAY11 
Transient_Reg:	150 Date:	10MAY11 
Transient_Reg:	142 Date:	09MAY11 
Transient_Reg:	136 Date:	06MAY11 
Transient_Reg:	131 Date:	05MAY11 
Transient_Reg:	129 Date:	04MAY11 
Transient_Reg:	127 Date:	03MAY11 
Transient_Reg:	126 Date:	02MAY11 
Transient_Reg:	126 Date:	29APR11 
Transient_Reg:	122 Date:	28APR11 
Transient_Reg:	118 Date:	27APR11 
Transient_Reg:	114 Date:	26APR11 
Transient_Reg:	109 Date:	25APR11 
Transient_Reg:	106 Date:	22APR11 
Transient_Reg:	91 Date:	21APR11 
Transient_Reg:	85 Date:	20APR11 
Transient_Reg:	75 Date:	19APR11 
Transient_Reg:	70 Date:	18APR11 
Transient_Reg:	61 Date:	15APR11 
Transient_Reg:	55 Date:	14APR11 
Transient_Reg:	54 Date:	13APR11 
Transient_Reg:	48 Date:	12APR11 
Transient_Reg:	43 Date:	11APR11 
Transient_Reg:	37 Date:	08APR11 
Transient_Reg:	0 Date:	07APR11 
Transient_Reg:	0 Date:	06APR11 
Transient_Reg:	0 Date:	05APR11 
Transient_Reg:	0 Date:	04APR11 
Transient_Reg:	0
Term= 201150
Total Applications
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	11AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	10AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	09AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	08AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	05AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	04AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	03AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	02AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	01AUG11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	29JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	28JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	27JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	26JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	25JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	22JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	21JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	20JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	19JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	18JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	15JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	14JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	13JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	12JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	11JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	08JUL11 
Tot_Apps:	2,147 Date:	07JUL11 
Tot_Apps:	2,146 Date:	06JUL11 
Tot_Apps:	2,146 Date:	05JUL11 
Tot_Apps:	2,146 Date:	04JUL11 
Tot_Apps:	2,146 Date:	01JUL11 
Tot_Apps:	2,146 Date:	30JUN11 
Tot_Apps:	2,146 Date:	29JUN11 
Tot_Apps:	2,142 Date:	28JUN11 
Tot_Apps:	2,139 Date:	27JUN11 
Tot_Apps:	2,138 Date:	24JUN11 
Tot_Apps:	2,135 Date:	23JUN11 
Tot_Apps:	2,131 Date:	22JUN11 
Tot_Apps:	2,131 Date:	21JUN11 
Tot_Apps:	2,129 Date:	20JUN11 
Tot_Apps:	2,127 Date:	17JUN11 
Tot_Apps:	2,127 Date:	16JUN11 
Tot_Apps:	2,126 Date:	15JUN11 
Tot_Apps:	2,126 Date:	14JUN11 
Tot_Apps:	2,123 Date:	13JUN11 
Tot_Apps:	2,118 Date:	10JUN11 
Tot_Apps:	2,115 Date:	09JUN11 
Tot_Apps:	2,114 Date:	08JUN11 
Tot_Apps:	2,113 Date:	07JUN11 
Tot_Apps:	2,111 Date:	06JUN11 
Tot_Apps:	2,108 Date:	03JUN11 
Tot_Apps:	2,068 Date:	02JUN11 
Tot_Apps:	2,065 Date:	01JUN11 
Tot_Apps:	2,060 Date:	31MAY11 
Tot_Apps:	2,053 Date:	30MAY11 
Tot_Apps:	2,050 Date:	27MAY11 
Tot_Apps:	2,050 Date:	26MAY11 
Tot_Apps:	2,046 Date:	25MAY11 
Tot_Apps:	2,040 Date:	24MAY11 
Tot_Apps:	2,035 Date:	23MAY11 
Tot_Apps:	2,024 Date:	20MAY11 
Tot_Apps:	2,012 Date:	19MAY11 
Tot_Apps:	2,001 Date:	18MAY11 
Tot_Apps:	1,968 Date:	17MAY11 
Tot_Apps:	1,905 Date:	16MAY11 
Tot_Apps:	1,877 Date:	13MAY11 
Tot_Apps:	1,837 Date:	12MAY11 
