Columbia Campus Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	26AUG14 
Col_HC:	2,732 Date:	25AUG14 
Col_HC:	2,717 Date:	24AUG14 
Col_HC:	2,709 Date:	23AUG14 
Col_HC:	2,712 Date:	22AUG14 
Col_HC:	2,708 Date:	07SEP14 
Col_HC:	2,692 Date:	06SEP14 
Col_HC:	2,693 Date:	05SEP14 
Col_HC:	2,695 Date:	04SEP14 
Col_HC:	2,698 Date:	03SEP14 
Col_HC:	2,696 Date:	02SEP14 
Col_HC:	2,696 Date:	01SEP14 
Col_HC:	2,697 Date:	31AUG14 
Col_HC:	2,698 Date:	30AUG14 
Col_HC:	2,698 Date:	29AUG14 
Col_HC:	2,694 Date:	28AUG14 
Col_HC:	2,690 Date:	30SEP14 
Col_HC:	2,681 Date:	29SEP14 
Col_HC:	2,684 Date:	28SEP14 
Col_HC:	2,688 Date:	27SEP14 
Col_HC:	2,687 Date:	26SEP14 
Col_HC:	2,687 Date:	25SEP14 
Col_HC:	2,688 Date:	24SEP14 
Col_HC:	2,686 Date:	23SEP14 
Col_HC:	2,685 Date:	22SEP14 
Col_HC:	2,686 Date:	27AUG14 
Col_HC:	2,685 Date:	21AUG14 
Col_HC:	2,686 Date:	02OCT14 
Col_HC:	2,677 Date:	01OCT14 
Col_HC:	2,677 Date:	16SEP14 
Col_HC:	2,672 Date:	15SEP14 
Col_HC:	2,672 Date:	14SEP14 
Col_HC:	2,673 Date:	13SEP14 
Col_HC:	2,674 Date:	12SEP14 
Col_HC:	2,675 Date:	11SEP14 
Col_HC:	2,678 Date:	10SEP14 
Col_HC:	2,678 Date:	09SEP14 
Col_HC:	2,679 Date:	08SEP14 
Col_HC:	2,680 Date:	12OCT14 
Col_HC:	2,664 Date:	11OCT14 
Col_HC:	2,665 Date:	10OCT14 
Col_HC:	2,667 Date:	09OCT14 
Col_HC:	2,668 Date:	08OCT14 
Col_HC:	2,668 Date:	07OCT14 
Col_HC:	2,668 Date:	06OCT14 
Col_HC:	2,669 Date:	05OCT14 
Col_HC:	2,668 Date:	04OCT14 
Col_HC:	2,669 Date:	03OCT14 
Col_HC:	2,670 Date:	21SEP14 
Col_HC:	2,663 Date:	18SEP14 
Col_HC:	2,663 Date:	17SEP14 
Col_HC:	2,668 Date:	15OCT14 
Col_HC:	2,656 Date:	14OCT14 
Col_HC:	2,660 Date:	13OCT14 
Col_HC:	2,662 Date:	20SEP14 
Col_HC:	2,662 Date:	19SEP14 
Col_HC:	2,662 Date:	20AUG14 
Col_HC:	2,662 Date:	22OCT14 
Col_HC:	2,646 Date:	21OCT14 
Col_HC:	2,648 Date:	20OCT14 
Col_HC:	2,650 Date:	19OCT14 
Col_HC:	2,651 Date:	18OCT14 
Col_HC:	2,651 Date:	17OCT14 
Col_HC:	2,651 Date:	16OCT14 
Col_HC:	2,653 Date:	26OCT14 
Col_HC:	2,637 Date:	25OCT14 
Col_HC:	2,637 Date:	24OCT14 
Col_HC:	2,640 Date:	23OCT14 
Col_HC:	2,644 Date:	29OCT14 
Col_HC:	2,628 Date:	28OCT14 
Col_HC:	2,630 Date:	27OCT14 
Col_HC:	2,633 Date:	31OCT14 
Col_HC:	2,625 Date:	30OCT14 
Col_HC:	2,627 Date:	19AUG14 
Col_HC:	2,562 Date:	13AUG14 
Col_HC:	2,531 Date:	12AUG14 
Col_HC:	2,490 Date:	11AUG14 
Col_HC:	2,450 Date:	10AUG14 
Col_HC:	2,424 Date:	09AUG14 
Col_HC:	2,421 Date:	08AUG14 
Col_HC:	2,415 Date:	18AUG14 
Col_HC:	2,396 Date:	07AUG14 
Col_HC:	2,394 Date:	17AUG14 
Col_HC:	2,366 Date:	06AUG14 
Col_HC:	2,370 Date:	16AUG14 
Col_HC:	2,353 Date:	15AUG14 
Col_HC:	2,333 Date:	05AUG14 
Col_HC:	2,336 Date:	04AUG14 
Col_HC:	2,315 Date:	03AUG14 
Col_HC:	2,292 Date:	02AUG14 
Col_HC:	2,287 Date:	01AUG14 
Col_HC:	2,271 Date:	31JUL14 
Col_HC:	2,249 Date:	30JUL14 
Col_HC:	2,238 Date:	14AUG14 
Col_HC:	2,223 Date:	29JUL14 
Col_HC:	2,214 Date:	28JUL14 
Col_HC:	2,198 Date:	27JUL14 
Col_HC:	2,190 Date:	26JUL14 
Col_HC:	2,185 Date:	25JUL14 
Col_HC:	2,166 Date:	24JUL14 
Col_HC:	2,148 Date:	23JUL14 
Col_HC:	2,128 Date:	22JUL14 
Col_HC:	2,090 Date:	21JUL14 
Col_HC:	2,065 Date:	20JUL14 
Col_HC:	2,060 Date:	19JUL14 
Col_HC:	2,054 Date:	18JUL14 
Col_HC:	1,933 Date:	17JUL14 
Col_HC:	1,919 Date:	16JUL14 
Col_HC:	1,899 Date:	15JUL14 
Col_HC:	1,880 Date:	14JUL14 
Col_HC:	1,844 Date:	13JUL14 
Col_HC:	1,835 Date:	12JUL14 
Col_HC:	1,835 Date:	11JUL14 
Col_HC:	1,823 Date:	10JUL14 
Col_HC:	1,798 Date:	09JUL14 
Col_HC:	1,779 Date:	08JUL14 
Col_HC:	1,760 Date:	07JUL14 
Col_HC:	1,749 Date:	06JUL14 
Col_HC:	1,732 Date:	05JUL14 
Col_HC:	1,729 Date:	04JUL14 
Col_HC:	1,725 Date:	03JUL14 
Col_HC:	1,724 Date:	02JUL14 
Col_HC:	1,712 Date:	01JUL14 
Col_HC:	1,695 Date:	30JUN14 
Col_HC:	1,686 Date:	29JUN14 
Col_HC:	1,675 Date:	28JUN14 
Col_HC:	1,673 Date:	27JUN14 
Col_HC:	1,673 Date:	26JUN14 
Col_HC:	1,651 Date:	26AUG14 
Col_FTE:	1,640 Date:	25AUG14 
Col_FTE:	1,632 Date:	25JUN14 
Col_HC:	1,632 Date:	04SEP14 
Col_FTE:	1,622 Date:	03SEP14 
Col_FTE:	1,622 Date:	02SEP14 
Col_FTE:	1,623 Date:	01SEP14 
Col_FTE:	1,624 Date:	31AUG14 
Col_FTE:	1,625 Date:	30AUG14 
Col_FTE:	1,625 Date:	29AUG14 
Col_FTE:	1,624 Date:	28AUG14 
Col_FTE:	1,624 Date:	27AUG14 
Col_FTE:	1,622 Date:	24AUG14 
Col_FTE:	1,622 Date:	23AUG14 
Col_FTE:	1,622 Date:	24JUN14 
Col_HC:	1,626 Date:	07SEP14 
Col_FTE:	1,617 Date:	06SEP14 
Col_FTE:	1,617 Date:	05SEP14 
Col_FTE:	1,618 Date:	22AUG14 
Col_FTE:	1,617 Date:	15SEP14 
Col_FTE:	1,604 Date:	14SEP14 
Col_FTE:	1,605 Date:	13SEP14 
Col_FTE:	1,606 Date:	12SEP14 
Col_FTE:	1,606 Date:	11SEP14 
Col_FTE:	1,609 Date:	10SEP14 
Col_FTE:	1,610 Date:	09SEP14 
Col_FTE:	1,611 Date:	08SEP14 
Col_FTE:	1,612 Date:	28SEP14 
Col_FTE:	1,596 Date:	27SEP14 
Col_FTE:	1,596 Date:	26SEP14 
Col_FTE:	1,596 Date:	25SEP14 
Col_FTE:	1,595 Date:	24SEP14 
Col_FTE:	1,596 Date:	23SEP14 
Col_FTE:	1,598 Date:	22SEP14 
Col_FTE:	1,601 Date:	17SEP14 
Col_FTE:	1,598 Date:	16SEP14 
Col_FTE:	1,602 Date:	21AUG14 
Col_FTE:	1,603 Date:	23JUN14 
Col_HC:	1,603 Date:	22JUN14 
Col_HC:	1,596 Date:	01OCT14 
Col_FTE:	1,587 Date:	30SEP14 
Col_FTE:	1,589 Date:	29SEP14 
Col_FTE:	1,591 Date:	21SEP14 
Col_FTE:	1,593 Date:	20SEP14 
Col_FTE:	1,593 Date:	19SEP14 
Col_FTE:	1,594 Date:	18SEP14 
Col_FTE:	1,594 Date:	21JUN14 
Col_HC:	1,592 Date:	06OCT14 
Col_FTE:	1,577 Date:	05OCT14 
Col_FTE:	1,580 Date:	04OCT14 
Col_FTE:	1,580 Date:	03OCT14 
Col_FTE:	1,581 Date:	02OCT14 
Col_FTE:	1,584 Date:	20AUG14 
Col_FTE:	1,585 Date:	13OCT14 
Col_FTE:	1,569 Date:	12OCT14 
Col_FTE:	1,569 Date:	11OCT14 
Col_FTE:	1,570 Date:	10OCT14 
Col_FTE:	1,571 Date:	09OCT14 
Col_FTE:	1,572 Date:	08OCT14 
Col_FTE:	1,573 Date:	07OCT14 
Col_FTE:	1,575 Date:	17OCT14 
Col_FTE:	1,559 Date:	16OCT14 
Col_FTE:	1,561 Date:	15OCT14 
Col_FTE:	1,564 Date:	14OCT14 
Col_FTE:	1,568 Date:	22OCT14 
Col_FTE:	1,551 Date:	21OCT14 
Col_FTE:	1,553 Date:	20OCT14 
Col_FTE:	1,556 Date:	19OCT14 
Col_FTE:	1,559 Date:	18OCT14 
Col_FTE:	1,559 Date:	26OCT14 
Col_FTE:	1,544 Date:	25OCT14 
Col_FTE:	1,544 Date:	24OCT14 
Col_FTE:	1,546 Date:	23OCT14 
Col_FTE:	1,548 Date:	29OCT14 
Col_FTE:	1,534 Date:	28OCT14 
Col_FTE:	1,536 Date:	27OCT14 
Col_FTE:	1,540 Date:	31OCT14 
Col_FTE:	1,529 Date:	30OCT14 
Col_FTE:	1,532 Date:	19AUG14 
Col_FTE:	1,524 Date:	20JUN14 
Col_HC:	1,495 Date:	13AUG14 
Col_FTE:	1,482 Date:	19JUN14 
Col_HC:	1,487 Date:	18JUN14 
Col_HC:	1,484 Date:	17JUN14 
Col_HC:	1,471 Date:	12AUG14 
Col_FTE:	1,462 Date:	16JUN14 
Col_HC:	1,460 Date:	15JUN14 
Col_HC:	1,455 Date:	14JUN14 
Col_HC:	1,448 Date:	13JUN14 
Col_HC:	1,447 Date:	11AUG14 
Col_FTE:	1,438 Date:	12JUN14 
Col_HC:	1,439 Date:	10AUG14 
Col_FTE:	1,427 Date:	11JUN14 
Col_HC:	1,431 Date:	09AUG14 
Col_FTE:	1,423 Date:	08AUG14 
Col_FTE:	1,419 Date:	18AUG14 
Col_FTE:	1,417 Date:	07AUG14 
Col_FTE:	1,410 Date:	10JUN14 
Col_HC:	1,417 Date:	09JUN14 
Col_HC:	1,411 Date:	08JUN14 
Col_HC:	1,406 Date:	07JUN14 
Col_HC:	1,405 Date:	06JUN14 
Col_HC:	1,401 Date:	17AUG14 
Col_FTE:	1,400 Date:	16AUG14 
Col_FTE:	1,394 Date:	06AUG14 
Col_FTE:	1,393 Date:	15AUG14 
Col_FTE:	1,386 Date:	05JUN14 
Col_HC:	1,390 Date:	04JUN14 
Col_HC:	1,386 Date:	05AUG14 
Col_FTE:	1,375 Date:	03JUN14 
Col_HC:	1,379 Date:	04AUG14 
Col_FTE:	1,364 Date:	03AUG14 
Col_FTE:	1,359 Date:	02JUN14 
Col_HC:	1,364 Date:	02AUG14 
Col_FTE:	1,355 Date:	01AUG14 
Col_FTE:	1,347 Date:	01JUN14 
Col_HC:	1,350 Date:	31MAY14 
Col_HC:	1,347 Date:	30MAY14 
Col_HC:	1,347 Date:	31JUL14 
Col_FTE:	1,335 Date:	30JUL14 
Col_FTE:	1,332 Date:	29MAY14 
Col_HC:	1,336 Date:	14AUG14 
Col_FTE:	1,324 Date:	28MAY14 
Col_HC:	1,325 Date:	29JUL14 
Col_FTE:	1,317 Date:	27MAY14 
Col_HC:	1,319 Date:	26MAY14 
Col_HC:	1,314 Date:	28JUL14 
Col_FTE:	1,307 Date:	25MAY14 
Col_HC:	1,311 Date:	24MAY14 
Col_HC:	1,307 Date:	23MAY14 
Col_HC:	1,303 Date:	27JUL14 
Col_FTE:	1,300 Date:	26JUL14 
Col_FTE:	1,299 Date:	25JUL14 
Col_FTE:	1,289 Date:	22MAY14 
Col_HC:	1,294 Date:	24JUL14 
Col_FTE:	1,277 Date:	23JUL14 
Col_FTE:	1,266 Date:	21MAY14 
Col_HC:	1,257 Date:	22JUL14 
Col_FTE:	1,235 Date:	21JUL14 
Col_FTE:	1,219 Date:	20JUL14 
Col_FTE:	1,217 Date:	19JUL14 
Col_FTE:	1,213 Date:	20MAY14 
Col_HC:	1,210 Date:	19MAY14 
Col_HC:	1,197 Date:	18MAY14 
Col_HC:	1,188 Date:	17MAY14 
Col_HC:	1,181 Date:	16MAY14 
Col_HC:	1,175 Date:	15MAY14 
Col_HC:	1,157 Date:	14MAY14 
Col_HC:	1,138 Date:	18JUL14 
Col_FTE:	1,131 Date:	13MAY14 
Col_HC:	1,128 Date:	17JUL14 
Col_FTE:	1,123 Date:	16JUL14 
Col_FTE:	1,113 Date:	12MAY14 
Col_HC:	1,114 Date:	15JUL14 
Col_FTE:	1,104 Date:	11MAY14 
Col_HC:	1,104 Date:	10MAY14 
Col_HC:	1,105 Date:	09MAY14 
Col_HC:	1,101 Date:	14JUL14 
Col_FTE:	1,087 Date:	08MAY14 
Col_HC:	1,091 Date:	13JUL14 
Col_FTE:	1,081 Date:	12JUL14 
Col_FTE:	1,081 Date:	07MAY14 
Col_HC:	1,082 Date:	11JUL14 
Col_FTE:	1,073 Date:	06MAY14 
Col_HC:	1,069 Date:	10JUL14 
Col_FTE:	1,061 Date:	09JUL14 
Col_FTE:	1,054 Date:	05MAY14 
Col_HC:	1,053 Date:	08JUL14 
Col_FTE:	1,043 Date:	04MAY14 
Col_HC:	1,042 Date:	03MAY14 
Col_HC:	1,042 Date:	07JUL14 
Col_FTE:	1,034 Date:	06JUL14 
Col_FTE:	1,025 Date:	05JUL14 
Col_FTE:	1,025 Date:	04JUL14 
Col_FTE:	1,022 Date:	03JUL14 
Col_FTE:	1,021 Date:	02JUL14 
Col_FTE:	1,015 Date:	01JUL14 
Col_FTE:	1,004 Date:	30JUN14 
Col_FTE:	1,001 Date:	29JUN14 
Col_FTE:	994 Date:	28JUN14 
Col_FTE:	992 Date:	27JUN14 
Col_FTE:	990 Date:	02MAY14 
Col_HC:	989 Date:	26JUN14 
Col_FTE:	978 Date:	01MAY14 
Col_HC:	981 Date:	25JUN14 
Col_FTE:	969 Date:	30APR14 
Col_HC:	971 Date:	24JUN14 
Col_FTE:	962 Date:	23JUN14 
Col_FTE:	952 Date:	29APR14 
Col_HC:	954 Date:	22JUN14 
Col_FTE:	948 Date:	21JUN14 
Col_FTE:	946 Date:	28APR14 
Col_HC:	936 Date:	27APR14 
Col_HC:	925 Date:	26APR14 
Col_HC:	920 Date:	25APR14 
Col_HC:	916 Date:	24APR14 
Col_HC:	894 Date:	20JUN14 
Col_FTE:	875 Date:	19JUN14 
Col_FTE:	868 Date:	18JUN14 
Col_FTE:	867 Date:	17JUN14 
Col_FTE:	862 Date:	23APR14 
Col_HC:	869 Date:	16JUN14 
Col_FTE:	857 Date:	15JUN14 
Col_FTE:	854 Date:	14JUN14 
Col_FTE:	851 Date:	13JUN14 
Col_FTE:	850 Date:	12JUN14 
Col_FTE:	848 Date:	11JUN14 
Col_FTE:	845 Date:	10JUN14 
Col_FTE:	838 Date:	22APR14 
Col_HC:	842 Date:	09JUN14 
Col_FTE:	835 Date:	08JUN14 
Col_FTE:	832 Date:	07JUN14 
Col_FTE:	831 Date:	06JUN14 
Col_FTE:	828 Date:	05JUN14 
Col_FTE:	824 Date:	04JUN14 
Col_FTE:	821 Date:	21APR14 
Col_HC:	818 Date:	03JUN14 
Col_FTE:	816 Date:	02JUN14 
Col_FTE:	804 Date:	01JUN14 
Col_FTE:	796 Date:	31MAY14 
Col_FTE:	795 Date:	30MAY14 
Col_FTE:	795 Date:	29MAY14 
Col_FTE:	790 Date:	28MAY14 
Col_FTE:	784 Date:	18APR14 
Col_HC:	789 Date:	27MAY14 
Col_FTE:	780 Date:	26MAY14 
Col_FTE:	778 Date:	25MAY14 
Col_FTE:	777 Date:	24MAY14 
Col_FTE:	776 Date:	23MAY14 
Col_FTE:	774 Date:	17APR14 
Col_HC:	777 Date:	22MAY14 
Col_FTE:	768 Date:	16APR14 
Col_HC:	761 Date:	21MAY14 
Col_FTE:	744 Date:	15APR14 
Col_HC:	731 Date:	20MAY14 
Col_FTE:	716 Date:	19MAY14 
Col_FTE:	710 Date:	18MAY14 
Col_FTE:	703 Date:	17MAY14 
Col_FTE:	698 Date:	16MAY14 
Col_FTE:	696 Date:	15MAY14 
Col_FTE:	688 Date:	14APR14 
Col_HC:	685 Date:	14MAY14 
Col_FTE:	680 Date:	13MAY14 
Col_FTE:	674 Date:	12MAY14 
Col_FTE:	670 Date:	11MAY14 
Col_FTE:	663 Date:	10MAY14 
Col_FTE:	663 Date:	09MAY14 
Col_FTE:	659 Date:	08MAY14 
Col_FTE:	653 Date:	07MAY14 
Col_FTE:	646 Date:	06MAY14 
Col_FTE:	637 Date:	05MAY14 
Col_FTE:	627 Date:	04MAY14 
Col_FTE:	620 Date:	03MAY14 
Col_FTE:	618 Date:	11APR14 
Col_HC:	608 Date:	02MAY14 
Col_FTE:	580 Date:	10APR14 
Col_HC:	583 Date:	01MAY14 
Col_FTE:	575 Date:	30APR14 
Col_FTE:	569 Date:	29APR14 
Col_FTE:	562 Date:	28APR14 
Col_FTE:	553 Date:	27APR14 
Col_FTE:	546 Date:	26APR14 
Col_FTE:	545 Date:	25APR14 
Col_FTE:	543 Date:	09APR14 
Col_HC:	537 Date:	24APR14 
Col_FTE:	533 Date:	23APR14 
Col_FTE:	517 Date:	22APR14 
Col_FTE:	503 Date:	21APR14 
Col_FTE:	492 Date:	18APR14 
Col_FTE:	475 Date:	17APR14 
Col_FTE:	468 Date:	16APR14 
Col_FTE:	456 Date:	08APR14 
Col_HC:	442 Date:	15APR14 
Col_FTE:	436 Date:	14APR14 
Col_FTE:	411 Date:	11APR14 
Col_FTE:	370 Date:	10APR14 
Col_FTE:	354 Date:	09APR14 
Col_FTE:	326 Date:	08APR14 
Col_FTE:	271 Date:	07APR14 
Col_HC:	242 Date:	07APR14 
Col_FTE:	150
Term=201480
Williamson County Campus Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	26AUG14 
Will_HC:	1,286 Date:	24AUG14 
Will_HC:	1,280 Date:	25AUG14 
Will_HC:	1,279 Date:	23AUG14 
Will_HC:	1,279 Date:	22AUG14 
Will_HC:	1,273 Date:	22SEP14 
Will_HC:	1,260 Date:	30SEP14 
Will_HC:	1,256 Date:	29SEP14 
Will_HC:	1,256 Date:	28SEP14 
Will_HC:	1,257 Date:	27SEP14 
Will_HC:	1,257 Date:	26SEP14 
Will_HC:	1,257 Date:	25SEP14 
Will_HC:	1,257 Date:	24SEP14 
Will_HC:	1,259 Date:	23SEP14 
Will_HC:	1,259 Date:	01SEP14 
Will_HC:	1,256 Date:	31AUG14 
Will_HC:	1,256 Date:	30AUG14 
Will_HC:	1,256 Date:	05OCT14 
Will_HC:	1,251 Date:	04OCT14 
Will_HC:	1,252 Date:	03OCT14 
Will_HC:	1,252 Date:	02OCT14 
Will_HC:	1,253 Date:	01OCT14 
Will_HC:	1,254 Date:	07SEP14 
Will_HC:	1,252 Date:	06SEP14 
Will_HC:	1,252 Date:	05SEP14 
Will_HC:	1,253 Date:	04SEP14 
Will_HC:	1,254 Date:	03SEP14 
Will_HC:	1,254 Date:	02SEP14 
Will_HC:	1,254 Date:	29AUG14 
Will_HC:	1,254 Date:	21AUG14 
Will_HC:	1,251 Date:	16OCT14 
Will_HC:	1,248 Date:	15OCT14 
Will_HC:	1,247 Date:	14OCT14 
Will_HC:	1,247 Date:	09OCT14 
Will_HC:	1,248 Date:	08OCT14 
Will_HC:	1,249 Date:	07OCT14 
Will_HC:	1,248 Date:	06OCT14 
Will_HC:	1,250 Date:	21SEP14 
Will_HC:	1,249 Date:	20SEP14 
Will_HC:	1,249 Date:	19SEP14 
Will_HC:	1,249 Date:	18SEP14 
Will_HC:	1,249 Date:	17SEP14 
Will_HC:	1,248 Date:	16SEP14 
Will_HC:	1,247 Date:	14SEP14 
Will_HC:	1,247 Date:	13SEP14 
Will_HC:	1,247 Date:	12SEP14 
Will_HC:	1,247 Date:	11SEP14 
Will_HC:	1,247 Date:	28AUG14 
Will_HC:	1,249 Date:	19OCT14 
Will_HC:	1,245 Date:	18OCT14 
Will_HC:	1,245 Date:	17OCT14 
Will_HC:	1,245 Date:	13OCT14 
Will_HC:	1,246 Date:	12OCT14 
Will_HC:	1,246 Date:	11OCT14 
Will_HC:	1,246 Date:	10OCT14 
Will_HC:	1,246 Date:	15SEP14 
Will_HC:	1,246 Date:	10SEP14 
Will_HC:	1,246 Date:	09SEP14 
Will_HC:	1,245 Date:	08SEP14 
Will_HC:	1,244 Date:	27AUG14 
Will_HC:	1,245 Date:	21OCT14 
Will_HC:	1,239 Date:	20OCT14 
Will_HC:	1,239 Date:	22OCT14 
Will_HC:	1,236 Date:	25OCT14 
Will_HC:	1,231 Date:	24OCT14 
Will_HC:	1,231 Date:	23OCT14 
Will_HC:	1,233 Date:	27OCT14 
Will_HC:	1,229 Date:	26OCT14 
Will_HC:	1,230 Date:	28OCT14 
Will_HC:	1,225 Date:	20AUG14 
Will_HC:	1,226 Date:	29OCT14 
Will_HC:	1,220 Date:	31OCT14 
Will_HC:	1,217 Date:	30OCT14 
Will_HC:	1,217 Date:	13AUG14 
Will_HC:	1,170 Date:	19AUG14 
Will_HC:	1,166 Date:	12AUG14 
Will_HC:	1,143 Date:	18AUG14 
Will_HC:	1,100 Date:	11AUG14 
Will_HC:	1,096 Date:	17AUG14 
Will_HC:	1,091 Date:	16AUG14 
Will_HC:	1,080 Date:	15AUG14 
Will_HC:	1,066 Date:	10AUG14 
Will_HC:	1,049 Date:	09AUG14 
Will_HC:	1,044 Date:	08AUG14 
Will_HC:	1,039 Date:	07AUG14 
Will_HC:	1,027 Date:	06AUG14 
Will_HC:	1,010 Date:	14AUG14 
Will_HC:	994 Date:	05AUG14 
Will_HC:	989 Date:	04AUG14 
Will_HC:	973 Date:	03AUG14 
Will_HC:	964 Date:	02AUG14 
Will_HC:	957 Date:	01AUG14 
Will_HC:	947 Date:	31JUL14 
Will_HC:	890 Date:	29JUL14 
Will_HC:	888 Date:	30JUL14 
Will_HC:	882 Date:	28JUL14 
Will_HC:	876 Date:	27JUL14 
Will_HC:	870 Date:	26JUL14 
Will_HC:	866 Date:	25JUL14 
Will_HC:	833 Date:	24JUL14 
Will_HC:	826 Date:	23JUL14 
Will_HC:	814 Date:	22JUL14 
Will_HC:	803 Date:	21JUL14 
Will_HC:	790 Date:	20JUL14 
Will_HC:	782 Date:	19JUL14 
Will_HC:	778 Date:	18JUL14 
Will_HC:	760 Date:	17JUL14 
Will_HC:	757 Date:	16JUL14 
Will_HC:	750 Date:	15JUL14 
Will_HC:	735 Date:	14JUL14 
Will_HC:	723 Date:	13JUL14 
Will_HC:	719 Date:	12JUL14 
Will_HC:	715 Date:	11JUL14 
Will_HC:	711 Date:	26AUG14 
Will_FTE:	689 Date:	25AUG14 
Will_FTE:	685 Date:	24AUG14 
Will_FTE:	681 Date:	23AUG14 
Will_FTE:	680 Date:	22AUG14 
Will_FTE:	677 Date:	05SEP14 
Will_FTE:	671 Date:	04SEP14 
Will_FTE:	672 Date:	03SEP14 
Will_FTE:	672 Date:	02SEP14 
Will_FTE:	672 Date:	01SEP14 
Will_FTE:	673 Date:	31AUG14 
Will_FTE:	674 Date:	30AUG14 
Will_FTE:	674 Date:	29AUG14 
Will_FTE:	674 Date:	28AUG14 
Will_FTE:	672 Date:	27AUG14 
Will_FTE:	671 Date:	10JUL14 
Will_HC:	673 Date:	07SEP14 
Will_FTE:	669 Date:	06SEP14 
Will_FTE:	669 Date:	21AUG14 
Will_FTE:	667 Date:	09JUL14 
Will_HC:	667 Date:	23SEP14 
Will_FTE:	662 Date:	22SEP14 
Will_FTE:	663 Date:	18SEP14 
Will_FTE:	662 Date:	17SEP14 
Will_FTE:	662 Date:	16SEP14 
Will_FTE:	663 Date:	15SEP14 
Will_FTE:	664 Date:	14SEP14 
Will_FTE:	664 Date:	13SEP14 
Will_FTE:	665 Date:	12SEP14 
Will_FTE:	665 Date:	11SEP14 
Will_FTE:	665 Date:	10SEP14 
Will_FTE:	665 Date:	09SEP14 
Will_FTE:	665 Date:	08SEP14 
Will_FTE:	665 Date:	08JUL14 
Will_HC:	663 Date:	01OCT14 
Will_FTE:	658 Date:	30SEP14 
Will_FTE:	659 Date:	29SEP14 
Will_FTE:	659 Date:	28SEP14 
Will_FTE:	660 Date:	27SEP14 
Will_FTE:	660 Date:	26SEP14 
Will_FTE:	660 Date:	25SEP14 
Will_FTE:	660 Date:	24SEP14 
Will_FTE:	661 Date:	21SEP14 
Will_FTE:	660 Date:	20SEP14 
Will_FTE:	661 Date:	19SEP14 
Will_FTE:	661 Date:	08OCT14 
Will_FTE:	654 Date:	07OCT14 
Will_FTE:	654 Date:	06OCT14 
Will_FTE:	655 Date:	05OCT14 
Will_FTE:	656 Date:	04OCT14 
Will_FTE:	657 Date:	03OCT14 
Will_FTE:	657 Date:	02OCT14 
Will_FTE:	657 Date:	07JUL14 
Will_HC:	657 Date:	06JUL14 
Will_HC:	656 Date:	19OCT14 
Will_FTE:	650 Date:	18OCT14 
Will_FTE:	650 Date:	17OCT14 
Will_FTE:	650 Date:	16OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	15OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	14OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	13OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	12OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	11OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	10OCT14 
Will_FTE:	652 Date:	09OCT14 
Will_FTE:	653 Date:	20AUG14 
Will_FTE:	652 Date:	05JUL14 
Will_HC:	653 Date:	21OCT14 
Will_FTE:	646 Date:	20OCT14 
Will_FTE:	647 Date:	04JUL14 
Will_HC:	649 Date:	03JUL14 
Will_HC:	646 Date:	24OCT14 
Will_FTE:	641 Date:	23OCT14 
Will_FTE:	642 Date:	22OCT14 
Will_FTE:	644 Date:	28OCT14 
Will_FTE:	637 Date:	27OCT14 
Will_FTE:	639 Date:	26OCT14 
Will_FTE:	640 Date:	25OCT14 
Will_FTE:	641 Date:	02JUL14 
Will_HC:	641 Date:	01JUL14 
Will_HC:	637 Date:	29OCT14 
Will_FTE:	635 Date:	30JUN14 
Will_HC:	633 Date:	31OCT14 
Will_FTE:	632 Date:	30OCT14 
Will_FTE:	632 Date:	29JUN14 
Will_HC:	627 Date:	28JUN14 
Will_HC:	626 Date:	27JUN14 
Will_HC:	625 Date:	19AUG14 
Will_FTE:	620 Date:	13AUG14 
Will_FTE:	619 Date:	12AUG14 
Will_FTE:	600 Date:	26JUN14 
Will_HC:	595 Date:	25JUN14 
Will_HC:	589 Date:	18AUG14 
Will_FTE:	587 Date:	17AUG14 
Will_FTE:	584 Date:	24JUN14 
Will_HC:	587 Date:	16AUG14 
Will_FTE:	580 Date:	15AUG14 
Will_FTE:	578 Date:	23JUN14 
Will_HC:	578 Date:	22JUN14 
Will_HC:	576 Date:	21JUN14 
Will_HC:	573 Date:	11AUG14 
Will_FTE:	569 Date:	20JUN14 
Will_HC:	565 Date:	19JUN14 
Will_HC:	558 Date:	18JUN14 
Will_HC:	556 Date:	17JUN14 
Will_HC:	552 Date:	16JUN14 
Will_HC:	548 Date:	10AUG14 
Will_FTE:	542 Date:	15JUN14 
Will_HC:	543 Date:	14JUN14 
Will_HC:	543 Date:	09AUG14 
Will_FTE:	542 Date:	08AUG14 
Will_FTE:	538 Date:	13JUN14 
Will_HC:	541 Date:	14AUG14 
Will_FTE:	538 Date:	12JUN14 
Will_HC:	536 Date:	07AUG14 
Will_FTE:	530 Date:	11JUN14 
Will_HC:	529 Date:	10JUN14 
Will_HC:	524 Date:	06AUG14 
Will_FTE:	521 Date:	09JUN14 
Will_HC:	518 Date:	08JUN14 
Will_HC:	515 Date:	05AUG14 
Will_FTE:	512 Date:	07JUN14 
Will_HC:	512 Date:	06JUN14 
Will_HC:	511 Date:	05JUN14 
Will_HC:	508 Date:	04JUN14 
Will_HC:	507 Date:	03JUN14 
Will_HC:	506 Date:	04AUG14 
Will_FTE:	505 Date:	03AUG14 
Will_FTE:	500 Date:	02AUG14 
Will_FTE:	497 Date:	02JUN14 
Will_HC:	500 Date:	01AUG14 
Will_FTE:	493 Date:	01JUN14 
Will_HC:	493 Date:	31MAY14 
Will_HC:	488 Date:	30MAY14 
Will_HC:	488 Date:	29MAY14 
Will_HC:	480 Date:	28MAY14 
Will_HC:	477 Date:	27MAY14 
Will_HC:	474 Date:	26MAY14 
Will_HC:	469 Date:	25MAY14 
Will_HC:	464 Date:	24MAY14 
Will_HC:	464 Date:	23MAY14 
Will_HC:	461 Date:	31JUL14 
Will_FTE:	456 Date:	29JUL14 
Will_FTE:	459 Date:	22MAY14 
Will_HC:	457 Date:	30JUL14 
Will_FTE:	455 Date:	28JUL14 
Will_FTE:	451 Date:	27JUL14 
Will_FTE:	449 Date:	26JUL14 
Will_FTE:	448 Date:	21MAY14 
Will_HC:	449 Date:	20MAY14 
Will_HC:	433 Date:	25JUL14 
Will_FTE:	428 Date:	24JUL14 
Will_FTE:	424 Date:	19MAY14 
Will_HC:	424 Date:	18MAY14 
Will_HC:	421 Date:	23JUL14 
Will_FTE:	416 Date:	17MAY14 
Will_HC:	418 Date:	16MAY14 
Will_HC:	414 Date:	15MAY14 
Will_HC:	413 Date:	22JUL14 
Will_FTE:	409 Date:	21JUL14 
Will_FTE:	403 Date:	14MAY14 
Will_HC:	406 Date:	13MAY14 
Will_HC:	406 Date:	20JUL14 
Will_FTE:	400 Date:	12MAY14 
Will_HC:	401 Date:	19JUL14 
Will_FTE:	398 Date:	11MAY14 
Will_HC:	395 Date:	10MAY14 
Will_HC:	393 Date:	18JUL14 
Will_FTE:	389 Date:	17JUL14 
Will_FTE:	387 Date:	09MAY14 
Will_HC:	389 Date:	08MAY14 
Will_HC:	386 Date:	16JUL14 
Will_FTE:	383 Date:	07MAY14 
Will_HC:	380 Date:	15JUL14 
Will_FTE:	376 Date:	06MAY14 
Will_HC:	374 Date:	14JUL14 
Will_FTE:	372 Date:	13JUL14 
Will_FTE:	368 Date:	12JUL14 
Will_FTE:	366 Date:	05MAY14 
Will_HC:	366 Date:	11JUL14 
Will_FTE:	364 Date:	04MAY14 
Will_HC:	361 Date:	03MAY14 
Will_HC:	360 Date:	02MAY14 
Will_HC:	356 Date:	01MAY14 
Will_HC:	351 Date:	10JUL14 
Will_FTE:	344 Date:	09JUL14 
Will_FTE:	341 Date:	08JUL14 
Will_FTE:	339 Date:	07JUL14 
Will_FTE:	337 Date:	30APR14 
Will_HC:	338 Date:	06JUL14 
Will_FTE:	336 Date:	05JUL14 
Will_FTE:	335 Date:	04JUL14 
Will_FTE:	333 Date:	29APR14 
Will_HC:	334 Date:	03JUL14 
Will_FTE:	331 Date:	02JUL14 
Will_FTE:	328 Date:	28APR14 
Will_HC:	328 Date:	01JUL14 
Will_FTE:	326 Date:	30JUN14 
Will_FTE:	324 Date:	29JUN14 
Will_FTE:	321 Date:	28JUN14 
Will_FTE:	321 Date:	27JUN14 
Will_FTE:	320 Date:	27APR14 
Will_HC:	322 Date:	26APR14 
Will_HC:	322 Date:	25APR14 
Will_HC:	322 Date:	26JUN14 
Will_FTE:	300 Date:	25JUN14 
Will_FTE:	298 Date:	24JUN14 
Will_FTE:	296 Date:	23JUN14 
Will_FTE:	292 Date:	22JUN14 
Will_FTE:	291 Date:	21JUN14 
Will_FTE:	289 Date:	24APR14 
Will_HC:	290 Date:	20JUN14 
Will_FTE:	287 Date:	19JUN14 
Will_FTE:	281 Date:	18JUN14 
Will_FTE:	281 Date:	17JUN14 
Will_FTE:	279 Date:	16JUN14 
Will_FTE:	277 Date:	15JUN14 
Will_FTE:	275 Date:	14JUN14 
Will_FTE:	276 Date:	23APR14 
Will_HC:	276 Date:	13JUN14 
Will_FTE:	274 Date:	12JUN14 
Will_FTE:	272 Date:	11JUN14 
Will_FTE:	268 Date:	10JUN14 
Will_FTE:	265 Date:	22APR14 
Will_HC:	265 Date:	09JUN14 
Will_FTE:	262 Date:	08JUN14 
Will_FTE:	261 Date:	07JUN14 
Will_FTE:	260 Date:	06JUN14 
Will_FTE:	259 Date:	05JUN14 
Will_FTE:	259 Date:	04JUN14 
Will_FTE:	258 Date:	03JUN14 
Will_FTE:	257 Date:	02JUN14 
Will_FTE:	253 Date:	01JUN14 
Will_FTE:	250 Date:	21APR14 
Will_HC:	250 Date:	31MAY14 
Will_FTE:	248 Date:	30MAY14 
Will_FTE:	248 Date:	29MAY14 
Will_FTE:	245 Date:	28MAY14 
Will_FTE:	243 Date:	18APR14 
Will_HC:	242 Date:	27MAY14 
Will_FTE:	241 Date:	26MAY14 
Will_FTE:	239 Date:	25MAY14 
Will_FTE:	237 Date:	24MAY14 
Will_FTE:	237 Date:	23MAY14 
Will_FTE:	236 Date:	22MAY14 
Will_FTE:	234 Date:	17APR14 
Will_HC:	237 Date:	21MAY14 
Will_FTE:	231 Date:	16APR14 
Will_HC:	228 Date:	20MAY14 
Will_FTE:	224 Date:	19MAY14 
Will_FTE:	219 Date:	18MAY14 
Will_FTE:	217 Date:	17MAY14 
Will_FTE:	216 Date:	16MAY14 
Will_FTE:	214 Date:	15MAY14 
Will_FTE:	213 Date:	15APR14 
Will_HC:	213 Date:	14MAY14 
Will_FTE:	208 Date:	13MAY14 
Will_FTE:	208 Date:	12MAY14 
Will_FTE:	206 Date:	11MAY14 
Will_FTE:	203 Date:	10MAY14 
Will_FTE:	203 Date:	09MAY14 
Will_FTE:	201 Date:	14APR14 
Will_HC:	201 Date:	08MAY14 
Will_FTE:	200 Date:	07MAY14 
Will_FTE:	196 Date:	06MAY14 
Will_FTE:	193 Date:	05MAY14 
Will_FTE:	189 Date:	04MAY14 
Will_FTE:	186 Date:	03MAY14 
Will_FTE:	185 Date:	02MAY14 
Will_FTE:	184 Date:	01MAY14 
Will_FTE:	181 Date:	30APR14 
Will_FTE:	174 Date:	29APR14 
Will_FTE:	172 Date:	28APR14 
Will_FTE:	167 Date:	11APR14 
Will_HC:	170 Date:	27APR14 
Will_FTE:	165 Date:	26APR14 
Will_FTE:	164 Date:	25APR14 
Will_FTE:	164 Date:	10APR14 
Will_HC:	156 Date:	24APR14 
Will_FTE:	144 Date:	23APR14 
Will_FTE:	137 Date:	09APR14 
Will_HC:	138 Date:	22APR14 
Will_FTE:	131 Date:	21APR14 
Will_FTE:	125 Date:	18APR14 
Will_FTE:	121 Date:	17APR14 
Will_FTE:	119 Date:	16APR14 
Will_FTE:	115 Date:	15APR14 
Will_FTE:	107 Date:	08APR14 
Will_HC:	109 Date:	14APR14 
Will_FTE:	101 Date:	11APR14 
Will_FTE:	88 Date:	10APR14 
Will_FTE:	79 Date:	09APR14 
Will_FTE:	70 Date:	07APR14 
Will_HC:	64 Date:	08APR14 
Will_FTE:	54 Date:	07APR14 
Will_FTE:	32
Term=201480
Lawrence County Campus Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	26AUG14 
Law_HC:	601 Date:	25AUG14 
Law_HC:	600 Date:	24AUG14 
Law_HC:	600 Date:	23AUG14 
Law_HC:	599 Date:	22AUG14 
Law_HC:	598 Date:	26SEP14 
Law_HC:	594 Date:	10SEP14 
Law_HC:	594 Date:	07SEP14 
Law_HC:	595 Date:	06SEP14 
Law_HC:	594 Date:	05SEP14 
Law_HC:	594 Date:	04SEP14 
Law_HC:	594 Date:	31AUG14 
Law_HC:	594 Date:	30AUG14 
Law_HC:	594 Date:	29AUG14 
Law_HC:	594 Date:	11OCT14 
Law_HC:	593 Date:	10OCT14 
Law_HC:	593 Date:	09OCT14 
Law_HC:	593 Date:	08OCT14 
Law_HC:	592 Date:	04OCT14 
Law_HC:	592 Date:	03OCT14 
Law_HC:	592 Date:	02OCT14 
Law_HC:	593 Date:	01OCT14 
Law_HC:	592 Date:	30SEP14 
Law_HC:	592 Date:	29SEP14 
Law_HC:	592 Date:	28SEP14 
Law_HC:	593 Date:	27SEP14 
Law_HC:	593 Date:	25SEP14 
Law_HC:	593 Date:	24SEP14 
Law_HC:	593 Date:	22SEP14 
Law_HC:	592 Date:	17SEP14 
Law_HC:	592 Date:	15SEP14 
Law_HC:	592 Date:	14SEP14 
Law_HC:	593 Date:	13SEP14 
Law_HC:	593 Date:	12SEP14 
Law_HC:	593 Date:	11SEP14 
Law_HC:	593 Date:	09SEP14 
Law_HC:	593 Date:	08SEP14 
Law_HC:	592 Date:	03SEP14 
Law_HC:	593 Date:	02SEP14 
Law_HC:	593 Date:	01SEP14 
Law_HC:	593 Date:	17OCT14 
Law_HC:	590 Date:	16OCT14 
Law_HC:	590 Date:	15OCT14 
Law_HC:	590 Date:	14OCT14 
Law_HC:	590 Date:	13OCT14 
Law_HC:	591 Date:	12OCT14 
Law_HC:	591 Date:	07OCT14 
Law_HC:	590 Date:	06OCT14 
Law_HC:	591 Date:	05OCT14 
Law_HC:	591 Date:	23SEP14 
Law_HC:	590 Date:	21SEP14 
Law_HC:	590 Date:	20SEP14 
Law_HC:	590 Date:	19SEP14 
Law_HC:	590 Date:	18SEP14 
Law_HC:	591 Date:	16SEP14 
Law_HC:	591 Date:	28AUG14 
Law_HC:	591 Date:	27AUG14 
Law_HC:	590 Date:	19OCT14 
Law_HC:	588 Date:	18OCT14 
Law_HC:	588 Date:	21AUG14 
Law_HC:	589 Date:	13AUG14 
Law_HC:	589 Date:	28OCT14 
Law_HC:	586 Date:	27OCT14 
Law_HC:	586 Date:	26OCT14 
Law_HC:	586 Date:	25OCT14 
Law_HC:	586 Date:	24OCT14 
Law_HC:	586 Date:	23OCT14 
Law_HC:	586 Date:	22OCT14 
Law_HC:	587 Date:	21OCT14 
Law_HC:	587 Date:	20OCT14 
Law_HC:	587 Date:	20AUG14 
Law_HC:	587 Date:	31OCT14 
Law_HC:	585 Date:	30OCT14 
Law_HC:	585 Date:	29OCT14 
Law_HC:	585 Date:	12AUG14 
Law_HC:	578 Date:	11AUG14 
Law_HC:	574 Date:	19AUG14 
Law_HC:	569 Date:	10AUG14 
Law_HC:	569 Date:	09AUG14 
Law_HC:	570 Date:	08AUG14 
Law_HC:	568 Date:	07AUG14 
Law_HC:	552 Date:	18AUG14 
Law_HC:	547 Date:	17AUG14 
Law_HC:	546 Date:	16AUG14 
Law_HC:	544 Date:	15AUG14 
Law_HC:	538 Date:	06AUG14 
Law_HC:	527 Date:	05AUG14 
Law_HC:	520 Date:	14AUG14 
Law_HC:	515 Date:	04AUG14 
Law_HC:	510 Date:	03AUG14 
Law_HC:	507 Date:	02AUG14 
Law_HC:	506 Date:	01AUG14 
Law_HC:	504 Date:	31JUL14 
Law_HC:	491 Date:	30JUL14 
Law_HC:	487 Date:	29JUL14 
Law_HC:	483 Date:	28JUL14 
Law_HC:	476 Date:	27JUL14 
Law_HC:	474 Date:	26JUL14 
Law_HC:	474 Date:	25JUL14 
Law_HC:	469 Date:	24JUL14 
Law_HC:	461 Date:	23JUL14 
Law_HC:	455 Date:	22JUL14 
Law_HC:	451 Date:	21JUL14 
Law_HC:	448 Date:	20JUL14 
Law_HC:	446 Date:	19JUL14 
Law_HC:	446 Date:	18JUL14 
Law_HC:	442 Date:	17JUL14 
Law_HC:	438 Date:	16JUL14 
Law_HC:	432 Date:	15JUL14 
Law_HC:	425 Date:	14JUL14 
Law_HC:	399 Date:	13JUL14 
Law_HC:	398 Date:	12JUL14 
Law_HC:	398 Date:	11JUL14 
Law_HC:	397 Date:	10JUL14 
Law_HC:	390 Date:	09JUL14 
Law_HC:	386 Date:	08JUL14 
Law_HC:	382 Date:	07JUL14 
Law_HC:	381 Date:	06JUL14 
Law_HC:	380 Date:	04JUL14 
Law_HC:	379 Date:	05JUL14 
Law_HC:	378 Date:	03JUL14 
Law_HC:	378 Date:	02JUL14 
Law_HC:	377 Date:	01JUL14 
Law_HC:	375 Date:	30JUN14 
Law_HC:	372 Date:	29JUN14 
Law_HC:	370 Date:	28JUN14 
Law_HC:	369 Date:	27JUN14 
Law_HC:	369 Date:	26JUN14 
Law_HC:	368 Date:	25JUN14 
Law_HC:	366 Date:	24JUN14 
Law_HC:	364 Date:	23JUN14 
Law_HC:	341 Date:	22JUN14 
Law_HC:	340 Date:	21JUN14 
Law_HC:	341 Date:	20JUN14 
Law_HC:	340 Date:	19JUN14 
Law_HC:	338 Date:	18JUN14 
Law_HC:	338 Date:	17JUN14 
Law_HC:	336 Date:	16JUN14 
Law_HC:	333 Date:	15JUN14 
Law_HC:	332 Date:	14JUN14 
Law_HC:	331 Date:	13JUN14 
Law_HC:	331 Date:	12JUN14 
Law_HC:	331 Date:	26AUG14 
Law_FTE:	313 Date:	25AUG14 
Law_FTE:	310 Date:	11JUN14 
Law_HC:	312 Date:	10JUN14 
Law_HC:	311 Date:	01SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	31AUG14 
Law_FTE:	309 Date:	30AUG14 
Law_FTE:	309 Date:	29AUG14 
Law_FTE:	309 Date:	15SEP14 
Law_FTE:	306 Date:	14SEP14 
Law_FTE:	307 Date:	13SEP14 
Law_FTE:	307 Date:	12SEP14 
Law_FTE:	307 Date:	11SEP14 
Law_FTE:	307 Date:	10SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	09SEP14 
Law_FTE:	307 Date:	08SEP14 
Law_FTE:	307 Date:	07SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	06SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	05SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	04SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	03SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	02SEP14 
Law_FTE:	308 Date:	28AUG14 
Law_FTE:	308 Date:	27AUG14 
Law_FTE:	307 Date:	24AUG14 
Law_FTE:	308 Date:	23AUG14 
Law_FTE:	308 Date:	22AUG14 
Law_FTE:	307 Date:	09JUN14 
Law_HC:	308 Date:	29SEP14 
Law_FTE:	304 Date:	28SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	27SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	26SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	25SEP14 
Law_FTE:	306 Date:	24SEP14 
Law_FTE:	306 Date:	23SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	22SEP14 
Law_FTE:	306 Date:	21SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	20SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	19SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	18SEP14 
Law_FTE:	305 Date:	17SEP14 
Law_FTE:	306 Date:	16SEP14 
Law_FTE:	306 Date:	08JUN14 
Law_HC:	306 Date:	07JUN14 
Law_HC:	305 Date:	11OCT14 
Law_FTE:	302 Date:	10OCT14 
Law_FTE:	302 Date:	09OCT14 
Law_FTE:	302 Date:	08OCT14 
Law_FTE:	303 Date:	07OCT14 
Law_FTE:	303 Date:	06OCT14 
Law_FTE:	304 Date:	05OCT14 
Law_FTE:	304 Date:	04OCT14 
Law_FTE:	304 Date:	03OCT14 
Law_FTE:	304 Date:	02OCT14 
Law_FTE:	304 Date:	01OCT14 
Law_FTE:	304 Date:	30SEP14 
Law_FTE:	304 Date:	21AUG14 
Law_FTE:	304 Date:	20AUG14 
Law_FTE:	302 Date:	06JUN14 
Law_HC:	304 Date:	17OCT14 
Law_FTE:	300 Date:	16OCT14 
Law_FTE:	300 Date:	15OCT14 
Law_FTE:	300 Date:	14OCT14 
Law_FTE:	301 Date:	13OCT14 
Law_FTE:	302 Date:	12OCT14 
Law_FTE:	302 Date:	05JUN14 
Law_HC:	300 Date:	22OCT14 
Law_FTE:	298 Date:	21OCT14 
Law_FTE:	298 Date:	20OCT14 
Law_FTE:	298 Date:	19OCT14 
Law_FTE:	299 Date:	18OCT14 
Law_FTE:	299 Date:	29OCT14 
Law_FTE:	296 Date:	28OCT14 
Law_FTE:	297 Date:	27OCT14 
Law_FTE:	296 Date:	26OCT14 
Law_FTE:	297 Date:	25OCT14 
Law_FTE:	297 Date:	24OCT14 
Law_FTE:	297 Date:	23OCT14 
Law_FTE:	297 Date:	04JUN14 
Law_HC:	296 Date:	31OCT14 
Law_FTE:	295 Date:	30OCT14 
Law_FTE:	296 Date:	13AUG14 
Law_FTE:	296 Date:	19AUG14 
Law_FTE:	290 Date:	12AUG14 
Law_FTE:	290 Date:	03JUN14 
Law_HC:	290 Date:	02JUN14 
Law_HC:	290 Date:	11AUG14 
Law_FTE:	288 Date:	01JUN14 
Law_HC:	287 Date:	31MAY14 
Law_HC:	287 Date:	30MAY14 
Law_HC:	287 Date:	29MAY14 
Law_HC:	287 Date:	10AUG14 
Law_FTE:	284 Date:	09AUG14 
Law_FTE:	284 Date:	28MAY14 
Law_HC:	285 Date:	08AUG14 
Law_FTE:	283 Date:	27MAY14 
Law_HC:	283 Date:	26MAY14 
Law_HC:	281 Date:	25MAY14 
Law_HC:	280 Date:	24MAY14 
Law_HC:	281 Date:	23MAY14 
Law_HC:	279 Date:	18AUG14 
Law_FTE:	277 Date:	17AUG14 
Law_FTE:	275 Date:	15AUG14 
Law_FTE:	275 Date:	07AUG14 
Law_FTE:	275 Date:	16AUG14 
Law_FTE:	275 Date:	22MAY14 
Law_HC:	274 Date:	14AUG14 
Law_FTE:	264 Date:	21MAY14 
Law_HC:	262 Date:	06AUG14 
Law_FTE:	260 Date:	20MAY14 
Law_HC:	260 Date:	05AUG14 
Law_FTE:	258 Date:	19MAY14 
Law_HC:	256 Date:	04AUG14 
Law_FTE:	253 Date:	18MAY14 
Law_HC:	254 Date:	17MAY14 
Law_HC:	254 Date:	16MAY14 
Law_HC:	254 Date:	03AUG14 
Law_FTE:	252 Date:	02AUG14 
Law_FTE:	251 Date:	01AUG14 
Law_FTE:	251 Date:	15MAY14 
Law_HC:	250 Date:	14MAY14 
Law_HC:	246 Date:	13MAY14 
Law_HC:	245 Date:	09MAY14 
Law_HC:	245 Date:	31JUL14 