Tot_Apps:	1,819 Date:	11MAY11 
Tot_Apps:	1,791 Date:	10MAY11 
Tot_Apps:	1,757 Date:	09MAY11 
Tot_Apps:	1,753 Date:	06MAY11 
Tot_Apps:	1,739 Date:	05MAY11 
Tot_Apps:	1,719 Date:	04MAY11 
Tot_Apps:	1,705 Date:	03MAY11 
Tot_Apps:	1,685 Date:	02MAY11 
Tot_Apps:	1,670 Date:	29APR11 
Tot_Apps:	1,643 Date:	28APR11 
Tot_Apps:	1,625 Date:	27APR11 
Tot_Apps:	1,581 Date:	26APR11 
Tot_Apps:	1,563 Date:	25APR11 
Tot_Apps:	1,529 Date:	22APR11 
Tot_Apps:	1,488 Date:	21APR11 
Tot_Apps:	1,475 Date:	20APR11 
Tot_Apps:	1,444 Date:	19APR11 
Tot_Apps:	1,425 Date:	18APR11 
Tot_Apps:	1,396 Date:	15APR11 
Tot_Apps:	1,349 Date:	14APR11 
Tot_Apps:	1,321 Date:	13APR11 
Tot_Apps:	1,285 Date:	12APR11 
Tot_Apps:	1,245 Date:	11APR11 
Tot_Apps:	1,210 Date:	08APR11 
Tot_Apps:	1,207 Date:	07APR11 
Tot_Apps:	1,189 Date:	06APR11 
Tot_Apps:	1,157 Date:	05APR11 
Tot_Apps:	1,106 Date:	04APR11 
Tot_Apps:	1,065
Term= 201150
Total Applications Accepted
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,712 Date:	11AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,712 Date:	10AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,712 Date:	09AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,712 Date:	08AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	05AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	04AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	03AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	02AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	01AUG11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	29JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	28JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	27JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	26JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,711 Date:	25JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,709 Date:	22JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,708 Date:	21JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,708 Date:	20JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,708 Date:	19JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,708 Date:	18JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,705 Date:	15JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,705 Date:	14JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,705 Date:	13JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,704 Date:	12JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,704 Date:	11JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,702 Date:	08JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,702 Date:	07JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,700 Date:	05JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,695 Date:	06JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,695 Date:	04JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,695 Date:	01JUL11 
Tot_Acc_Apps:	1,695 Date:	30JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,694 Date:	29JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,687 Date:	28JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,680 Date:	27JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,676 Date:	24JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,675 Date:	23JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,673 Date:	22JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,670 Date:	21JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,667 Date:	20JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,664 Date:	17JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,663 Date:	16JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,659 Date:	15JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,657 