Law_FTE:	243 Date:	29JUL14 
Law_FTE:	244 Date:	12MAY14 
Law_HC:	244 Date:	11MAY14 
Law_HC:	244 Date:	10MAY14 
Law_HC:	243 Date:	30JUL14 
Law_FTE:	241 Date:	08MAY14 
Law_HC:	242 Date:	28JUL14 
Law_FTE:	240 Date:	27JUL14 
Law_FTE:	240 Date:	26JUL14 
Law_FTE:	239 Date:	25JUL14 
Law_FTE:	238 Date:	07MAY14 
Law_HC:	237 Date:	06MAY14 
Law_HC:	234 Date:	24JUL14 
Law_FTE:	233 Date:	23JUL14 
Law_FTE:	229 Date:	22JUL14 
Law_FTE:	228 Date:	05MAY14 
Law_HC:	229 Date:	21JUL14 
Law_FTE:	227 Date:	04MAY14 
Law_HC:	227 Date:	03MAY14 
Law_HC:	227 Date:	20JUL14 
Law_FTE:	225 Date:	19JUL14 
Law_FTE:	225 Date:	18JUL14 
Law_FTE:	222 Date:	17JUL14 
Law_FTE:	221 Date:	02MAY14 
Law_HC:	218 Date:	16JUL14 
Law_FTE:	216 Date:	15JUL14 
Law_FTE:	213 Date:	01MAY14 
Law_HC:	211 Date:	30APR14 
Law_HC:	209 Date:	29APR14 
Law_HC:	204 Date:	28APR14 
Law_HC:	204 Date:	14JUL14 
Law_FTE:	199 Date:	13JUL14 
Law_FTE:	198 Date:	12JUL14 
Law_FTE:	198 Date:	11JUL14 
Law_FTE:	198 Date:	27APR14 
Law_HC:	198 Date:	10JUL14 
Law_FTE:	196 Date:	26APR14 
Law_HC:	196 Date:	25APR14 
Law_HC:	195 Date:	24APR14 
Law_HC:	195 Date:	09JUL14 
Law_FTE:	194 Date:	08JUL14 
Law_FTE:	192 Date:	07JUL14 
Law_FTE:	191 Date:	06JUL14 
Law_FTE:	190 Date:	04JUL14 
Law_FTE:	191 Date:	23APR14 
Law_HC:	192 Date:	05JUL14 
Law_FTE:	190 Date:	03JUL14 
Law_FTE:	190 Date:	02JUL14 
Law_FTE:	189 Date:	01JUL14 
Law_FTE:	189 Date:	30JUN14 
Law_FTE:	187 Date:	29JUN14 
Law_FTE:	185 Date:	28JUN14 
Law_FTE:	185 Date:	27JUN14 
Law_FTE:	185 Date:	26JUN14 
Law_FTE:	185 Date:	25JUN14 
Law_FTE:	184 Date:	24JUN14 
Law_FTE:	183 Date:	23JUN14 
Law_FTE:	169 Date:	22JUN14 
Law_FTE:	168 Date:	21JUN14 
Law_FTE:	169 Date:	20JUN14 
Law_FTE:	168 Date:	19JUN14 
Law_FTE:	168 Date:	18JUN14 
Law_FTE:	168 Date:	22APR14 
Law_HC:	168 Date:	17JUN14 
Law_FTE:	167 Date:	16JUN14 
Law_FTE:	166 Date:	15JUN14 
Law_FTE:	164 Date:	14JUN14 
Law_FTE:	164 Date:	13JUN14 
Law_FTE:	164 Date:	21APR14 
Law_HC:	164 Date:	12JUN14 
Law_FTE:	163 Date:	18APR14 
Law_HC:	160 Date:	17APR14 
Law_HC:	155 Date:	11JUN14 
Law_FTE:	150 Date:	16APR14 
Law_HC:	150 Date:	10JUN14 
Law_FTE:	149 Date:	09JUN14 
Law_FTE:	147 Date:	08JUN14 
Law_FTE:	146 Date:	07JUN14 
Law_FTE:	146 Date:	06JUN14 
Law_FTE:	146 Date:	05JUN14 
Law_FTE:	145 Date:	04JUN14 
Law_FTE:	143 Date:	15APR14 
Law_HC:	143 Date:	02JUN14 
Law_FTE:	141 Date:	03JUN14 
Law_FTE:	141 Date:	01JUN14 
Law_FTE:	139 Date:	31MAY14 
Law_FTE:	139 Date:	30MAY14 
Law_FTE:	139 Date:	29MAY14 
Law_FTE:	140 Date:	28MAY14 
Law_FTE:	139 Date:	27MAY14 
Law_FTE:	138 Date:	26MAY14 
Law_FTE:	138 Date:	24MAY14 
Law_FTE:	137 Date:	25MAY14 
Law_FTE:	137 Date:	23MAY14 
Law_FTE:	136 Date:	22MAY14 
Law_FTE:	133 Date:	21MAY14 
Law_FTE:	128 Date:	20MAY14 
Law_FTE:	126 Date:	14APR14 
Law_HC:	128 Date:	19MAY14 
Law_FTE:	125 Date:	18MAY14 
Law_FTE:	125 Date:	17MAY14 
Law_FTE:	125 Date:	16MAY14 
Law_FTE:	125 Date:	15MAY14 
Law_FTE:	124 Date:	14MAY14 
Law_FTE:	122 Date:	13MAY14 
Law_FTE:	122 Date:	12MAY14 
Law_FTE:	120 Date:	11MAY14 
Law_FTE:	121 Date:	10MAY14 
Law_FTE:	120 Date:	09MAY14 
Law_FTE:	121 Date:	08MAY14 
Law_FTE:	119 Date:	07MAY14 
Law_FTE:	116 Date:	06MAY14 
Law_FTE:	114 Date:	11APR14 
Law_HC:	115 Date:	05MAY14 
Law_FTE:	112 Date:	04MAY14 
Law_FTE:	111 Date:	03MAY14 
Law_FTE:	111 Date:	02MAY14 
Law_FTE:	106 Date:	10APR14 
Law_HC:	105 Date:	01MAY14 
Law_FTE:	103 Date:	30APR14 
Law_FTE:	101 Date:	29APR14 
Law_FTE:	99 Date:	28APR14 
Law_FTE:	99 Date:	27APR14 
Law_FTE:	96 Date:	26APR14 
Law_FTE:	95 Date:	25APR14 
Law_FTE:	95 Date:	24APR14 
Law_FTE:	95 Date:	23APR14 
Law_FTE:	93 Date:	09APR14 
Law_HC:	92 Date:	22APR14 
Law_FTE:	79 Date:	21APR14 
Law_FTE:	78 Date:	18APR14 
Law_FTE:	74 Date:	17APR14 
Law_FTE:	71 Date:	08APR14 
Law_HC:	72 Date:	16APR14 
Law_FTE:	69 Date:	15APR14 
Law_FTE:	66 Date:	14APR14 
Law_FTE:	60 Date:	11APR14 
Law_FTE:	54 Date:	10APR14 
Law_FTE:	48 Date:	09APR14 
Law_FTE:	44 Date:	07APR14 
Law_HC:	36 Date:	08APR14 
Law_FTE:	34 Date:	07APR14 
Law_FTE:	16
Term=201480
Lewisburg Campus Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	23AUG14 
Lew_HC:	264 Date:	24AUG14 
Lew_HC:	262 Date:	22AUG14 
Lew_HC:	262 Date:	26AUG14 
Lew_HC:	260 Date:	25AUG14 
Lew_HC:	260 Date:	21AUG14 
Lew_HC:	259 Date:	20AUG14 
Lew_HC:	258 Date:	13AUG14 
Lew_HC:	255 Date:	27AUG14 
Lew_HC:	254 Date:	01SEP14 
Lew_HC:	253 Date:	31AUG14 
Lew_HC:	253 Date:	30AUG14 
Lew_HC:	253 Date:	29AUG14 
Lew_HC:	253 Date:	02SEP14 
Lew_HC:	252 Date:	28AUG14 
Lew_HC:	252 Date:	10SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	09SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	08SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	07SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	06SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	05SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	04SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	03SEP14 
Lew_HC:	251 Date:	12AUG14 
Lew_HC:	251 Date:	22SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	21SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	20SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	19SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	18SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	17SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	16SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	15SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	14SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	13SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	12SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	11SEP14 
Lew_HC:	250 Date:	27OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	26OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	25OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	24OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	23OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	22OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	01OCT14 
Lew_HC:	249 Date:	30SEP14 
Lew_HC:	249 Date:	29SEP14 
Lew_HC:	249 Date:	24SEP14 
Lew_HC:	249 Date:	23SEP14 
Lew_HC:	249 Date:	11AUG14 
Lew_HC:	249 Date:	31OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	30OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	29OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	28OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	21OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	20OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	19OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	18OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	17OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	16OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	15OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	14OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	13OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	12OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	11OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	10OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	09OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	05OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	04OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	03OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	02OCT14 
Lew_HC:	248 Date:	28SEP14 
Lew_HC:	248 Date:	27SEP14 
Lew_HC:	248 Date:	26SEP14 
Lew_HC:	248 Date:	25SEP14 
Lew_HC:	248 Date:	19AUG14 
Lew_HC:	248 Date:	08OCT14 
Lew_HC:	247 Date:	07OCT14 
Lew_HC:	247 Date:	06OCT14 
Lew_HC:	247 Date:	10AUG14 
Lew_HC:	246 Date:	09AUG14 
Lew_HC:	242 Date:	18AUG14 
Lew_HC:	240 Date:	08AUG14 
Lew_HC:	240 Date:	15AUG14 
Lew_HC:	233 Date:	07AUG14 
Lew_HC:	233 Date:	06AUG14 
Lew_HC:	233 Date:	17AUG14 
Lew_HC:	232 Date:	16AUG14 
Lew_HC:	231 Date:	14AUG14 
Lew_HC:	224 Date:	05AUG14 
Lew_HC:	212 Date:	04AUG14 
Lew_HC:	207 Date:	01AUG14 
Lew_HC:	205 Date:	02AUG14 
Lew_HC:	204 Date:	29JUL14 
Lew_HC:	204 Date:	03AUG14 
Lew_HC:	203 Date:	30JUL14 
Lew_HC:	203 Date:	28JUL14 
Lew_HC:	202 Date:	27JUL14 
Lew_HC:	202 Date:	25JUL14 
Lew_HC:	202 Date:	31JUL14 
Lew_HC:	201 Date:	26JUL14 
Lew_HC:	200 Date:	24JUL14 
Lew_HC:	197 Date:	23JUL14 
Lew_HC:	194 Date:	22JUL14 
Lew_HC:	174 Date:	19JUL14 
Lew_HC:	173 Date:	21JUL14 
Lew_HC:	172 Date:	20JUL14 
Lew_HC:	171 Date:	18JUL14 
Lew_HC:	166 Date:	17JUL14 
Lew_HC:	162 Date:	16JUL14 
Lew_HC:	160 Date:	15JUL14 
Lew_HC:	157 Date:	10JUL14 
Lew_HC:	156 Date:	13JUL14 
Lew_HC:	155 Date:	12JUL14 
Lew_HC:	155 Date:	11JUL14 
Lew_HC:	155 Date:	14JUL14 
Lew_HC:	154 Date:	09JUL14 
Lew_HC:	153 Date:	06JUL14 
Lew_HC:	151 Date:	08JUL14 
Lew_HC:	150 Date:	05JUL14 
Lew_HC:	150 Date:	03JUL14 
Lew_HC:	150 Date:	07JUL14 
Lew_HC:	149 Date:	04JUL14 
Lew_HC:	149 Date:	02JUL14 
Lew_HC:	148 Date:	01JUL14 
Lew_HC:	145 Date:	30JUN14 
Lew_HC:	142 Date:	28JUN14 
Lew_HC:	142 Date:	29JUN14 
Lew_HC:	141 Date:	27JUN14 
Lew_HC:	141 Date:	26JUN14 
Lew_HC:	141 Date:	25JUN14 
Lew_HC:	141 Date:	24JUN14 
Lew_HC:	141 Date:	23JUN14 
Lew_HC:	140 Date:	22JUN14 
Lew_HC:	139 Date:	21JUN14 
Lew_HC:	139 Date:	20JUN14 
Lew_HC:	137 Date:	19JUN14 
Lew_HC:	127 Date:	18JUN14 
Lew_HC:	124 Date:	17JUN14 
Lew_HC:	123 Date:	16JUN14 
Lew_HC:	123 Date:	15JUN14 
Lew_HC:	123 Date:	14JUN14 
Lew_HC:	122 Date:	13JUN14 
Lew_HC:	122 Date:	12JUN14 
Lew_HC:	122 Date:	11JUN14 
Lew_HC:	120 Date:	10JUN14 
Lew_HC:	119 Date:	09JUN14 
Lew_HC:	119 Date:	06JUN14 
Lew_HC:	119 Date:	08JUN14 
Lew_HC:	118 Date:	07JUN14 
Lew_HC:	118 Date:	05JUN14 
Lew_HC:	118 Date:	04JUN14 
Lew_HC:	118 Date:	26AUG14 
Lew_FTE:	118 Date:	25AUG14 
Lew_FTE:	118 Date:	23AUG14 
Lew_FTE:	117 Date:	24AUG14 
Lew_FTE:	117 Date:	22AUG14 
Lew_FTE:	116 Date:	29AUG14 
Lew_FTE:	115 Date:	27AUG14 
Lew_FTE:	115 Date:	03JUN14 
Lew_HC:	115 Date:	08SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	07SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	06SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	05SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	04SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	03SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	02SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	01SEP14 
Lew_FTE:	114 Date:	31AUG14 
Lew_FTE:	114 Date:	30AUG14 
Lew_FTE:	114 Date:	28AUG14 
Lew_FTE:	114 Date:	21AUG14 
Lew_FTE:	114 Date:	24SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	23SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	22SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	21SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	20SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	19SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	18SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	17SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	16SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	15SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	14SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	13SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	12SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	11SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	10SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	09SEP14 
Lew_FTE:	113 Date:	20AUG14 
Lew_FTE:	113 Date:	27OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	26OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	25OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	24OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	23OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	22OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	21OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	20OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	19OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	18OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	17OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	16OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	15OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	14OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	13OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	12OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	11OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	10OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	09OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	08OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	07OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	06OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	05OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	04OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	03OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	02OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	01OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	30SEP14 
Lew_FTE:	112 Date:	29SEP14 
Lew_FTE:	112 Date:	28SEP14 
Lew_FTE:	112 Date:	27SEP14 
Lew_FTE:	112 Date:	26SEP14 
Lew_FTE:	112 Date:	25SEP14 
Lew_FTE:	112 Date:	31OCT14 
Lew_FTE:	111 Date:	30OCT14 
Lew_FTE:	111 Date:	29OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	28OCT14 
Lew_FTE:	112 Date:	02JUN14 
Lew_HC:	111 Date:	29MAY14 
Lew_HC:	111 Date:	13AUG14 
Lew_FTE:	110 Date:	01JUN14 
Lew_HC:	110 Date:	31MAY14 
Lew_HC:	110 Date:	30MAY14 
Lew_HC:	110 Date:	28MAY14 
Lew_HC:	110 Date:	27MAY14 
Lew_HC:	110 Date:	19AUG14 
Lew_FTE:	108 Date:	12AUG14 
Lew_FTE:	108 Date:	11AUG14 
Lew_FTE:	107 Date:	26MAY14 
Lew_HC:	107 Date:	25MAY14 
Lew_HC:	107 Date:	24MAY14 
Lew_HC:	107 Date:	10AUG14 
Lew_FTE:	105 Date:	23MAY14 
Lew_HC:	105 Date:	22MAY14 
Lew_HC:	105 Date:	09AUG14 
Lew_FTE:	104 Date:	08AUG14 
Lew_FTE:	103 Date:	17MAY14 
Lew_HC:	103 Date:	16MAY14 
Lew_HC:	103 Date:	18AUG14 
Lew_FTE:	102 Date:	19MAY14 
Lew_HC:	102 Date:	18MAY14 
Lew_HC:	102 Date:	15AUG14 
Lew_FTE:	101 Date:	21MAY14 
Lew_HC:	101 Date:	07AUG14 
Lew_FTE:	100 Date:	20MAY14 
Lew_HC:	100 Date:	15MAY14 
Lew_HC:	100 Date:	17AUG14 
Lew_FTE:	99 Date:	16AUG14 
Lew_FTE:	98 Date:	06AUG14 
Lew_FTE:	98 Date:	14AUG14 
Lew_FTE:	97 Date:	14MAY14 
Lew_HC:	93 Date:	13MAY14 
Lew_HC:	93 Date:	12MAY14 
Lew_HC:	92 Date:	11MAY14 
Lew_HC:	91 Date:	10MAY14 
Lew_HC:	91 Date:	05AUG14 
Lew_FTE:	90 Date:	01AUG14 
Lew_FTE:	90 Date:	29JUL14 
Lew_FTE:	89 Date:	09MAY14 
Lew_HC:	89 Date:	08MAY14 
Lew_HC:	89 Date:	07MAY14 
Lew_HC:	89 Date:	04AUG14 
Lew_FTE:	88 Date:	02AUG14 
Lew_FTE:	88 Date:	30JUL14 
Lew_FTE:	88 Date:	28JUL14 
Lew_FTE:	88 Date:	03AUG14 
Lew_FTE:	88 Date:	31JUL14 
Lew_FTE:	87 Date:	27JUL14 
Lew_FTE:	87 Date:	25JUL14 
Lew_FTE:	87 Date:	26JUL14 
Lew_FTE:	87 Date:	24JUL14 
Lew_FTE:	85 Date:	06MAY14 
Lew_HC:	86 Date:	23JUL14 
Lew_FTE:	84 Date:	05MAY14 
Lew_HC:	84 Date:	04MAY14 
Lew_HC:	84 Date:	03MAY14 
Lew_HC:	82 Date:	02MAY14 
Lew_HC:	78 Date:	01MAY14 
Lew_HC:	77 Date:	30APR14 
Lew_HC:	77 Date:	29APR14 
Lew_HC:	73 Date:	28APR14 
Lew_HC:	71 Date:	22JUL14 
Lew_FTE:	70 Date:	21JUL14 
Lew_FTE:	70 Date:	19JUL14 
Lew_FTE:	69 Date:	27APR14 
Lew_HC:	70 Date:	26APR14 
Lew_HC:	70 Date:	25APR14 
Lew_HC:	70 Date:	24APR14 
Lew_HC:	70 Date:	20JUL14 
Lew_FTE:	69 Date:	23APR14 
Lew_HC:	68 Date:	18JUL14 
Lew_FTE:	66 Date:	17JUL14 
Lew_FTE:	65 Date:	16JUL14 
Lew_FTE:	64 Date:	22APR14 
Lew_HC:	64 Date:	15JUL14 
Lew_FTE:	63 Date:	12JUL14 
Lew_FTE:	61 Date:	11JUL14 
Lew_FTE:	61 Date:	10JUL14 
Lew_FTE:	62 Date:	14JUL14 
Lew_FTE:	61 Date:	13JUL14 
Lew_FTE:	61 Date:	09JUL14 
Lew_FTE:	61 Date:	08JUL14 
Lew_FTE:	60 Date:	06JUL14 
Lew_FTE:	60 Date:	05JUL14 
Lew_FTE:	60 Date:	04JUL14 
Lew_FTE:	60 Date:	03JUL14 
Lew_FTE:	60 Date:	21APR14 
Lew_HC:	60 Date:	07JUL14 
Lew_FTE:	59 Date:	02JUL14 
Lew_FTE:	59 Date:	01JUL14 
Lew_FTE:	59 Date:	30JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	29JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	28JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	27JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	23JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	26JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	25JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	24JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	22JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	21JUN14 
Lew_FTE:	57 Date:	18APR14 
Lew_HC:	56 Date:	20JUN14 
Lew_FTE:	56 Date:	17APR14 
Lew_HC:	54 Date:	16APR14 
Lew_HC:	52 Date:	19JUN14 
Lew_FTE:	49 Date:	15APR14 
Lew_HC:	49 Date:	18JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	17JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	16JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	15JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	14JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	13JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	12JUN14 
Lew_FTE:	47 Date:	11JUN14 
Lew_FTE:	46 Date:	10JUN14 
Lew_FTE:	46 Date:	09JUN14 
Lew_FTE:	45 Date:	08JUN14 
Lew_FTE:	45 Date:	07JUN14 
Lew_FTE:	45 Date:	06JUN14 
Lew_FTE:	45 Date:	05JUN14 
Lew_FTE:	44 Date:	04JUN14 
Lew_FTE:	44 Date:	03JUN14 
Lew_FTE:	43 Date:	14APR14 
Lew_HC:	43 Date:	02JUN14 
Lew_FTE:	42 Date:	01JUN14 
Lew_FTE:	41 Date:	31MAY14 
Lew_FTE:	41 Date:	30MAY14 
Lew_FTE:	41 Date:	29MAY14 
Lew_FTE:	42 Date:	28MAY14 
Lew_FTE:	41 Date:	27MAY14 
Lew_FTE:	41 Date:	26MAY14 
Lew_FTE:	40 Date:	25MAY14 
Lew_FTE:	40 Date:	24MAY14 
Lew_FTE:	40 Date:	23MAY14 
Lew_FTE:	39 Date:	22MAY14 
Lew_FTE:	39 Date:	21MAY14 
Lew_FTE:	38 Date:	19MAY14 
Lew_FTE:	38 Date:	18MAY14 
Lew_FTE:	38 Date:	17MAY14 
Lew_FTE:	39 Date:	16MAY14 
Lew_FTE:	39 Date:	20MAY14 
Lew_FTE:	38 Date:	15MAY14 
Lew_FTE:	38 Date:	11APR14 
Lew_HC:	38 Date:	10APR14 
Lew_HC:	37 Date:	14MAY14 
Lew_FTE:	33 Date:	13MAY14 
Lew_FTE:	33 Date:	12MAY14 
Lew_FTE:	32 Date:	11MAY14 
Lew_FTE:	32 Date:	10MAY14 
Lew_FTE:	31 Date:	09APR14 
Lew_HC:	32 Date:	09MAY14 
Lew_FTE:	31 Date:	08MAY14 
Lew_FTE:	31 Date:	07MAY14 
Lew_FTE:	31 Date:	06MAY14 
Lew_FTE:	29 Date:	08APR14 
Lew_HC:	29 Date:	05MAY14 
Lew_FTE:	28 Date:	04MAY14 
Lew_FTE:	28 Date:	03MAY14 
Lew_FTE:	28 Date:	02MAY14 
Lew_FTE:	26 Date:	01MAY14 
Lew_FTE:	26 Date:	30APR14 
Lew_FTE:	26 Date:	29APR14 
Lew_FTE:	24 Date:	28APR14 
Lew_FTE:	23 Date:	27APR14 
Lew_FTE:	23 Date:	26APR14 
Lew_FTE:	23 Date:	25APR14 
Lew_FTE:	23 Date:	24APR14 
Lew_FTE:	23 Date:	23APR14 
Lew_FTE:	22 Date:	22APR14 
Lew_FTE:	21 Date:	21APR14 
Lew_FTE:	19 Date:	18APR14 
Lew_FTE:	18 Date:	17APR14 
Lew_FTE:	17 Date:	16APR14 
Lew_FTE:	17 Date:	15APR14 
Lew_FTE:	16 Date:	07APR14 
Lew_HC:	16 Date:	14APR14 
Lew_FTE:	14 Date:	11APR14 
Lew_FTE:	12 Date:	10APR14 
Lew_FTE:	12 Date:	09APR14 
Lew_FTE:	10 Date:	08APR14 
Lew_FTE:	9 Date:	07APR14 
Lew_FTE:	6
Term=201480
Clifton Campus Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	13AUG14 
Clif_HC:	157 Date:	12AUG14 
Clif_HC:	157 Date:	25AUG14 
Clif_HC:	155 Date:	23AUG14 
Clif_HC:	154 Date:	22AUG14 
Clif_HC:	154 Date:	11AUG14 
Clif_HC:	154 Date:	26AUG14 
Clif_HC:	153 Date:	24AUG14 
Clif_HC:	153 Date:	27AUG14 
Clif_HC:	152 Date:	21AUG14 
Clif_HC:	152 Date:	02SEP14 
Clif_HC:	150 Date:	01SEP14 
Clif_HC:	150 Date:	31AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	30AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	29AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	28AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	20AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	19AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	10AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	09AUG14 
Clif_HC:	150 Date:	07SEP14 
Clif_HC:	149 Date:	06SEP14 
Clif_HC:	149 Date:	05SEP14 
Clif_HC:	149 Date:	04SEP14 
Clif_HC:	149 Date:	03SEP14 
Clif_HC:	149 Date:	08AUG14 
Clif_HC:	149 Date:	08SEP14 
Clif_HC:	148 Date:	18SEP14 
Clif_HC:	147 Date:	17SEP14 
Clif_HC:	147 Date:	16SEP14 
Clif_HC:	147 Date:	12SEP14 
Clif_HC:	147 Date:	09SEP14 
Clif_HC:	147 Date:	18AUG14 
Clif_HC:	147 Date:	07AUG14 
Clif_HC:	147 Date:	25SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	24SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	23SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	22SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	21SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	20SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	19SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	15SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	14SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	13SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	11SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	10SEP14 
Clif_HC:	146 Date:	17AUG14 
Clif_HC:	146 Date:	16AUG14 
Clif_HC:	146 Date:	30SEP14 
Clif_HC:	145 Date:	29SEP14 
Clif_HC:	145 Date:	28SEP14 
Clif_HC:	145 Date:	27SEP14 
Clif_HC:	145 Date:	26SEP14 
Clif_HC:	145 Date:	06AUG14 
Clif_HC:	145 Date:	01OCT14 
Clif_HC:	144 Date:	15AUG14 
Clif_HC:	144 Date:	31OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	30OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	29OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	28OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	27OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	26OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	25OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	24OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	23OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	22OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	21OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	20OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	19OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	18OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	17OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	16OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	15OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	14OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	13OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	12OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	11OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	10OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	09OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	08OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	07OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	06OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	05OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	04OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	03OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	02OCT14 
Clif_HC:	143 Date:	14AUG14 
Clif_HC:	143 Date:	29JUL14 
Clif_HC:	138 Date:	28JUL14 
Clif_HC:	138 Date:	25JUL14 
Clif_HC:	138 Date:	05AUG14 
Clif_HC:	137 Date:	04AUG14 
Clif_HC:	137 Date:	27JUL14 
Clif_HC:	137 Date:	26JUL14 
Clif_HC:	137 Date:	03AUG14 
Clif_HC:	135 Date:	02AUG14 
Clif_HC:	135 Date:	01AUG14 
Clif_HC:	135 Date:	31JUL14 
Clif_HC:	135 Date:	24JUL14 
Clif_HC:	135 Date:	23JUL14 
Clif_HC:	135 Date:	19JUL14 
Clif_HC:	135 Date:	18JUL14 
Clif_HC:	135 Date:	22JUL14 
Clif_HC:	134 Date:	21JUL14 
Clif_HC:	134 Date:	20JUL14 
Clif_HC:	134 Date:	30JUL14 
Clif_HC:	133 Date:	17JUL14 
Clif_HC:	122 Date:	16JUL14 
Clif_HC:	117 Date:	13JUL14 
Clif_HC:	117 Date:	12JUL14 
Clif_HC:	117 Date:	11JUL14 
Clif_HC:	117 Date:	15JUL14 
Clif_HC:	116 Date:	14JUL14 
Clif_HC:	116 Date:	10JUL14 
Clif_HC:	116 Date:	09JUL14 
Clif_HC:	116 Date:	08JUL14 
Clif_HC:	116 Date:	07JUL14 
Clif_HC:	116 Date:	06JUL14 
Clif_HC:	115 Date:	05JUL14 
Clif_HC:	115 Date:	04JUL14 
Clif_HC:	114 Date:	03JUL14 
Clif_HC:	113 Date:	25JUN14 
Clif_HC:	113 Date:	02JUL14 
Clif_HC:	112 Date:	28JUN14 
Clif_HC:	112 Date:	27JUN14 
Clif_HC:	112 Date:	26JUN14 
Clif_HC:	112 Date:	24JUN14 
Clif_HC:	112 Date:	01JUL14 
Clif_HC:	111 Date:	30JUN14 
Clif_HC:	111 Date:	29JUN14 
Clif_HC:	111 Date:	23JUN14 
Clif_HC:	111 Date:	22JUN14 
Clif_HC:	110 Date:	21JUN14 
Clif_HC:	109 Date:	20JUN14 
Clif_HC:	109 Date:	19JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	18JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	17JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	16JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	15JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	14JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	13JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	12JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	11JUN14 
Clif_HC:	108 Date:	10JUN14 
Clif_HC:	107 Date:	09JUN14 
Clif_HC:	107 Date:	08JUN14 
Clif_HC:	107 Date:	07JUN14 
Clif_HC:	107 Date:	06JUN14 
Clif_HC:	107 Date:	05JUN14 
Clif_HC:	89 Date:	04JUN14 
Clif_HC:	89 Date:	03JUN14 
Clif_HC:	89 Date:	02JUN14 
Clif_HC:	89 Date:	01JUN14 
Clif_HC:	89 Date:	31MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	30MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	29MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	28MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	27MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	26MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	25MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	24MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	23MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	22MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	21MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	20MAY14 
Clif_HC:	89 Date:	19MAY14 
Clif_HC:	86 Date:	18MAY14 
Clif_HC:	81 Date:	17MAY14 
Clif_HC:	81 Date:	16MAY14 
Clif_HC:	81 Date:	15MAY14 
Clif_HC:	80 Date:	14MAY14 
Clif_HC:	79 Date:	13AUG14 
Clif_FTE:	78 Date:	12AUG14 
Clif_FTE:	78 Date:	11AUG14 
Clif_FTE:	77 Date:	25AUG14 
Clif_FTE:	77 Date:	23AUG14 
Clif_FTE:	77 Date:	22AUG14 
Clif_FTE:	77 Date:	10AUG14 
Clif_FTE:	77 Date:	09AUG14 
Clif_FTE:	77 Date:	24AUG14 
Clif_FTE:	76 Date:	21AUG14 
Clif_FTE:	76 Date:	08AUG14 
Clif_FTE:	76 Date:	27AUG14 
Clif_FTE:	75 Date:	26AUG14 
Clif_FTE:	75 Date:	20AUG14 
Clif_FTE:	75 Date:	07AUG14 
Clif_FTE:	75 Date:	29AUG14 
Clif_FTE:	74 Date:	28AUG14 
Clif_FTE:	74 Date:	06AUG14 
Clif_FTE:	74 Date:	02SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	01SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	31AUG14 
Clif_FTE:	74 Date:	30AUG14 
Clif_FTE:	74 Date:	19AUG14 
Clif_FTE:	74 Date:	07SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	06SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	05SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	04SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	03SEP14 
Clif_FTE:	74 Date:	09SEP14 
Clif_FTE:	73 Date:	08SEP14 
Clif_FTE:	73 Date:	18SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	17SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	16SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	15SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	14SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	13SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	12SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	11SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	10SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	18AUG14 
Clif_FTE:	72 Date:	17AUG14 
Clif_FTE:	72 Date:	16AUG14 
Clif_FTE:	72 Date:	22SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	21SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	20SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	19SEP14 
Clif_FTE:	72 Date:	15AUG14 
Clif_FTE:	72 Date:	05AUG14 
Clif_FTE:	71 Date:	29JUL14 
Clif_FTE:	72 Date:	28JUL14 
Clif_FTE:	72 Date:	27JUL14 
Clif_FTE:	72 Date:	26JUL14 
Clif_FTE:	72 Date:	25JUL14 
Clif_FTE:	72 Date:	25SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	24SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	23SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	14AUG14 
Clif_FTE:	71 Date:	04AUG14 
Clif_FTE:	71 Date:	30SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	29SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	28SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	27SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	26SEP14 
Clif_FTE:	71 Date:	03AUG14 
Clif_FTE:	70 Date:	02AUG14 
Clif_FTE:	70 Date:	01OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	01AUG14 
Clif_FTE:	70 Date:	31JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	24JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	23JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	08OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	07OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	06OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	05OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	04OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	03OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	02OCT14 
Clif_FTE:	70 Date:	22JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	20JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	19JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	18JUL14 
Clif_FTE:	70 Date:	28OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	27OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	26OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	25OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	24OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	23OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	22OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	21OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	20OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	19OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	18OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	17OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	16OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	15OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	14OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	13OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	12OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	11OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	10OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	09OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	21JUL14 
Clif_FTE:	69 Date:	31OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	30OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	29OCT14 
Clif_FTE:	69 Date:	30JUL14 
Clif_FTE:	68 Date:	13MAY14 
Clif_HC:	66 Date:	12MAY14 
Clif_HC:	66 Date:	11MAY14 
Clif_HC:	65 Date:	10MAY14 
Clif_HC:	65 Date:	09MAY14 
Clif_HC:	65 Date:	08MAY14 
Clif_HC:	65 Date:	07MAY14 
Clif_HC:	65 Date:	06MAY14 
Clif_HC:	63 Date:	04MAY14 
Clif_HC:	63 Date:	03MAY14 
Clif_HC:	63 Date:	02MAY14 
Clif_HC:	63 Date:	01MAY14 
Clif_HC:	63 Date:	26APR14 
Clif_HC:	63 Date:	05MAY14 
Clif_HC:	62 Date:	30APR14 
Clif_HC:	62 Date:	28APR14 
Clif_HC:	62 Date:	27APR14 
Clif_HC:	62 Date:	17JUL14 
Clif_FTE:	61 Date:	11JUL14 
Clif_FTE:	61 Date:	29APR14 
Clif_HC:	61 Date:	25APR14 
Clif_HC:	61 Date:	24APR14 
Clif_HC:	61 Date:	13JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	12JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	16JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	10JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	09JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	08JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	23APR14 
Clif_HC:	60 Date:	15JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	14JUL14 
Clif_FTE:	59 Date:	07JUL14 
Clif_FTE:	60 Date:	06JUL14 
Clif_FTE:	59 Date:	05JUL14 
Clif_FTE:	59 Date:	04JUL14 
Clif_FTE:	59 Date:	22APR14 
Clif_HC:	59 Date:	03JUL14 
Clif_FTE:	58 Date:	25JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	24JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	02JUL14 
Clif_FTE:	58 Date:	01JUL14 
Clif_FTE:	58 Date:	30JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	29JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	28JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	27JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	26JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	23JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	22JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	21JUN14 
Clif_FTE:	58 Date:	20JUN14 
Clif_FTE:	57 Date:	19JUN14 
Clif_FTE:	57 Date:	18JUN14 
Clif_FTE:	57 Date:	21APR14 
Clif_HC:	57 Date:	18APR14 