Date:	14JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,652 Date:	13JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,643 Date:	10JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,639 Date:	09JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,639 Date:	08JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,635 Date:	07JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,632 Date:	06JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,616 Date:	03JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,593 Date:	02JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,581 Date:	01JUN11 
Tot_Acc_Apps:	1,567 Date:	31MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,543 Date:	30MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,518 Date:	27MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,516 Date:	26MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,500 Date:	25MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,470 Date:	24MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,464 Date:	23MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,424 Date:	20MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,380 Date:	19MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,362 Date:	18MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,329 Date:	17MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,314 Date:	16MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,298 Date:	13MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,261 Date:	12MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,247 Date:	11MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,230 Date:	10MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,221 Date:	09MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,216 Date:	06MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,200 Date:	05MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,178 Date:	04MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,167 Date:	03MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,114 Date:	02MAY11 
Tot_Acc_Apps:	1,105 Date:	29APR11 
Tot_Acc_Apps:	1,089 Date:	28APR11 
Tot_Acc_Apps:	1,062 Date:	27APR11 
Tot_Acc_Apps:	1,028 Date:	26APR11 
Tot_Acc_Apps:	1,006 Date:	25APR11 
Tot_Acc_Apps:	984 Date:	22APR11 
Tot_Acc_Apps:	950 Date:	21APR11 
Tot_Acc_Apps:	939 Date:	20APR11 
Tot_Acc_Apps:	913 Date:	19APR11 
Tot_Acc_Apps:	898 Date:	18APR11 
Tot_Acc_Apps:	838 Date:	15APR11 
Tot_Acc_Apps:	806 Date:	14APR11 
Tot_Acc_Apps:	791 Date:	13APR11 
Tot_Acc_Apps:	762 Date:	12APR11 
Tot_Acc_Apps:	724 Date:	11APR11 
Tot_Acc_Apps:	647 Date:	08APR11 
Tot_Acc_Apps:	567 Date:	07APR11 
Tot_Acc_Apps:	567 Date:	06APR11 
Tot_Acc_Apps:	567 Date:	05APR11 
Tot_Acc_Apps:	567 Date:	04APR11 
Tot_Acc_Apps:	567
Term= 201150
Total Applicants Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	13JUL11 
Tot_Reg:	835 Date:	12JUL11 
Tot_Reg:	835 Date:	11JUL11 
Tot_Reg:	835 Date:	08JUL11 
Tot_Reg:	834 Date:	07JUL11 
Tot_Reg:	834 Date:	06JUL11 
Tot_Reg:	834 Date:	05JUL11 
Tot_Reg:	835 Date:	01JUL11 
Tot_Reg:	834 Date:	04JUL11 
Tot_Reg:	833 Date:	30JUN11 
Tot_Reg:	833 Date:	29JUN11 
Tot_Reg:	832 Date:	27JUN11 
Tot_Reg:	829 Date:	28JUN11 
Tot_Reg:	828 Date:	12AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	11AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	10AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	09AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	08AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	05AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	04AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	03AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	02AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	01AUG11 
Tot_Reg:	825 Date:	29JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	28JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	27JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	26JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	25JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	22JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	21JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	20JUL11 
Tot_Reg:	825 Date:	19JUL11 
Tot_Reg:	824 Date:	18JUL11 
Tot_Reg:	824 Date:	15JUL11 
Tot_Reg:	824 Date:	14JUL11 
Tot_Reg:	823 Date:	24JUN11 
Tot_Reg:	821 Date:	22JUN11 
Tot_Reg:	820 Date:	07JUN11 
Tot_Reg:	820 Date:	23JUN11 
Tot_Reg:	819 Date:	03JUN11 
Tot_Reg:	819 Date:	21JUN11 
Tot_Reg:	817 Date:	06JUN11 
Tot_Reg:	816 Date:	20JUN11 
Tot_Reg:	812 Date:	02JUN11 
Tot_Reg:	812 Date:	14JUN11 
Tot_Reg:	807 Date:	17JUN11 
Tot_Reg:	805 Date:	15JUN11 
Tot_Reg:	804 Date:	13JUN11 
Tot_Reg:	804 Date:	16JUN11 
Tot_Reg:	803 Date:	10JUN11 
Tot_Reg:	801 Date:	01JUN11 
Tot_Reg:	803 Date:	09JUN11 
Tot_Reg:	796 Date:	08JUN11 
Tot_Reg:	785 Date:	24MAY11 
Tot_Reg:	778 Date:	31MAY11 
Tot_Reg:	770 Date:	30MAY11 
Tot_Reg:	752 Date:	23MAY11 
Tot_Reg:	747 Date:	27MAY11 
Tot_Reg:	732 Date:	20MAY11 
Tot_Reg:	726 Date:	26MAY11 
Tot_Reg:	693 Date:	19MAY11 
Tot_Reg:	690 Date:	18MAY11 
Tot_Reg:	659 Date:	17MAY11 
Tot_Reg:	638 Date:	16MAY11 
Tot_Reg:	629 Date:	25MAY11 
Tot_Reg:	628 Date:	13MAY11 
Tot_Reg:	599 Date:	12MAY11 
Tot_Reg:	589 Date:	11MAY11 
Tot_Reg:	576 Date:	10MAY11 
Tot_Reg:	561 Date:	09MAY11 
Tot_Reg:	553 Date:	06MAY11 
Tot_Reg:	535 Date:	05MAY11 
Tot_Reg:	528 Date:	04MAY11 
Tot_Reg:	512 Date:	03MAY11 
Tot_Reg:	498 Date:	02MAY11 
Tot_Reg:	485 Date:	29APR11 
Tot_Reg:	467 Date:	28APR11 
Tot_Reg:	451 Date:	27APR11 
Tot_Reg:	436 Date:	26APR11 
Tot_Reg:	416 Date:	25APR11 
Tot_Reg:	405 Date:	22APR11 
Tot_Reg:	368 Date:	21APR11 
Tot_Reg:	355 Date:	20APR11 
Tot_Reg:	323 Date:	19APR11 
Tot_Reg:	305 Date:	18APR11 
Tot_Reg:	276 Date:	15APR11 
Tot_Reg:	246 Date:	14APR11 
Tot_Reg:	213 Date:	13APR11 
Tot_Reg:	187 Date:	12APR11 
Tot_Reg:	154 Date:	11APR11 
Tot_Reg:	118 Date:	08APR11 
Tot_Reg:	5 Date:	07APR11 
Tot_Reg:	3 Date:	06APR11 
Tot_Reg:	1 Date:	05APR11 
Tot_Reg:	1 Date:	04APR11 
Tot_Reg:	0
Term= 201150
Continuing Students Registered
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
Continuing_Reg:	1,258 Date:	23MAY11 
Continuing_Reg:	1,259 Date:	20MAY11 
Continuing_Reg:	1,255 Date:	19MAY11 
Continuing_Reg:	1,254 Date:	17MAY11 
Continuing_Reg:	1,252 Date:	18MAY11 
Continuing_Reg:	1,248 Date:	16MAY11 
Continuing_Reg:	1,241 Date:	13MAY11 
Continuing_Reg:	1,233 Date:	12MAY11 
Continuing_Reg:	1,229 Date:	11MAY11 
Continuing_Reg:	1,228 Date:	10MAY11 
Continuing_Reg:	1,217 Date:	09MAY11 
Continuing_Reg:	1,205 Date:	06MAY11 
Continuing_Reg:	1,185 Date:	05MAY11 
Continuing_Reg:	1,166 Date:	04MAY11 
Continuing_Reg:	1,156 Date:	03MAY11 
Continuing_Reg:	1,142 Date:	02MAY11 
Continuing_Reg:	1,139 Date:	24JUN11 
Continuing_Reg:	1,130 Date:	23JUN11 
Continuing_Reg:	1,130 Date:	22JUN11 
Continuing_Reg:	1,131 Date:	21JUN11 
Continuing_Reg:	1,130 Date:	07JUN11 
Continuing_Reg:	1,131 Date:	06JUN11 
Continuing_Reg:	1,131 Date:	03JUN11 
Continuing_Reg:	1,129 Date:	05JUL11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	04JUL11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	01JUL11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	30JUN11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	29JUN11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	28JUN11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	27JUN11 
Continuing_Reg:	1,128 Date:	20JUN11 