Clif_HC:	57 Date:	17JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	16JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	15JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	14JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	13JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	12JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	11JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	10JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	09JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	08JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	07JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	06JUN14 
Clif_FTE:	56 Date:	17APR14 
Clif_HC:	55 Date:	16APR14 
Clif_HC:	52 Date:	05JUN14 
Clif_FTE:	45 Date:	04JUN14 
Clif_FTE:	45 Date:	03JUN14 
Clif_FTE:	45 Date:	02JUN14 
Clif_FTE:	45 Date:	01JUN14 
Clif_FTE:	45 Date:	31MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	30MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	29MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	28MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	27MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	26MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	25MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	24MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	23MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	22MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	21MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	20MAY14 
Clif_FTE:	45 Date:	19MAY14 
Clif_FTE:	43 Date:	18MAY14 
Clif_FTE:	41 Date:	17MAY14 
Clif_FTE:	41 Date:	16MAY14 
Clif_FTE:	41 Date:	15MAY14 
Clif_FTE:	41 Date:	14MAY14 
Clif_FTE:	40 Date:	15APR14 
Clif_HC:	37 Date:	13MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	12MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	11MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	10MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	09MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	08MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	07MAY14 
Clif_FTE:	36 Date:	06MAY14 
Clif_FTE:	35 Date:	05MAY14 
Clif_FTE:	34 Date:	04MAY14 
Clif_FTE:	34 Date:	03MAY14 
Clif_FTE:	34 Date:	02MAY14 
Clif_FTE:	34 Date:	01MAY14 
Clif_FTE:	34 Date:	30APR14 
Clif_FTE:	34 Date:	28APR14 
Clif_FTE:	33 Date:	27APR14 
Clif_FTE:	33 Date:	26APR14 
Clif_FTE:	34 Date:	29APR14 
Clif_FTE:	33 Date:	25APR14 
Clif_FTE:	33 Date:	24APR14 
Clif_FTE:	33 Date:	23APR14 
Clif_FTE:	33 Date:	14APR14 
Clif_HC:	33 Date:	22APR14 
Clif_FTE:	32 Date:	21APR14 
Clif_FTE:	31 Date:	18APR14 
Clif_FTE:	31 Date:	17APR14 
Clif_FTE:	30 Date:	11APR14 
Clif_HC:	29 Date:	16APR14 
Clif_FTE:	28 Date:	10APR14 
Clif_HC:	27 Date:	09APR14 
Clif_HC:	24 Date:	15APR14 
Clif_FTE:	21 Date:	08APR14 
Clif_HC:	21 Date:	14APR14 
Clif_FTE:	20 Date:	11APR14 
Clif_FTE:	17 Date:	10APR14 
Clif_FTE:	16 Date:	09APR14 
Clif_FTE:	15 Date:	08APR14 
Clif_FTE:	13 Date:	07APR14 
Clif_HC:	12 Date:	07APR14 
Clif_FTE:	9
Term=201480
RODP (CoSCC) Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	26AUG14 
CoS_RODP_HC:	55 Date:	28AUG14 
CoS_RODP_HC:	54 Date:	27AUG14 
CoS_RODP_HC:	54 Date:	01SEP14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	31AUG14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	30AUG14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	29AUG14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	25AUG14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	24AUG14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	23AUG14 
CoS_RODP_HC:	53 Date:	22AUG14 
CoS_RODP_HC:	52 Date:	07SEP14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	06SEP14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	05SEP14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	04SEP14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	03SEP14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	02SEP14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	21AUG14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	20AUG14 
CoS_RODP_HC:	51 Date:	24SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	23SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	22SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	21SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	20SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	19SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	18SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	17SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	16SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	15SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	14SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	13SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	12SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	11SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	10SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	09SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	08SEP14 
CoS_RODP_HC:	50 Date:	26SEP14 
CoS_RODP_HC:	49 Date:	25SEP14 
CoS_RODP_HC:	49 Date:	23OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	22OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	21OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	20OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	19OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	18OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	17OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	16OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	15OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	14OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	13OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	12OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	11OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	10OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	09OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	08OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	07OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	06OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	05OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	04OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	03OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	02OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	01OCT14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	30SEP14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	29SEP14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	28SEP14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	27SEP14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	13AUG14 
CoS_RODP_HC:	48 Date:	31OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	30OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	29OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	28OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	27OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	26OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	25OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	24OCT14 
CoS_RODP_HC:	47 Date:	12AUG14 
CoS_RODP_HC:	46 Date:	19AUG14 
CoS_RODP_HC:	44 Date:	11AUG14 
CoS_RODP_HC:	44 Date:	10AUG14 
CoS_RODP_HC:	44 Date:	09AUG14 
CoS_RODP_HC:	44 Date:	08AUG14 
CoS_RODP_HC:	44 Date:	07AUG14 
CoS_RODP_HC:	43 Date:	06AUG14 
CoS_RODP_HC:	41 Date:	18AUG14 
CoS_RODP_HC:	39 Date:	17AUG14 
CoS_RODP_HC:	39 Date:	16AUG14 
CoS_RODP_HC:	39 Date:	15AUG14 
CoS_RODP_HC:	39 Date:	14AUG14 
CoS_RODP_HC:	39 Date:	05AUG14 
CoS_RODP_HC:	38 Date:	03AUG14 
CoS_RODP_HC:	37 Date:	02AUG14 
CoS_RODP_HC:	37 Date:	04AUG14 
CoS_RODP_HC:	36 Date:	01AUG14 
CoS_RODP_HC:	36 Date:	25JUL14 
CoS_RODP_HC:	33 Date:	24JUL14 
CoS_RODP_HC:	33 Date:	31JUL14 
CoS_RODP_HC:	32 Date:	26JUL14 
CoS_RODP_HC:	32 Date:	30JUL14 
CoS_RODP_HC:	31 Date:	27JUL14 
CoS_RODP_HC:	31 Date:	23JUL14 
CoS_RODP_HC:	31 Date:	29JUL14 
CoS_RODP_HC:	29 Date:	28JUL14 
CoS_RODP_HC:	29 Date:	22JUL14 
CoS_RODP_HC:	29 Date:	21JUL14 
CoS_RODP_HC:	28 Date:	20JUL14 
CoS_RODP_HC:	26 Date:	19JUL14 
CoS_RODP_HC:	26 Date:	18JUL14 
CoS_RODP_HC:	26 Date:	17JUL14 
CoS_RODP_HC:	24 Date:	16JUL14 
CoS_RODP_HC:	23 Date:	15JUL14 
CoS_RODP_HC:	22 Date:	14JUL14 
CoS_RODP_HC:	22 Date:	13JUL14 
CoS_RODP_HC:	21 Date:	12JUL14 
CoS_RODP_HC:	21 Date:	11JUL14 
CoS_RODP_HC:	21 Date:	10JUL14 
CoS_RODP_HC:	21 Date:	09JUL14 
CoS_RODP_HC:	21 Date:	08JUL14 
CoS_RODP_HC:	20 Date:	07JUL14 
CoS_RODP_HC:	20 Date:	06JUL14 
CoS_RODP_HC:	19 Date:	05JUL14 
CoS_RODP_HC:	18 Date:	04JUL14 
CoS_RODP_HC:	18 Date:	03JUL14 
CoS_RODP_HC:	18 Date:	01JUL14 
CoS_RODP_HC:	18 Date:	30JUN14 
CoS_RODP_HC:	18 Date:	02JUL14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	29JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	28JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	27JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	26JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	25JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	24JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	23JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	22JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	21JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	20JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	19JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	18JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	17JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	16JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	15JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	14JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	13JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	12JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	11JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	10JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	09JUN14 
CoS_RODP_HC:	17 Date:	08JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	07JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	06JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	05JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	04JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	03JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	02JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	01JUN14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	31MAY14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	30MAY14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	29MAY14 
CoS_RODP_HC:	16 Date:	28MAY14 
CoS_RODP_HC:	15 Date:	23MAY14 
CoS_RODP_HC:	15 Date:	22MAY14 
CoS_RODP_HC:	15 Date:	21MAY14 
CoS_RODP_HC:	15 Date:	27MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	26MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	25MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	24MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	20MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	19MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	18MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	17MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	12MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	11MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	10MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	09MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	08MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	07MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	06MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	05MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	04MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	03MAY14 
CoS_RODP_HC:	14 Date:	16MAY14 
CoS_RODP_HC:	13 Date:	15MAY14 
CoS_RODP_HC:	13 Date:	14MAY14 
CoS_RODP_HC:	13 Date:	13MAY14 
CoS_RODP_HC:	13 Date:	02MAY14 
CoS_RODP_HC:	13 Date:	01MAY14 
CoS_RODP_HC:	13 Date:	30APR14 
CoS_RODP_HC:	12 Date:	29APR14 
CoS_RODP_HC:	12 Date:	28APR14 
CoS_RODP_HC:	12 Date:	26AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	27APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	26APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	25APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	24APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	23APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	22APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	21APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	18APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	17APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	16APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	15APR14 
CoS_RODP_HC:	11 Date:	28AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	27AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	01SEP14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	31AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	30AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	29AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	25AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	24AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	23AUG14 
CoS_RODP_FTE:	11 Date:	22AUG14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	07SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	06SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	05SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	04SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	03SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	02SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	21AUG14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	20AUG14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	24SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	23SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	22SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	21SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	20SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	19SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	18SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	17SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	16SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	15SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	14SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	13SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	12SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	11SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	10SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	09SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	08SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	14APR14 
CoS_RODP_HC:	10 Date:	26SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	25SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	23OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	22OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	21OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	20OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	19OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	18OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	17OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	16OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	15OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	14OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	13OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	12OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	11OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	10OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	09OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	08OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	07OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	06OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	05OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	04OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	03OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	02OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	01OCT14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	30SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	29SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	28SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	27SEP14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	13AUG14 