Continuing_Reg:	1,128 Date:	17JUN11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	29APR11 
Continuing_Reg:	1,126 Date:	13JUL11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	12JUL11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	11JUL11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	08JUL11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	07JUL11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	06JUL11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	16JUN11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	15JUN11 
Continuing_Reg:	1,122 Date:	02JUN11 
Continuing_Reg:	1,125 Date:	01JUN11 
Continuing_Reg:	1,123 Date:	28APR11 
Continuing_Reg:	1,122 Date:	12AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	11AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	10AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	09AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	08AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	05AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	04AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	03AUG11 
Continuing_Reg:	1,119 Date:	02AUG11 
Continuing_Reg:	1,120 Date:	01AUG11 
Continuing_Reg:	1,120 Date:	29JUL11 
Continuing_Reg:	1,120 Date:	28JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	27JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	26JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	25JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	22JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	21JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	20JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	19JUL11 
Continuing_Reg:	1,121 Date:	18JUL11 
Continuing_Reg:	1,120 Date:	15JUL11 
Continuing_Reg:	1,120 Date:	14JUL11 
Continuing_Reg:	1,120 Date:	14JUN11 
Continuing_Reg:	1,118 Date:	13JUN11 
Continuing_Reg:	1,117 Date:	10JUN11 
Continuing_Reg:	1,116 Date:	09JUN11 
Continuing_Reg:	1,117 Date:	31MAY11 
Continuing_Reg:	1,115 Date:	08JUN11 
Continuing_Reg:	1,113 Date:	27APR11 
Continuing_Reg:	1,112 Date:	30MAY11 
Continuing_Reg:	1,107 Date:	27MAY11 
Continuing_Reg:	1,103 Date:	26APR11 
Continuing_Reg:	1,095 Date:	26MAY11 
Continuing_Reg:	1,076 Date:	25APR11 
Continuing_Reg:	1,073 Date:	25MAY11 
Continuing_Reg:	1,046 Date:	22APR11 
Continuing_Reg:	1,048 Date:	21APR11 
Continuing_Reg:	1,042 Date:	20APR11 
Continuing_Reg:	1,037 Date:	19APR11 
Continuing_Reg:	1,018 Date:	18APR11 
Continuing_Reg:	999 Date:	15APR11 
Continuing_Reg:	975 Date:	14APR11 
Continuing_Reg:	957 Date:	13APR11 
Continuing_Reg:	922 Date:	12APR11 
Continuing_Reg:	890 Date:	11APR11 
Continuing_Reg:	836 Date:	08APR11 
Continuing_Reg:	703 Date:	07APR11 
Continuing_Reg:	581 Date:	06APR11 
Continuing_Reg:	448 Date:	05APR11 
Continuing_Reg:	280 Date:	04APR11 
Continuing_Reg:	121
Term= 201150
Application Acceptance Rate
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	12AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	11AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	10AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	09AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	08AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	05AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	04AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	03AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	02AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	01AUG11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	29JUL11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	28JUL11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	27JUL11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	26JUL11 
Accept_Rate:	79.7% Date:	25JUL11 
Accept_Rate:	79.6% Date:	22JUL11 
Accept_Rate:	79.6% Date:	20JUL11 
Accept_Rate:	79.6% Date:	21JUL11 
Accept_Rate:	79.6% Date:	19JUL11 
Accept_Rate:	79.6% Date:	18JUL11 
Accept_Rate:	79.4% Date:	15JUL11 
Accept_Rate:	79.4% Date:	14JUL11 
Accept_Rate:	79.4% Date:	13JUL11 
Accept_Rate:	79.4% Date:	12JUL11 
Accept_Rate:	79.4% Date:	11JUL11 
Accept_Rate:	79.3% Date:	08JUL11 
Accept_Rate:	79.3% Date:	07JUL11 
Accept_Rate:	79.2% Date:	06JUL11 
Accept_Rate:	79.0% Date:	04JUL11 
Accept_Rate:	79.0% Date:	05JUL11 
Accept_Rate:	79.0% Date:	01JUL11 
Accept_Rate:	79.0% Date:	30JUN11 
Accept_Rate:	78.9% Date:	29JUN11 
Accept_Rate:	78.8% Date:	28JUN11 
Accept_Rate:	78.5% Date:	24JUN11 
Accept_Rate:	78.5% Date:	23JUN11 
Accept_Rate:	78.5% Date:	27JUN11 
Accept_Rate:	78.4% Date:	22JUN11 
Accept_Rate:	78.4% Date:	21JUN11 
Accept_Rate:	78.3% Date:	20JUN11 
Accept_Rate:	78.2% Date:	17JUN11 
Accept_Rate:	78.2% Date:	16JUN11 
Accept_Rate:	78.0% Date:	15JUN11 
Accept_Rate:	77.9% Date:	14JUN11 
Accept_Rate:	77.8% Date:	13JUN11 
Accept_Rate:	77.6% Date:	10JUN11 
Accept_Rate:	77.5% Date:	09JUN11 
Accept_Rate:	77.5% Date:	08JUN11 
Accept_Rate:	77.4% Date:	07JUN11 
Accept_Rate:	77.3% Date:	03JUN11 
Accept_Rate:	77.0% Date:	06JUN11 
Accept_Rate:	76.7% Date:	02JUN11 
Accept_Rate:	76.6% Date:	01JUN11 
Accept_Rate:	76.1% Date:	31MAY11 
Accept_Rate:	75.2% Date:	30MAY11 
Accept_Rate:	74.0% Date:	27MAY11 
Accept_Rate:	74.0% Date:	26MAY11 
Accept_Rate:	73.3% Date:	25MAY11 
Accept_Rate:	72.1% Date:	24MAY11 
Accept_Rate:	71.9% Date:	23MAY11 
Accept_Rate:	70.4% Date:	10MAY11 
Accept_Rate:	69.5% Date:	09MAY11 
Accept_Rate:	69.4% Date:	16MAY11 
Accept_Rate:	69.2% Date:	06MAY11 
Accept_Rate:	69.0% Date:	17MAY11 
Accept_Rate:	69.0% Date:	13MAY11 
Accept_Rate:	68.6% Date:	11MAY11 
Accept_Rate:	68.7% Date:	20MAY11 
Accept_Rate:	68.6% Date:	12MAY11 
Accept_Rate:	68.6% Date:	05MAY11 
Accept_Rate:	68.5% Date:	04MAY11 
Accept_Rate:	68.4% Date:	19MAY11 
Accept_Rate:	68.1% Date:	18MAY11 
Accept_Rate:	67.5% Date:	29APR11 
Accept_Rate:	66.3% Date:	02MAY11 
Accept_Rate:	66.2% Date:	03MAY11 
Accept_Rate:	66.1% Date:	28APR11 
Accept_Rate:	65.4% Date:	27APR11 
Accept_Rate:	65.0% Date:	26APR11 
Accept_Rate:	64.4% Date:	25APR11 
Accept_Rate:	64.4% Date:	22APR11 
Accept_Rate:	63.8% Date:	21APR11 
Accept_Rate:	63.7% Date:	20APR11 
Accept_Rate:	63.2% Date:	19APR11 
Accept_Rate:	63.0% Date:	18APR11 
Accept_Rate:	60.0% Date:	14APR11 
Accept_Rate:	59.9% Date:	15APR11 
Accept_Rate:	59.7% Date:	13APR11 
Accept_Rate:	59.3% Date:	12APR11 
Accept_Rate:	58.2% Date:	11APR11 
Accept_Rate:	53.5% Date:	04APR11 
Accept_Rate:	53.2% Date:	05APR11 
Accept_Rate:	51.3% Date:	06APR11 
Accept_Rate:	49.0% Date:	07APR11 
Accept_Rate:	47.7% Date:	08APR11 
Accept_Rate:	47.0%
Term= 201150
Application Conversion-to-Enrollment Rate
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	03JUN11 
App_Conversion:	39.6% Date:	02JUN11 
App_Conversion:	39.3% Date:	01JUN11 
App_Conversion:	39.0% Date:	13JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	12JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	11JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	08JUL11 
App_Conversion:	38.8% Date:	07JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	06JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	05JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	01JUL11 
App_Conversion:	38.9% Date:	29JUN11 
App_Conversion:	38.8% Date:	07JUN11 
App_Conversion:	38.8% Date:	04JUL11 
App_Conversion:	38.8% Date:	30JUN11 
App_Conversion:	38.8% Date:	27JUN11 
App_Conversion:	38.8% Date:	28JUN11 
App_Conversion:	38.7% Date:	06JUN11 