CoS_RODP_FTE:	10 Date:	31OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	30OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	29OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	28OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	27OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	26OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	25OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	24OCT14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	12AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	11APR14 
CoS_RODP_HC:	9 Date:	10APR14 
CoS_RODP_HC:	9 Date:	19AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	11AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	10AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	09AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	08AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	07AUG14 
CoS_RODP_FTE:	9 Date:	06AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	09APR14 
CoS_RODP_HC:	8 Date:	18AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	17AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	16AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	15AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	14AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	05AUG14 
CoS_RODP_FTE:	8 Date:	03AUG14 
CoS_RODP_FTE:	7 Date:	02AUG14 
CoS_RODP_FTE:	7 Date:	04AUG14 
CoS_RODP_FTE:	7 Date:	01AUG14 
CoS_RODP_FTE:	7 Date:	25JUL14 
CoS_RODP_FTE:	7 Date:	24JUL14 
CoS_RODP_FTE:	7 Date:	31JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	26JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	30JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	27JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	23JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	08APR14 
CoS_RODP_HC:	6 Date:	29JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	28JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	22JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	21JUL14 
CoS_RODP_FTE:	6 Date:	20JUL14 
CoS_RODP_FTE:	5 Date:	19JUL14 
CoS_RODP_FTE:	5 Date:	18JUL14 
CoS_RODP_FTE:	5 Date:	17JUL14 
CoS_RODP_FTE:	5 Date:	16JUL14 
CoS_RODP_FTE:	5 Date:	15JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	14JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	13JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	12JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	11JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	10JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	09JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	08JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	07JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	06JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	05JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	04JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	03JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	01JUL14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	30JUN14 
CoS_RODP_FTE:	4 Date:	02JUL14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	29JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	28JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	27JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	26JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	25JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	24JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	23JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	22JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	21JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	20JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	19JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	18JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	17JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	16JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	15JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	14JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	13JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	12JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	11JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	10JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	09JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	08JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	07JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	06JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	05JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	04JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	03JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	02JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	01JUN14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	31MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	30MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	29MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	28MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	23MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	22MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	21MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	27MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	26MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	25MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	24MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	20MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	19MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	18MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	17MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	12MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	11MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	10MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	09MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	08MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	07MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	06MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	05MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	04MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	03MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	16MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	15MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	14MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	13MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	02MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	01MAY14 
CoS_RODP_FTE:	3 Date:	30APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	29APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	28APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	27APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	26APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	25APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	24APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	23APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	22APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	21APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	18APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	17APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	16APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	15APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	14APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	07APR14 
CoS_RODP_HC:	2 Date:	11APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	10APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	09APR14 
CoS_RODP_FTE:	2 Date:	08APR14 
CoS_RODP_FTE:	1 Date:	07APR14 
CoS_RODP_FTE:	0
Term=201480
RODP (Other) Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	26AUG14 
Oth_RODP_HC:	932 Date:	25AUG14 
Oth_RODP_HC:	933 Date:	24AUG14 
Oth_RODP_HC:	910 Date:	23AUG14 
Oth_RODP_HC:	906 Date:	28AUG14 
Oth_RODP_HC:	900 Date:	27AUG14 
Oth_RODP_HC:	900 Date:	29AUG14 
Oth_RODP_HC:	898 Date:	22AUG14 
Oth_RODP_HC:	897 Date:	30AUG14 
Oth_RODP_HC:	895 Date:	01SEP14 
Oth_RODP_HC:	891 Date:	31AUG14 
Oth_RODP_HC:	893 Date:	13AUG14 
Oth_RODP_HC:	891 Date:	04SEP14 
Oth_RODP_HC:	886 Date:	03SEP14 
Oth_RODP_HC:	887 Date:	02SEP14 
Oth_RODP_HC:	887 Date:	21AUG14 
Oth_RODP_HC:	886 Date:	06SEP14 
Oth_RODP_HC:	882 Date:	05SEP14 
Oth_RODP_HC:	883 Date:	07SEP14 
Oth_RODP_HC:	875 Date:	12AUG14 
Oth_RODP_HC:	874 Date:	08SEP14 
Oth_RODP_HC:	866 Date:	20AUG14 
Oth_RODP_HC:	866 Date:	09SEP14 
Oth_RODP_HC:	861 Date:	11SEP14 
Oth_RODP_HC:	856 Date:	10SEP14 
Oth_RODP_HC:	858 Date:	11AUG14 
Oth_RODP_HC:	856 Date:	13SEP14 
Oth_RODP_HC:	853 Date:	12SEP14 
Oth_RODP_HC:	853 Date:	14SEP14 
Oth_RODP_HC:	852 Date:	15SEP14 
Oth_RODP_HC:	849 Date:	16SEP14 
Oth_RODP_HC:	845 Date:	17SEP14 
Oth_RODP_HC:	841 Date:	19SEP14 
Oth_RODP_HC:	838 Date:	18SEP14 
Oth_RODP_HC:	839 Date:	10AUG14 
Oth_RODP_HC:	838 Date:	21SEP14 
Oth_RODP_HC:	835 Date:	20SEP14 
Oth_RODP_HC:	836 Date:	19AUG14 
Oth_RODP_HC:	835 Date:	09AUG14 
Oth_RODP_HC:	836 Date:	08AUG14 
Oth_RODP_HC:	835 Date:	23SEP14 
Oth_RODP_HC:	832 Date:	22SEP14 
Oth_RODP_HC:	832 Date:	24SEP14 
Oth_RODP_HC:	831 Date:	25SEP14 
Oth_RODP_HC:	826 Date:	28SEP14 
Oth_RODP_HC:	824 Date:	27SEP14 
Oth_RODP_HC:	824 Date:	26SEP14 
Oth_RODP_HC:	825 Date:	29SEP14 
Oth_RODP_HC:	822 Date:	30SEP14 
Oth_RODP_HC:	819 Date:	07AUG14 
Oth_RODP_HC:	819 Date:	01OCT14 
Oth_RODP_HC:	816 Date:	05OCT14 
Oth_RODP_HC:	812 Date:	04OCT14 
Oth_RODP_HC:	813 Date:	03OCT14 
Oth_RODP_HC:	814 Date:	02OCT14 
Oth_RODP_HC:	814 Date:	06OCT14 
Oth_RODP_HC:	810 Date:	08OCT14 
Oth_RODP_HC:	806 Date:	07OCT14 
Oth_RODP_HC:	808 Date:	13OCT14 
Oth_RODP_HC:	803 Date:	12OCT14 
Oth_RODP_HC:	804 Date:	11OCT14 
Oth_RODP_HC:	804 Date:	10OCT14 
Oth_RODP_HC:	804 Date:	09OCT14 
Oth_RODP_HC:	804 Date:	14OCT14 
Oth_RODP_HC:	801 Date:	16OCT14 
Oth_RODP_HC:	797 Date:	15OCT14 
Oth_RODP_HC:	799 Date:	18AUG14 
Oth_RODP_HC:	798 Date:	06AUG14 
Oth_RODP_HC:	797 Date:	20OCT14 
Oth_RODP_HC:	791 Date:	19OCT14 
Oth_RODP_HC:	792 Date:	18OCT14 
Oth_RODP_HC:	793 Date:	17OCT14 
Oth_RODP_HC:	793 Date:	22OCT14 
Oth_RODP_HC:	789 Date:	21OCT14 
Oth_RODP_HC:	789 Date:	24OCT14 
Oth_RODP_HC:	785 Date:	23OCT14 
Oth_RODP_HC:	785 Date:	26OCT14 
Oth_RODP_HC:	782 Date:	25OCT14 
Oth_RODP_HC:	782 Date:	17AUG14 
Oth_RODP_HC:	782 Date:	30OCT14 
Oth_RODP_HC:	779 Date:	29OCT14 
Oth_RODP_HC:	779 Date:	28OCT14 
Oth_RODP_HC:	780 Date:	27OCT14 
Oth_RODP_HC:	780 Date:	31OCT14 
Oth_RODP_HC:	778 Date:	16AUG14 
Oth_RODP_HC:	776 Date:	05AUG14 
Oth_RODP_HC:	774 Date:	04AUG14 
Oth_RODP_HC:	760 Date:	15AUG14 
Oth_RODP_HC:	757 Date:	03AUG14 
Oth_RODP_HC:	747 Date:	02AUG14 
Oth_RODP_HC:	741 Date:	01AUG14 
Oth_RODP_HC:	734 Date:	31JUL14 
Oth_RODP_HC:	725 Date:	30JUL14 
Oth_RODP_HC:	714 Date:	14AUG14 
Oth_RODP_HC:	710 Date:	29JUL14 
Oth_RODP_HC:	702 Date:	28JUL14 
Oth_RODP_HC:	696 Date:	27JUL14 
Oth_RODP_HC:	688 Date:	26JUL14 
Oth_RODP_HC:	686 Date:	25JUL14 
Oth_RODP_HC:	679 Date:	24JUL14 
Oth_RODP_HC:	670 Date:	23JUL14 
Oth_RODP_HC:	664 Date:	22JUL14 
Oth_RODP_HC:	650 Date:	21JUL14 
Oth_RODP_HC:	644 Date:	20JUL14 
Oth_RODP_HC:	635 Date:	19JUL14 
Oth_RODP_HC:	635 Date:	18JUL14 
Oth_RODP_HC:	624 Date:	17JUL14 
Oth_RODP_HC:	615 Date:	16JUL14 
Oth_RODP_HC:	604 Date:	15JUL14 
Oth_RODP_HC:	598 Date:	14JUL14 
Oth_RODP_HC:	583 Date:	13JUL14 
Oth_RODP_HC:	581 Date:	12JUL14 
Oth_RODP_HC:	579 Date:	11JUL14 
Oth_RODP_HC:	572 Date:	10JUL14 
Oth_RODP_HC:	562 Date:	09JUL14 
Oth_RODP_HC:	555 Date:	08JUL14 
Oth_RODP_HC:	544 Date:	07JUL14 
Oth_RODP_HC:	542 Date:	06JUL14 
Oth_RODP_HC:	539 Date:	05JUL14 
Oth_RODP_HC:	534 Date:	04JUL14 
Oth_RODP_HC:	533 Date:	03JUL14 
Oth_RODP_HC:	533 Date:	02JUL14 
Oth_RODP_HC:	527 Date:	01JUL14 
Oth_RODP_HC:	521 Date:	30JUN14 
Oth_RODP_HC:	511 Date:	29JUN14 
Oth_RODP_HC:	509 Date:	28JUN14 
Oth_RODP_HC:	505 Date:	27JUN14 
Oth_RODP_HC:	503 Date:	26JUN14 
Oth_RODP_HC:	495 Date:	25JUN14 
Oth_RODP_HC:	490 Date:	24JUN14 
Oth_RODP_HC:	490 Date:	23JUN14 
Oth_RODP_HC:	485 Date:	22JUN14 
Oth_RODP_HC:	481 Date:	21JUN14 
Oth_RODP_HC:	477 Date:	20JUN14 
Oth_RODP_HC:	473 Date:	19JUN14 
Oth_RODP_HC:	471 Date:	18JUN14 
Oth_RODP_HC:	468 Date:	17JUN14 
Oth_RODP_HC:	464 Date:	16JUN14 
Oth_RODP_HC:	458 Date:	15JUN14 
Oth_RODP_HC:	456 Date:	14JUN14 
Oth_RODP_HC:	453 Date:	13JUN14 
Oth_RODP_HC:	449 Date:	12JUN14 
Oth_RODP_HC:	444 Date:	11JUN14 
Oth_RODP_HC:	438 Date:	10JUN14 
Oth_RODP_HC:	433 Date:	09JUN14 
Oth_RODP_HC:	426 Date:	08JUN14 
Oth_RODP_HC:	419 Date:	07JUN14 
Oth_RODP_HC:	415 Date:	06JUN14 
Oth_RODP_HC:	411 Date:	05JUN14 
Oth_RODP_HC:	410 Date:	04JUN14 
Oth_RODP_HC:	404 Date:	03JUN14 
Oth_RODP_HC:	400 Date:	02JUN14 
Oth_RODP_HC:	397 Date:	31MAY14 
Oth_RODP_HC:	391 Date:	30MAY14 
Oth_RODP_HC:	391 Date:	29MAY14 
Oth_RODP_HC:	391 Date:	01JUN14 
Oth_RODP_HC:	390 Date:	28MAY14 
Oth_RODP_HC:	389 Date:	27MAY14 
Oth_RODP_HC:	387 Date:	26MAY14 
Oth_RODP_HC:	381 Date:	24MAY14 
Oth_RODP_HC:	379 Date:	25MAY14 
Oth_RODP_HC:	378 Date:	23MAY14 
Oth_RODP_HC:	376 Date:	22MAY14 
Oth_RODP_HC:	370 Date:	21MAY14 
Oth_RODP_HC:	365 Date:	20MAY14 
Oth_RODP_HC:	361 Date:	19MAY14 
Oth_RODP_HC:	354 Date:	18MAY14 
Oth_RODP_HC:	347 Date:	16MAY14 
Oth_RODP_HC:	347 Date:	17MAY14 
Oth_RODP_HC:	346 Date:	15MAY14 
Oth_RODP_HC:	344 Date:	14MAY14 
Oth_RODP_HC:	341 Date:	13MAY14 
Oth_RODP_HC:	337 Date:	12MAY14 
Oth_RODP_HC:	323 Date:	11MAY14 
Oth_RODP_HC:	318 Date:	10MAY14 
Oth_RODP_HC:	317 Date:	26AUG14 
Oth_RODP_FTE:	314 Date:	09MAY14 
Oth_RODP_HC:	314 Date:	25AUG14 
Oth_RODP_FTE:	313 Date:	08MAY14 
Oth_RODP_HC:	313 Date:	07MAY14 
Oth_RODP_HC:	309 Date:	27AUG14 
Oth_RODP_FTE:	304 Date:	24AUG14 
Oth_RODP_FTE:	303 Date:	13AUG14 
Oth_RODP_FTE:	302 Date:	29AUG14 
Oth_RODP_FTE:	300 Date:	28AUG14 
Oth_RODP_FTE:	302 Date:	23AUG14 
Oth_RODP_FTE:	301 Date:	06MAY14 
Oth_RODP_HC:	300 Date:	31AUG14 
Oth_RODP_FTE:	297 Date:	30AUG14 
Oth_RODP_FTE:	298 Date:	22AUG14 
Oth_RODP_FTE:	297 Date:	05MAY14 
Oth_RODP_HC:	296 Date:	02SEP14 
Oth_RODP_FTE:	294 Date:	01SEP14 
Oth_RODP_FTE:	296 Date:	21AUG14 
Oth_RODP_FTE:	294 Date:	12AUG14 
Oth_RODP_FTE:	296 Date:	05SEP14 
Oth_RODP_FTE:	290 Date:	04SEP14 
Oth_RODP_FTE:	292 Date:	03SEP14 
Oth_RODP_FTE:	293 Date:	04MAY14 
Oth_RODP_HC:	292 Date:	03MAY14 
Oth_RODP_HC:	292 Date:	07SEP14 
Oth_RODP_FTE:	288 Date:	06SEP14 
Oth_RODP_FTE:	290 Date:	20AUG14 
Oth_RODP_FTE:	289 Date:	11AUG14 
Oth_RODP_FTE:	290 Date:	02MAY14 
Oth_RODP_HC:	289 Date:	08SEP14 
Oth_RODP_FTE:	284 Date:	10AUG14 
Oth_RODP_FTE:	285 Date:	10SEP14 
Oth_RODP_FTE:	282 Date:	09SEP14 
Oth_RODP_FTE:	283 Date:	09AUG14 
Oth_RODP_FTE:	283 Date:	08AUG14 
Oth_RODP_FTE:	282 Date:	01MAY14 
Oth_RODP_HC:	282 Date:	14SEP14 
Oth_RODP_FTE:	279 Date:	13SEP14 
Oth_RODP_FTE:	279 Date:	12SEP14 
Oth_RODP_FTE:	280 Date:	11SEP14 
Oth_RODP_FTE:	281 Date:	19AUG14 
Oth_RODP_FTE:	280 Date:	17SEP14 
Oth_RODP_FTE:	276 Date:	16SEP14 
Oth_RODP_FTE:	277 Date:	15SEP14 
Oth_RODP_FTE:	278 Date:	07AUG14 
Oth_RODP_FTE:	276 Date:	30APR14 
Oth_RODP_HC:	278 Date:	24SEP14 
Oth_RODP_FTE:	273 Date:	23SEP14 
Oth_RODP_FTE:	273 Date:	22SEP14 
Oth_RODP_FTE:	273 Date:	21SEP14 
Oth_RODP_FTE:	274 Date:	20SEP14 
Oth_RODP_FTE:	274 Date:	19SEP14 
Oth_RODP_FTE:	275 Date:	18SEP14 
Oth_RODP_FTE:	275 Date:	29APR14 
Oth_RODP_HC:	274 Date:	29SEP14 
Oth_RODP_FTE:	270 Date:	28SEP14 
Oth_RODP_FTE:	271 Date:	27SEP14 
Oth_RODP_FTE:	271 Date:	26SEP14 
Oth_RODP_FTE:	271 Date:	25SEP14 
Oth_RODP_FTE:	271 Date:	01OCT14 
Oth_RODP_FTE:	268 Date:	30SEP14 
Oth_RODP_FTE:	269 Date:	18AUG14 
Oth_RODP_FTE:	267 Date:	06AUG14 
Oth_RODP_FTE:	267 Date:	08OCT14 
Oth_RODP_FTE:	265 Date:	07OCT14 
Oth_RODP_FTE:	265 Date:	06OCT14 
Oth_RODP_FTE:	265 Date:	05OCT14 
Oth_RODP_FTE:	266 Date:	04OCT14 
Oth_RODP_FTE:	266 Date:	03OCT14 
Oth_RODP_FTE:	266 Date:	02OCT14 
Oth_RODP_FTE:	266 Date:	28APR14 
Oth_RODP_HC:	266 Date:	14OCT14 
Oth_RODP_FTE:	261 Date:	13OCT14 
Oth_RODP_FTE:	261 Date:	12OCT14 
Oth_RODP_FTE:	262 Date:	11OCT14 
Oth_RODP_FTE:	262 Date:	10OCT14 
Oth_RODP_FTE:	262 Date:	09OCT14 
Oth_RODP_FTE:	263 Date:	17AUG14 
Oth_RODP_FTE:	262 Date:	05AUG14 
Oth_RODP_FTE:	262 Date:	27APR14 
Oth_RODP_HC:	262 Date:	26APR14 
Oth_RODP_HC:	261 Date:	17OCT14 
Oth_RODP_FTE:	258 Date:	16OCT14 
Oth_RODP_FTE:	259 Date:	15OCT14 
Oth_RODP_FTE:	260 Date:	16AUG14 
Oth_RODP_FTE:	260 Date:	25APR14 
Oth_RODP_HC:	258 Date:	22OCT14 
Oth_RODP_FTE:	255 Date:	21OCT14 
Oth_RODP_FTE:	255 Date:	20OCT14 
Oth_RODP_FTE:	256 Date:	19OCT14 
Oth_RODP_FTE:	257 Date:	18OCT14 
Oth_RODP_FTE:	257 Date:	04AUG14 
Oth_RODP_FTE:	256 Date:	24APR14 
Oth_RODP_HC:	255 Date:	30OCT14 
Oth_RODP_FTE:	252 Date:	29OCT14 
Oth_RODP_FTE:	252 Date:	28OCT14 
Oth_RODP_FTE:	253 Date:	27OCT14 
Oth_RODP_FTE:	253 Date:	26OCT14 
Oth_RODP_FTE:	253 Date:	25OCT14 
Oth_RODP_FTE:	253 Date:	24OCT14 
Oth_RODP_FTE:	254 Date:	23OCT14 
Oth_RODP_FTE:	254 Date:	15AUG14 
Oth_RODP_FTE:	254 Date:	31OCT14 
Oth_RODP_FTE:	252 Date:	03AUG14 
Oth_RODP_FTE:	251 Date:	23APR14 
Oth_RODP_HC:	250 Date:	02AUG14 
Oth_RODP_FTE:	249 Date:	01AUG14 
Oth_RODP_FTE:	246 Date:	31JUL14 
Oth_RODP_FTE:	241 Date:	14AUG14 
Oth_RODP_FTE:	238 Date:	22APR14 
Oth_RODP_HC:	240 Date:	30JUL14 
Oth_RODP_FTE:	236 Date:	21APR14 
Oth_RODP_HC:	235 Date:	29JUL14 
Oth_RODP_FTE:	233 Date:	28JUL14 
Oth_RODP_FTE:	231 Date:	27JUL14 
Oth_RODP_FTE:	230 Date:	26JUL14 
Oth_RODP_FTE:	229 Date:	25JUL14 
Oth_RODP_FTE:	228 Date:	18APR14 
Oth_RODP_HC:	226 Date:	24JUL14 
Oth_RODP_FTE:	224 Date:	17APR14 
Oth_RODP_HC:	223 Date:	23JUL14 
Oth_RODP_FTE:	219 Date:	22JUL14 
Oth_RODP_FTE:	215 Date:	16APR14 
Oth_RODP_HC:	216 Date:	21JUL14 
Oth_RODP_FTE:	212 Date:	20JUL14 
Oth_RODP_FTE:	208 Date:	19JUL14 
Oth_RODP_FTE:	207 Date:	18JUL14 
Oth_RODP_FTE:	205 Date:	17JUL14 
Oth_RODP_FTE:	203 Date:	15APR14 
Oth_RODP_HC:	204 Date:	16JUL14 
Oth_RODP_FTE:	200 Date:	15JUL14 
Oth_RODP_FTE:	199 Date:	14JUL14 
Oth_RODP_FTE:	195 Date:	13JUL14 
Oth_RODP_FTE:	193 Date:	12JUL14 
Oth_RODP_FTE:	192 Date:	11JUL14 
Oth_RODP_FTE:	190 Date:	14APR14 
Oth_RODP_HC:	189 Date:	10JUL14 
Oth_RODP_FTE:	185 Date:	09JUL14 
Oth_RODP_FTE:	183 Date:	08JUL14 
Oth_RODP_FTE:	179 Date:	07JUL14 
Oth_RODP_FTE:	179 Date:	06JUL14 
Oth_RODP_FTE:	177 Date:	05JUL14 
Oth_RODP_FTE:	176 Date:	04JUL14 
Oth_RODP_FTE:	175 Date:	03JUL14 
Oth_RODP_FTE:	175 Date:	02JUL14 
Oth_RODP_FTE:	173 Date:	01JUL14 
Oth_RODP_FTE:	171 Date:	30JUN14 
Oth_RODP_FTE:	166 Date:	29JUN14 
Oth_RODP_FTE:	165 Date:	28JUN14 
Oth_RODP_FTE:	165 Date:	27JUN14 
Oth_RODP_FTE:	163 Date:	26JUN14 
Oth_RODP_FTE:	161 Date:	25JUN14 
Oth_RODP_FTE:	159 Date:	24JUN14 
Oth_RODP_FTE:	159 Date:	23JUN14 
Oth_RODP_FTE:	157 Date:	22JUN14 
Oth_RODP_FTE:	156 Date:	21JUN14 
Oth_RODP_FTE:	154 Date:	20JUN14 
Oth_RODP_FTE:	153 Date:	19JUN14 
Oth_RODP_FTE:	152 Date:	11APR14 
Oth_RODP_HC:	154 Date:	18JUN14 
Oth_RODP_FTE:	150 Date:	17JUN14 
Oth_RODP_FTE:	149 Date:	10APR14 
Oth_RODP_HC:	149 Date:	16JUN14 
Oth_RODP_FTE:	148 Date:	15JUN14 
Oth_RODP_FTE:	146 Date:	14JUN14 
Oth_RODP_FTE:	146 Date:	13JUN14 
Oth_RODP_FTE:	144 Date:	12JUN14 
Oth_RODP_FTE:	144 Date:	11JUN14 
Oth_RODP_FTE:	142 Date:	09APR14 
Oth_RODP_HC:	140 Date:	10JUN14 
Oth_RODP_FTE:	140 Date:	09JUN14 
Oth_RODP_FTE:	138 Date:	08JUN14 
Oth_RODP_FTE:	136 Date:	07JUN14 
Oth_RODP_FTE:	134 Date:	06JUN14 
Oth_RODP_FTE:	133 Date:	05JUN14 
Oth_RODP_FTE:	132 Date:	04JUN14 
Oth_RODP_FTE:	131 Date:	03JUN14 
Oth_RODP_FTE:	130 Date:	02JUN14 
Oth_RODP_FTE:	128 Date:	01JUN14 
Oth_RODP_FTE:	124 Date:	31MAY14 
Oth_RODP_FTE:	124 Date:	30MAY14 
Oth_RODP_FTE:	124 Date:	29MAY14 
Oth_RODP_FTE:	123 Date:	28MAY14 
Oth_RODP_FTE:	122 Date:	27MAY14 
Oth_RODP_FTE:	121 Date:	08APR14 
Oth_RODP_HC:	121 Date:	26MAY14 
Oth_RODP_FTE:	117 Date:	25MAY14 
Oth_RODP_FTE:	116 Date:	24MAY14 
Oth_RODP_FTE:	116 Date:	23MAY14 
Oth_RODP_FTE:	115 Date:	22MAY14 
Oth_RODP_FTE:	113 Date:	21MAY14 
Oth_RODP_FTE:	111 Date:	20MAY14 
Oth_RODP_FTE:	109 Date:	19MAY14 
Oth_RODP_FTE:	106 Date:	18MAY14 
Oth_RODP_FTE:	105 Date:	17MAY14 
Oth_RODP_FTE:	105 Date:	16MAY14 
Oth_RODP_FTE:	105 Date:	15MAY14 
Oth_RODP_FTE:	104 Date:	14MAY14 
Oth_RODP_FTE:	103 Date:	13MAY14 
Oth_RODP_FTE:	102 Date:	12MAY14 
Oth_RODP_FTE:	98 Date:	11MAY14 
Oth_RODP_FTE:	97 Date:	10MAY14 
Oth_RODP_FTE:	97 Date:	09MAY14 
Oth_RODP_FTE:	96 Date:	08MAY14 
Oth_RODP_FTE:	96 Date:	07MAY14 
Oth_RODP_FTE:	95 Date:	06MAY14 
Oth_RODP_FTE:	93 Date:	05MAY14 
Oth_RODP_FTE:	92 Date:	04MAY14 
Oth_RODP_FTE:	91 Date:	03MAY14 
Oth_RODP_FTE:	91 Date:	02MAY14 
Oth_RODP_FTE:	89 Date:	01MAY14 
Oth_RODP_FTE:	87 Date:	30APR14 
Oth_RODP_FTE:	86 Date:	29APR14 
Oth_RODP_FTE:	86 Date:	28APR14 
Oth_RODP_FTE:	84 Date:	27APR14 
Oth_RODP_FTE:	82 Date:	26APR14 
Oth_RODP_FTE:	81 Date:	25APR14 
Oth_RODP_FTE:	80 Date:	24APR14 
Oth_RODP_FTE:	79 Date:	23APR14 
Oth_RODP_FTE:	78 Date:	22APR14 
Oth_RODP_FTE:	75 Date:	21APR14 
Oth_RODP_FTE:	74 Date:	18APR14 
Oth_RODP_FTE:	72 Date:	17APR14 
Oth_RODP_FTE:	71 Date:	16APR14 
Oth_RODP_FTE:	69 Date:	15APR14 
Oth_RODP_FTE:	64 Date:	14APR14 
Oth_RODP_FTE:	60 Date:	07APR14 
Oth_RODP_HC:	58 Date:	11APR14 
Oth_RODP_FTE:	47 Date:	10APR14 
Oth_RODP_FTE:	46 Date:	09APR14 
Oth_RODP_FTE:	44 Date:	08APR14 
Oth_RODP_FTE:	36 Date:	07APR14 
Oth_RODP_FTE:	17
Term=201480
Total RODP Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	26AUG14 
Tot_RODP_HC:	876 Date:	25AUG14 
Tot_RODP_HC:	874 Date:	28AUG14 
Tot_RODP_HC:	850 Date:	24AUG14 
Tot_RODP_HC:	850 Date:	29AUG14 
Tot_RODP_HC:	848 Date:	27AUG14 
Tot_RODP_HC:	849 Date:	30AUG14 
Tot_RODP_HC:	845 Date:	23AUG14 
Tot_RODP_HC:	846 Date:	31AUG14 
Tot_RODP_HC:	843 Date:	01SEP14 
Tot_RODP_HC:	840 Date:	02SEP14 
Tot_RODP_HC:	835 Date:	22AUG14 
Tot_RODP_HC:	836 Date:	04SEP14 
Tot_RODP_HC:	833 Date:	03SEP14 
Tot_RODP_HC:	834 Date:	06SEP14 
Tot_RODP_HC:	829 Date:	05SEP14 
Tot_RODP_HC:	830 Date:	13AUG14 
Tot_RODP_HC:	828 Date:	07SEP14 
Tot_RODP_HC:	823 Date:	21AUG14 
Tot_RODP_HC:	825 Date:	08SEP14 
Tot_RODP_HC:	814 Date:	12AUG14 
Tot_RODP_HC:	811 Date:	09SEP14 
Tot_RODP_HC:	808 Date:	20AUG14 
Tot_RODP_HC:	808 Date:	11SEP14 
Tot_RODP_HC:	803 Date:	10SEP14 
Tot_RODP_HC:	805 Date:	13SEP14 
Tot_RODP_HC:	800 Date:	12SEP14 
Tot_RODP_HC:	800 Date:	14SEP14 
Tot_RODP_HC:	799 Date:	11AUG14 
Tot_RODP_HC:	797 Date:	16SEP14 
Tot_RODP_HC:	794 Date:	15SEP14 
Tot_RODP_HC:	796 Date:	18SEP14 
Tot_RODP_HC:	788 Date:	17SEP14 
Tot_RODP_HC:	790 Date:	20SEP14 
Tot_RODP_HC:	785 Date:	19SEP14 
Tot_RODP_HC:	787 Date:	21SEP14 
Tot_RODP_HC:	784 Date:	24SEP14 
Tot_RODP_HC:	780 Date:	23SEP14 
Tot_RODP_HC:	781 Date:	22SEP14 
Tot_RODP_HC:	781 Date:	10AUG14 
Tot_RODP_HC:	780 Date:	19AUG14 
Tot_RODP_HC:	777 Date:	09AUG14 
Tot_RODP_HC:	778 Date:	08AUG14 
Tot_RODP_HC:	777 Date:	26SEP14 
Tot_RODP_HC:	774 Date:	25SEP14 
Tot_RODP_HC:	775 Date:	29SEP14 
Tot_RODP_HC:	770 Date:	28SEP14 
Tot_RODP_HC:	772 Date:	27SEP14 
Tot_RODP_HC:	772 Date:	30SEP14 
Tot_RODP_HC:	767 Date:	03OCT14 
Tot_RODP_HC:	762 Date:	02OCT14 
Tot_RODP_HC:	762 Date:	01OCT14 
Tot_RODP_HC:	764 Date:	05OCT14 
Tot_RODP_HC:	759 Date:	04OCT14 
Tot_RODP_HC:	761 Date:	07AUG14 
Tot_RODP_HC:	760 Date:	06OCT14 
Tot_RODP_HC:	757 Date:	08OCT14 
Tot_RODP_HC:	753 Date:	07OCT14 
Tot_RODP_HC:	755 Date:	13OCT14 
Tot_RODP_HC:	750 Date:	12OCT14 
Tot_RODP_HC:	751 Date:	11OCT14 
Tot_RODP_HC:	751 Date:	10OCT14 
Tot_RODP_HC:	751 Date:	09OCT14 
Tot_RODP_HC:	751 Date:	14OCT14 
Tot_RODP_HC:	748 Date:	16OCT14 
Tot_RODP_HC:	745 Date:	15OCT14 
Tot_RODP_HC:	746 Date:	17OCT14 
Tot_RODP_HC:	741 Date:	18AUG14 
Tot_RODP_HC:	741 Date:	20OCT14 
Tot_RODP_HC:	738 Date:	19OCT14 
Tot_RODP_HC:	739 Date:	18OCT14 
Tot_RODP_HC:	740 Date:	06AUG14 
Tot_RODP_HC:	738 Date:	22OCT14 
Tot_RODP_HC:	737 Date:	21OCT14 
Tot_RODP_HC:	737 Date:	24OCT14 
Tot_RODP_HC:	733 Date:	23OCT14 
Tot_RODP_HC:	733 Date:	28OCT14 
Tot_RODP_HC:	729 Date:	27OCT14 
Tot_RODP_HC:	729 Date:	26OCT14 
Tot_RODP_HC:	731 Date:	25OCT14 
Tot_RODP_HC:	731 Date:	31OCT14 
Tot_RODP_HC:	727 Date:	30OCT14 
Tot_RODP_HC:	728 Date:	29OCT14 
Tot_RODP_HC:	728 Date:	17AUG14 
Tot_RODP_HC:	728 Date:	16AUG14 
Tot_RODP_HC:	724 Date:	05AUG14 
Tot_RODP_HC:	716 Date:	15AUG14 
Tot_RODP_HC:	704 Date:	04AUG14 
Tot_RODP_HC:	700 Date:	03AUG14 
Tot_RODP_HC:	688 Date:	02AUG14 
Tot_RODP_HC:	683 Date:	01AUG14 
Tot_RODP_HC:	677 Date:	14AUG14 
Tot_RODP_HC:	664 Date:	31JUL14 
Tot_RODP_HC:	664 Date:	30JUL14 
Tot_RODP_HC:	653 Date:	29JUL14 
Tot_RODP_HC:	643 Date:	28JUL14 
Tot_RODP_HC:	641 Date:	27JUL14 
Tot_RODP_HC:	634 Date:	26JUL14 
Tot_RODP_HC:	632 Date:	25JUL14 
Tot_RODP_HC:	626 Date:	24JUL14 
Tot_RODP_HC:	618 Date:	23JUL14 
Tot_RODP_HC:	615 Date:	22JUL14 
Tot_RODP_HC:	604 Date:	21JUL14 
Tot_RODP_HC:	597 Date:	19JUL14 
Tot_RODP_HC:	588 Date:	20JUL14 
Tot_RODP_HC:	587 Date:	18JUL14 
Tot_RODP_HC:	577 Date:	17JUL14 
Tot_RODP_HC:	567 Date:	16JUL14 
Tot_RODP_HC:	554 Date:	15JUL14 
Tot_RODP_HC:	549 Date:	14JUL14 
Tot_RODP_HC:	537 Date:	13JUL14 
Tot_RODP_HC:	531 Date:	12JUL14 
Tot_RODP_HC:	529 Date:	11JUL14 
Tot_RODP_HC:	523 Date:	10JUL14 
Tot_RODP_HC:	514 Date:	09JUL14 
Tot_RODP_HC:	508 Date:	08JUL14 
Tot_RODP_HC:	497 Date:	07JUL14 
Tot_RODP_HC:	495 Date:	06JUL14 
Tot_RODP_HC:	492 Date:	05JUL14 
Tot_RODP_HC:	488 Date:	04JUL14 
Tot_RODP_HC:	486 Date:	03JUL14 
Tot_RODP_HC:	487 Date:	02JUL14 
Tot_RODP_HC:	480 Date:	01JUL14 
Tot_RODP_HC:	473 Date:	30JUN14 
Tot_RODP_HC:	464 Date:	29JUN14 
Tot_RODP_HC:	462 Date:	28JUN14 
Tot_RODP_HC:	458 Date:	27JUN14 
Tot_RODP_HC:	458 Date:	26JUN14 
Tot_RODP_HC:	450 Date:	25JUN14 
Tot_RODP_HC:	444 Date:	24JUN14 
Tot_RODP_HC:	446 Date:	23JUN14 
Tot_RODP_HC:	442 Date:	22JUN14 
Tot_RODP_HC:	441 Date:	21JUN14 
Tot_RODP_HC:	437 Date:	20JUN14 
Tot_RODP_HC:	433 Date:	19JUN14 
Tot_RODP_HC:	431 Date:	18JUN14 
Tot_RODP_HC:	428 Date:	17JUN14 
Tot_RODP_HC:	426 Date:	16JUN14 
Tot_RODP_HC:	420 Date:	15JUN14 
Tot_RODP_HC:	418 Date:	14JUN14 
Tot_RODP_HC:	415 Date:	13JUN14 
Tot_RODP_HC:	411 Date:	12JUN14 
Tot_RODP_HC:	408 Date:	11JUN14 
Tot_RODP_HC:	404 Date:	10JUN14 
Tot_RODP_HC:	399 Date:	09JUN14 
Tot_RODP_HC:	394 Date:	08JUN14 
Tot_RODP_HC:	387 Date:	07JUN14 
Tot_RODP_HC:	384 Date:	06JUN14 
Tot_RODP_HC:	380 Date:	05JUN14 
Tot_RODP_HC:	380 Date:	04JUN14 
Tot_RODP_HC:	376 Date:	03JUN14 
Tot_RODP_HC:	373 Date:	02JUN14 
Tot_RODP_HC:	370 Date:	31MAY14 
Tot_RODP_HC:	364 Date:	30MAY14 
Tot_RODP_HC:	364 Date:	01JUN14 
Tot_RODP_HC:	363 Date:	29MAY14 
Tot_RODP_HC:	363 Date:	28MAY14 
Tot_RODP_HC:	361 Date:	27MAY14 
Tot_RODP_HC:	360 Date:	26MAY14 
Tot_RODP_HC:	355 Date:	25MAY14 
Tot_RODP_HC:	350 Date:	24MAY14 
Tot_RODP_HC:	351 Date:	23MAY14 
Tot_RODP_HC:	350 Date:	22MAY14 
Tot_RODP_HC:	345 Date:	21MAY14 
Tot_RODP_HC:	342 Date:	20MAY14 
Tot_RODP_HC:	336 Date:	19MAY14 
Tot_RODP_HC:	331 Date:	18MAY14 
Tot_RODP_HC:	324 Date:	17MAY14 
Tot_RODP_HC:	322 Date:	16MAY14 
Tot_RODP_HC:	321 Date:	15MAY14 
Tot_RODP_HC:	319 Date:	14MAY14 
Tot_RODP_HC:	316 Date:	13MAY14 
Tot_RODP_HC:	313 Date:	12MAY14 
Tot_RODP_HC:	302 Date:	11MAY14 
Tot_RODP_HC:	298 Date:	10MAY14 
Tot_RODP_HC:	297 Date:	09MAY14 
Tot_RODP_HC:	294 Date:	26AUG14 
Tot_RODP_FTE:	291 Date:	08MAY14 
Tot_RODP_HC:	293 Date:	07MAY14 
Tot_RODP_HC:	291 Date:	25AUG14 
Tot_RODP_FTE:	290 Date:	27AUG14 
Tot_RODP_FTE:	281 Date:	06MAY14 
Tot_RODP_HC:	282 Date:	29AUG14 
Tot_RODP_FTE:	279 Date:	28AUG14 
Tot_RODP_FTE:	280 Date:	24AUG14 
Tot_RODP_FTE:	280 Date:	31AUG14 
Tot_RODP_FTE:	276 Date:	30AUG14 
Tot_RODP_FTE:	277 Date:	23AUG14 
Tot_RODP_FTE:	278 Date:	13AUG14 
Tot_RODP_FTE:	277 Date:	05MAY14 
Tot_RODP_HC:	278 Date:	02SEP14 
Tot_RODP_FTE:	273 Date:	01SEP14 
Tot_RODP_FTE:	275 Date:	22AUG14 
Tot_RODP_FTE:	274 Date:	04MAY14 
Tot_RODP_HC:	274 Date:	03MAY14 
Tot_RODP_HC:	273 Date:	04SEP14 
Tot_RODP_FTE:	270 Date:	03SEP14 
Tot_RODP_FTE:	272 Date:	21AUG14 
Tot_RODP_FTE:	271 Date:	07SEP14 
Tot_RODP_FTE:	267 Date:	06SEP14 
Tot_RODP_FTE:	268 Date:	05SEP14 
Tot_RODP_FTE:	269 Date:	20AUG14 
Tot_RODP_FTE:	267 Date:	12AUG14 
Tot_RODP_FTE:	269 Date:	02MAY14 
Tot_RODP_HC:	269 Date:	08SEP14 
Tot_RODP_FTE:	264 Date:	11AUG14 
Tot_RODP_FTE:	265 Date:	10SEP14 
Tot_RODP_FTE:	261 Date:	09SEP14 
Tot_RODP_FTE:	262 Date:	01MAY14 
Tot_RODP_HC:	263 Date:	15SEP14 
Tot_RODP_FTE:	258 Date:	14SEP14 
Tot_RODP_FTE:	259 Date:	13SEP14 
Tot_RODP_FTE:	259 Date:	12SEP14 
Tot_RODP_FTE:	259 Date:	11SEP14 
Tot_RODP_FTE:	260 Date:	10AUG14 
Tot_RODP_FTE:	260 Date:	09AUG14 
Tot_RODP_FTE:	258 Date:	30APR14 
Tot_RODP_HC:	260 Date:	19SEP14 
Tot_RODP_FTE:	255 Date:	18SEP14 
Tot_RODP_FTE:	255 Date:	17SEP14 
Tot_RODP_FTE:	256 Date:	16SEP14 
Tot_RODP_FTE:	257 Date:	19AUG14 
Tot_RODP_FTE:	257 Date:	08AUG14 
Tot_RODP_FTE:	257 Date:	29APR14 
Tot_RODP_HC:	256 Date:	24SEP14 
Tot_RODP_FTE:	253 Date:	23SEP14 
Tot_RODP_FTE:	253 Date:	22SEP14 
Tot_RODP_FTE:	253 Date:	21SEP14 
Tot_RODP_FTE:	254 Date:	20SEP14 
Tot_RODP_FTE:	255 Date:	30SEP14 
Tot_RODP_FTE:	249 Date:	29SEP14 
Tot_RODP_FTE:	250 Date:	28SEP14 
Tot_RODP_FTE:	251 Date:	27SEP14 
Tot_RODP_FTE:	251 Date:	26SEP14 
Tot_RODP_FTE:	251 Date:	25SEP14 
Tot_RODP_FTE:	252 Date:	07AUG14 
Tot_RODP_FTE:	251 Date:	28APR14 
Tot_RODP_HC:	249 Date:	05OCT14 
Tot_RODP_FTE:	246 Date:	04OCT14 
Tot_RODP_FTE:	247 Date:	03OCT14 
Tot_RODP_FTE:	247 Date:	02OCT14 
Tot_RODP_FTE:	247 Date:	01OCT14 
Tot_RODP_FTE:	248 Date:	09OCT14 
Tot_RODP_FTE:	243 Date:	08OCT14 
Tot_RODP_FTE:	245 Date:	07OCT14 
Tot_RODP_FTE:	245 Date:	06OCT14 
Tot_RODP_FTE:	246 Date:	18AUG14 
Tot_RODP_FTE:	245 Date:	27APR14 
Tot_RODP_HC:	244 Date:	26APR14 
Tot_RODP_HC:	243 Date:	14OCT14 
Tot_RODP_FTE:	241 Date:	13OCT14 
Tot_RODP_FTE:	242 Date:	12OCT14 
Tot_RODP_FTE:	242 Date:	11OCT14 
Tot_RODP_FTE:	243 Date:	10OCT14 
Tot_RODP_FTE:	243 Date:	17AUG14 
Tot_RODP_FTE:	240 Date:	06AUG14 
Tot_RODP_FTE:	242 Date:	25APR14 
Tot_RODP_HC:	242 Date:	19OCT14 
Tot_RODP_FTE:	237 Date:	18OCT14 
Tot_RODP_FTE:	238 Date:	17OCT14 
Tot_RODP_FTE:	238 Date:	16OCT14 
Tot_RODP_FTE:	240 Date:	15OCT14 
Tot_RODP_FTE:	240 Date:	16AUG14 
Tot_RODP_FTE:	238 Date:	24APR14 
Tot_RODP_HC:	240 Date:	24OCT14 
Tot_RODP_FTE:	235 Date:	23OCT14 
Tot_RODP_FTE:	235 Date:	22OCT14 
Tot_RODP_FTE:	236 Date:	21OCT14 
Tot_RODP_FTE:	236 Date:	20OCT14 
Tot_RODP_FTE:	237 Date:	05AUG14 
Tot_RODP_FTE:	237 Date:	23APR14 
Tot_RODP_HC:	236 Date:	31OCT14 
Tot_RODP_FTE:	233 Date:	30OCT14 
Tot_RODP_FTE:	233 Date:	29OCT14 
Tot_RODP_FTE:	233 Date:	28OCT14 
Tot_RODP_FTE:	234 Date:	27OCT14 
Tot_RODP_FTE:	234 Date:	26OCT14 
Tot_RODP_FTE:	234 Date:	25OCT14 
Tot_RODP_FTE:	234 Date:	15AUG14 
Tot_RODP_FTE:	232 Date:	04AUG14 
Tot_RODP_FTE:	231 Date:	03AUG14 
Tot_RODP_FTE:	227 Date:	02AUG14 
Tot_RODP_FTE:	226 Date:	22APR14 
Tot_RODP_HC:	228 Date:	01AUG14 
Tot_RODP_FTE:	223 Date:	21APR14 
Tot_RODP_HC:	223 Date:	14AUG14 
Tot_RODP_FTE:	219 Date:	31JUL14 
Tot_RODP_FTE:	217 Date:	18APR14 
Tot_RODP_HC:	214 Date:	30JUL14 
Tot_RODP_FTE:	212 Date:	29JUL14 
Tot_RODP_FTE:	209 Date:	28JUL14 
Tot_RODP_FTE:	208 Date:	17APR14 
Tot_RODP_HC:	210 Date:	27JUL14 
Tot_RODP_FTE:	207 Date:	26JUL14 
Tot_RODP_FTE:	207 Date:	25JUL14 
Tot_RODP_FTE:	205 Date:	16APR14 
Tot_RODP_HC:	205 Date:	24JUL14 
Tot_RODP_FTE:	203 Date:	23JUL14 
Tot_RODP_FTE:	199 Date:	22JUL14 
Tot_RODP_FTE:	196 Date:	15APR14 
Tot_RODP_HC:	195 Date:	21JUL14 
Tot_RODP_FTE:	192 Date:	20JUL14 
Tot_RODP_FTE:	189 Date:	19JUL14 
Tot_RODP_FTE:	188 Date:	18JUL14 
Tot_RODP_FTE:	185 Date:	17JUL14 
Tot_RODP_FTE:	183 Date:	16JUL14 
Tot_RODP_FTE:	180 Date:	14APR14 
Tot_RODP_HC:	181 Date:	15JUL14 
Tot_RODP_FTE:	178 Date:	14JUL14 
Tot_RODP_FTE:	175 Date:	13JUL14 
Tot_RODP_FTE:	173 Date:	12JUL14 
Tot_RODP_FTE:	172 Date:	11JUL14 
Tot_RODP_FTE:	170 Date:	10JUL14 
Tot_RODP_FTE:	166 Date:	09JUL14 
Tot_RODP_FTE:	164 Date:	08JUL14 
Tot_RODP_FTE:	159 Date:	07JUL14 
Tot_RODP_FTE:	160 Date:	06JUL14 
Tot_RODP_FTE:	158 Date:	05JUL14 
Tot_RODP_FTE:	157 Date:	04JUL14 
Tot_RODP_FTE:	156 Date:	03JUL14 
Tot_RODP_FTE:	156 Date:	02JUL14 
Tot_RODP_FTE:	154 Date:	01JUL14 
Tot_RODP_FTE:	152 Date:	11APR14 