App_Conversion:	38.7% Date:	12AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	11AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	10AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	09AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	08AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	05AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	04AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	03AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	02AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	01AUG11 
App_Conversion:	38.4% Date:	29JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	28JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	27JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	26JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	25JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	22JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	21JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	20JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	24JUN11 
App_Conversion:	38.5% Date:	23JUN11 
App_Conversion:	38.4% Date:	22JUN11 
App_Conversion:	38.5% Date:	19JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	18JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	15JUL11 
App_Conversion:	38.4% Date:	14JUL11 
App_Conversion:	38.3% Date:	21JUN11 
App_Conversion:	38.4% Date:	24MAY11 
App_Conversion:	38.2% Date:	20JUN11 
App_Conversion:	38.2% Date:	14JUN11 
App_Conversion:	38.0% Date:	13JUN11 
App_Conversion:	38.0% Date:	10JUN11 
App_Conversion:	37.9% Date:	17JUN11 
App_Conversion:	37.8% Date:	16JUN11 
App_Conversion:	37.8% Date:	15JUN11 
App_Conversion:	37.8% Date:	09JUN11 
App_Conversion:	37.7% Date:	31MAY11 
App_Conversion:	37.5% Date:	08JUN11 
App_Conversion:	37.2% Date:	23MAY11 
App_Conversion:	36.9% Date:	30MAY11 
App_Conversion:	36.7% Date:	20MAY11 
App_Conversion:	36.1% Date:	27MAY11 
App_Conversion:	35.7% Date:	19MAY11 
App_Conversion:	34.5% Date:	26MAY11 
App_Conversion:	33.9% Date:	18MAY11 
App_Conversion:	33.5% Date:	17MAY11 
App_Conversion:	33.5% Date:	16MAY11 
App_Conversion:	33.5% Date:	13MAY11 
App_Conversion:	32.6% Date:	12MAY11 
App_Conversion:	32.4% Date:	11MAY11 
App_Conversion:	32.2% Date:	10MAY11 
App_Conversion:	31.9% Date:	09MAY11 
App_Conversion:	31.5% Date:	25MAY11 
App_Conversion:	30.8% Date:	06MAY11 
App_Conversion:	30.8% Date:	05MAY11 
App_Conversion:	30.7% Date:	04MAY11 
App_Conversion:	30.0% Date:	03MAY11 
App_Conversion:	29.6% Date:	02MAY11 
App_Conversion:	29.0% Date:	29APR11 
App_Conversion:	28.4% Date:	28APR11 
App_Conversion:	27.8% Date:	27APR11 
App_Conversion:	27.6% Date:	26APR11 
App_Conversion:	26.6% Date:	25APR11 
App_Conversion:	26.5% Date:	22APR11 
App_Conversion:	24.7% Date:	21APR11 
App_Conversion:	24.1% Date:	20APR11 
App_Conversion:	22.4% Date:	19APR11 
App_Conversion:	21.4% Date:	18APR11 
App_Conversion:	19.8% Date:	15APR11 
App_Conversion:	18.2% Date:	14APR11 
App_Conversion:	16.1% Date:	13APR11 
App_Conversion:	14.6% Date:	12APR11 
App_Conversion:	12.4% Date:	11APR11 
App_Conversion:	9.8% Date:	08APR11 
App_Conversion:	0.4% Date:	07APR11 
App_Conversion:	0.3% Date:	06APR11 
App_Conversion:	0.1% Date:	05APR11 
App_Conversion:	0.1% Date:	04APR11 
App_Conversion:	0.0%
Term= 201150
Admit Conversion-to-Enrollment Rate
Summer 2011 (Classes Begin 06/01/2011)
 
(View Table)

Date:	24MAY11 
App_Conversion2:	53.1% Date:	20MAY11 
App_Conversion2:	52.6% Date:	23MAY11 
App_Conversion2:	52.5% Date:	03JUN11 
App_Conversion2:	51.4% Date:	02JUN11 
App_Conversion2:	51.4% Date:	01JUN11 
App_Conversion2:	51.2% Date:	19MAY11 
App_Conversion2:	50.7% Date:	06JUN11 
App_Conversion2:	50.5% Date:	07JUN11 
App_Conversion2:	50.2% Date:	31MAY11 
App_Conversion2:	49.9% Date:	30MAY11 
App_Conversion2:	49.5% Date:	18MAY11 
App_Conversion2:	49.6% Date:	27JUN11 
App_Conversion2:	49.5% Date:	06JUL11 
App_Conversion2:	49.2% Date:	05JUL11 
App_Conversion2:	49.3% Date:	01JUL11 
App_Conversion2:	49.2% Date:	29JUN11 
App_Conversion2:	49.3% Date:	28JUN11 
App_Conversion2:	49.3% Date:	11JUL11 
App_Conversion2:	49.1% Date:	07JUL11 
App_Conversion2:	49.1% Date:	04JUL11 
App_Conversion2:	49.1% Date:	30JUN11 
App_Conversion2:	49.2% Date:	22JUN11 
App_Conversion2:	49.1% Date:	13JUL11 
App_Conversion2:	49.0% Date:	12JUL11 
App_Conversion2:	49.0% Date:	08JUL11 
App_Conversion2:	49.0% Date:	24JUN11 
App_Conversion2:	49.0% Date:	23JUN11 
App_Conversion2:	49.0% Date:	21JUN11 
App_Conversion2:	49.0% Date:	13JUN11 
App_Conversion2:	48.9% Date:	10JUN11 
App_Conversion2:	48.9% Date:	20JUN11 
App_Conversion2:	48.8% Date:	14JUN11 
App_Conversion2:	48.8% Date:	09JUN11 
App_Conversion2:	48.6% Date:	17JUN11 
App_Conversion2:	48.4% Date:	16JUN11 
App_Conversion2:	48.4% Date:	15JUN11 
App_Conversion2:	48.5% Date:	17MAY11 
App_Conversion2:	48.6% Date:	16MAY11 
App_Conversion2:	48.5% Date:	05AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	03AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	01AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	28JUL11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	26JUL11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	25JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	22JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	21JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	20JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	19JUL11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	18JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	15JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	14JUL11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	27MAY11 
App_Conversion2:	48.3% Date:	12AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	11AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	10AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	09AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	08AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	04AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	02AUG11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	29JUL11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	27JUL11 
App_Conversion2:	48.2% Date:	08JUN11 
App_Conversion2:	48.0% Date:	13MAY11 
App_Conversion2:	47.5% Date:	12MAY11 
App_Conversion2:	47.2% Date:	11MAY11 
App_Conversion2:	46.8% Date:	26MAY11 
App_Conversion2:	46.2% Date:	10MAY11 
App_Conversion2:	45.9% Date:	09MAY11 
App_Conversion2:	45.5% Date:	05MAY11 
App_Conversion2:	44.8% Date:	03MAY11 
App_Conversion2:	44.7% Date:	06MAY11 
App_Conversion2:	44.6% Date:	04MAY11 
App_Conversion2:	43.9% Date:	02MAY11 
App_Conversion2:	43.9% Date:	29APR11 
App_Conversion2:	42.9% Date:	25MAY11 
App_Conversion2:	42.7% Date:	28APR11 
App_Conversion2:	42.5% Date:	27APR11 
App_Conversion2:	42.4% Date:	26APR11 
App_Conversion2:	41.4% Date:	25APR11 
App_Conversion2:	41.2% Date:	22APR11 
App_Conversion2:	38.7% Date:	21APR11 
App_Conversion2:	37.8% Date:	20APR11 
App_Conversion2:	35.4% Date:	19APR11 
App_Conversion2:	34.0% Date:	18APR11 
App_Conversion2:	32.9% Date:	15APR11 
App_Conversion2:	30.5% Date:	14APR11 
App_Conversion2:	26.9% Date:	13APR11 
App_Conversion2:	24.5% Date:	12APR11 
App_Conversion2:	21.3% Date:	11APR11 
App_Conversion2:	18.2% Date:	08APR11 
App_Conversion2:	0.9% Date:	07APR11 
App_Conversion2:	0.5% Date:	06APR11 
App_Conversion2:	0.2% Date:	05APR11 
App_Conversion2:	0.2% Date:	04APR11 
App_Conversion2:	0.0%
Term= 201150