Tot_RODP_HC:	149 Date:	30JUN14 
Tot_RODP_FTE:	148 Date:	29JUN14 
Tot_RODP_FTE:	146 Date:	28JUN14 
Tot_RODP_FTE:	146 Date:	27JUN14 
Tot_RODP_FTE:	145 Date:	10APR14 
Tot_RODP_HC:	144 Date:	26JUN14 
Tot_RODP_FTE:	143 Date:	25JUN14 
Tot_RODP_FTE:	141 Date:	24JUN14 
Tot_RODP_FTE:	140 Date:	23JUN14 
Tot_RODP_FTE:	139 Date:	22JUN14 
Tot_RODP_FTE:	138 Date:	21JUN14 
Tot_RODP_FTE:	137 Date:	20JUN14 
Tot_RODP_FTE:	136 Date:	19JUN14 
Tot_RODP_FTE:	135 Date:	09APR14 
Tot_RODP_HC:	137 Date:	18JUN14 
Tot_RODP_FTE:	133 Date:	17JUN14 
Tot_RODP_FTE:	133 Date:	16JUN14 
Tot_RODP_FTE:	131 Date:	15JUN14 
Tot_RODP_FTE:	130 Date:	14JUN14 
Tot_RODP_FTE:	129 Date:	13JUN14 
Tot_RODP_FTE:	128 Date:	12JUN14 
Tot_RODP_FTE:	128 Date:	11JUN14 
Tot_RODP_FTE:	127 Date:	10JUN14 
Tot_RODP_FTE:	125 Date:	09JUN14 
Tot_RODP_FTE:	123 Date:	08JUN14 
Tot_RODP_FTE:	121 Date:	07JUN14 
Tot_RODP_FTE:	120 Date:	06JUN14 
Tot_RODP_FTE:	119 Date:	05JUN14 
Tot_RODP_FTE:	118 Date:	04JUN14 
Tot_RODP_FTE:	117 Date:	03JUN14 
Tot_RODP_FTE:	116 Date:	02JUN14 
Tot_RODP_FTE:	114 Date:	08APR14 
Tot_RODP_HC:	116 Date:	01JUN14 
Tot_RODP_FTE:	111 Date:	31MAY14 
Tot_RODP_FTE:	111 Date:	30MAY14 
Tot_RODP_FTE:	111 Date:	29MAY14 
Tot_RODP_FTE:	110 Date:	28MAY14 
Tot_RODP_FTE:	109 Date:	27MAY14 
Tot_RODP_FTE:	109 Date:	26MAY14 
Tot_RODP_FTE:	106 Date:	25MAY14 
Tot_RODP_FTE:	104 Date:	24MAY14 
Tot_RODP_FTE:	104 Date:	23MAY14 
Tot_RODP_FTE:	104 Date:	22MAY14 
Tot_RODP_FTE:	102 Date:	21MAY14 
Tot_RODP_FTE:	101 Date:	20MAY14 
Tot_RODP_FTE:	99 Date:	19MAY14 
Tot_RODP_FTE:	97 Date:	18MAY14 
Tot_RODP_FTE:	95 Date:	17MAY14 
Tot_RODP_FTE:	94 Date:	16MAY14 
Tot_RODP_FTE:	94 Date:	15MAY14 
Tot_RODP_FTE:	93 Date:	14MAY14 
Tot_RODP_FTE:	92 Date:	13MAY14 
Tot_RODP_FTE:	92 Date:	12MAY14 
Tot_RODP_FTE:	89 Date:	11MAY14 
Tot_RODP_FTE:	88 Date:	10MAY14 
Tot_RODP_FTE:	88 Date:	09MAY14 
Tot_RODP_FTE:	87 Date:	08MAY14 
Tot_RODP_FTE:	87 Date:	07MAY14 
Tot_RODP_FTE:	86 Date:	06MAY14 
Tot_RODP_FTE:	84 Date:	05MAY14 
Tot_RODP_FTE:	83 Date:	04MAY14 
Tot_RODP_FTE:	82 Date:	03MAY14 
Tot_RODP_FTE:	81 Date:	02MAY14 
Tot_RODP_FTE:	80 Date:	01MAY14 
Tot_RODP_FTE:	79 Date:	30APR14 
Tot_RODP_FTE:	78 Date:	29APR14 
Tot_RODP_FTE:	77 Date:	28APR14 
Tot_RODP_FTE:	75 Date:	27APR14 
Tot_RODP_FTE:	73 Date:	26APR14 
Tot_RODP_FTE:	73 Date:	25APR14 
Tot_RODP_FTE:	72 Date:	24APR14 
Tot_RODP_FTE:	71 Date:	23APR14 
Tot_RODP_FTE:	71 Date:	22APR14 
Tot_RODP_FTE:	69 Date:	21APR14 
Tot_RODP_FTE:	68 Date:	18APR14 
Tot_RODP_FTE:	66 Date:	17APR14 
Tot_RODP_FTE:	65 Date:	16APR14 
Tot_RODP_FTE:	63 Date:	15APR14 
Tot_RODP_FTE:	59 Date:	14APR14 
Tot_RODP_FTE:	56 Date:	07APR14 
Tot_RODP_HC:	56 Date:	11APR14 
Tot_RODP_FTE:	44 Date:	10APR14 
Tot_RODP_FTE:	42 Date:	09APR14 
Tot_RODP_FTE:	41 Date:	08APR14 
Tot_RODP_FTE:	34 Date:	07APR14 
Tot_RODP_FTE:	16
Term=201480
Brentwood HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	30OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	29OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	28OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	27OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	26OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	25OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	24OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	23OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	22OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	21OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	20OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	19OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	18OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	17OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	16OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	15OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	14OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	13OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	12OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	11OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	10OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	09OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	08OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	07OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	06OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	05OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	04OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	03OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	02OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	01OCT14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	30SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	29SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	28SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	27SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	26SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	25SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	24SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	23SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	22SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	21SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	20SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	19SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	18SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	17SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	16SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	15SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	14SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	13SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	12SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	11SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	10SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	09SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	08SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	07SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	06SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	05SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	04SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	03SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	02SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	01SEP14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	31AUG14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	30AUG14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	29AUG14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	28AUG14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	27AUG14 
Brent_HS_HC:	39 Date:	26AUG14 
Brent_HS_HC:	38 Date:	25AUG14 
Brent_HS_HC:	38 Date:	24AUG14 
Brent_HS_HC:	38 Date:	23AUG14 
Brent_HS_HC:	38 Date:	22AUG14 
Brent_HS_HC:	38 Date:	21AUG14 
Brent_HS_HC:	36 Date:	20AUG14 
Brent_HS_HC:	36 Date:	19AUG14 
Brent_HS_HC:	35 Date:	18AUG14 
Brent_HS_HC:	35 Date:	17AUG14 
Brent_HS_HC:	35 Date:	16AUG14 
Brent_HS_HC:	35 Date:	15AUG14 
Brent_HS_HC:	34 Date:	14AUG14 
Brent_HS_HC:	34 Date:	13AUG14 
Brent_HS_HC:	34 Date:	12AUG14 
Brent_HS_HC:	32 Date:	11AUG14 
Brent_HS_HC:	32 Date:	10AUG14 
Brent_HS_HC:	32 Date:	09AUG14 
Brent_HS_HC:	32 Date:	08AUG14 
Brent_HS_HC:	31 Date:	07AUG14 
Brent_HS_HC:	28 Date:	06AUG14 
Brent_HS_HC:	28 Date:	05AUG14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	04AUG14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	03AUG14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	02AUG14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	01AUG14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	31JUL14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	30JUL14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	29JUL14 
Brent_HS_HC:	27 Date:	28JUL14 
Brent_HS_HC:	26 Date:	27JUL14 
Brent_HS_HC:	26 Date:	26JUL14 
Brent_HS_HC:	26 Date:	25JUL14 
Brent_HS_HC:	25 Date:	24JUL14 
Brent_HS_HC:	25 Date:	23JUL14 
Brent_HS_HC:	25 Date:	22JUL14 
Brent_HS_HC:	25 Date:	21JUL14 
Brent_HS_HC:	25 Date:	20JUL14 
Brent_HS_HC:	25 Date:	19JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	18JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	17JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	16JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	15JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	14JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	13JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	12JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	11JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	10JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	09JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	08JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	07JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	06JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	05JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	04JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	03JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	02JUL14 
Brent_HS_HC:	24 Date:	01JUL14 
Brent_HS_HC:	23 Date:	30JUN14 
Brent_HS_HC:	23 Date:	29JUN14 
Brent_HS_HC:	23 Date:	28JUN14 
Brent_HS_HC:	23 Date:	27JUN14 
Brent_HS_HC:	23 Date:	26JUN14 
Brent_HS_HC:	23 Date:	25JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	24JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	23JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	22JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	21JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	20JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	19JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	18JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	17JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	16JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	15JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	14JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	13JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	12JUN14 
Brent_HS_HC:	22 Date:	11JUN14 
Brent_HS_HC:	20 Date:	10JUN14 
Brent_HS_HC:	20 Date:	09JUN14 
Brent_HS_HC:	20 Date:	08JUN14 
Brent_HS_HC:	20 Date:	07JUN14 
Brent_HS_HC:	19 Date:	06JUN14 
Brent_HS_HC:	19 Date:	05JUN14 
Brent_HS_HC:	19 Date:	04JUN14 
Brent_HS_HC:	19 Date:	03JUN14 
Brent_HS_HC:	18 Date:	02JUN14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	01JUN14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	31MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	30MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	29MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	28MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	27MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	26MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	25MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	24MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	23MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	22MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	21MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	20MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	19MAY14 
Brent_HS_HC:	17 Date:	18MAY14 
Brent_HS_HC:	16 Date:	17MAY14 
Brent_HS_HC:	16 Date:	16MAY14 
Brent_HS_HC:	16 Date:	15MAY14 
Brent_HS_HC:	16 Date:	14MAY14 
Brent_HS_HC:	16 Date:	13MAY14 
Brent_HS_HC:	16 Date:	12MAY14 
Brent_HS_HC:	14 Date:	11MAY14 
Brent_HS_HC:	14 Date:	10MAY14 
Brent_HS_HC:	14 Date:	09MAY14 
Brent_HS_HC:	14 Date:	08MAY14 
Brent_HS_HC:	14 Date:	07MAY14 
Brent_HS_HC:	14 Date:	06MAY14 
Brent_HS_HC:	13 Date:	05MAY14 
Brent_HS_HC:	13 Date:	04MAY14 
Brent_HS_HC:	12 Date:	03MAY14 
Brent_HS_HC:	12 Date:	02MAY14 
Brent_HS_HC:	12 Date:	01MAY14 
Brent_HS_HC:	12 Date:	30APR14 
Brent_HS_HC:	10 Date:	29APR14 
Brent_HS_HC:	10 Date:	31OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	30OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	29OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	28OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	27OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	26OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	25OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	24OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	23OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	22OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	21OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	20OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	19OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	18OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	17OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	16OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	15OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	14OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	13OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	12OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	11OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	10OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	09OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	08OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	07OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	06OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	05OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	04OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	03OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	02OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	01OCT14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	30SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	29SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	28SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	27SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	26SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	25SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	24SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	23SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	22SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	21SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	20SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	19SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	18SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	17SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	16SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	15SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	14SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	13SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	12SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	11SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	10SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	09SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	08SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	07SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	06SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	05SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	04SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	03SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	02SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	01SEP14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	31AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	30AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	29AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	28AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	27AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	26AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	25AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	24AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	23AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	22AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	21AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	20AUG14 
Brent_HS_FTE:	9 Date:	19AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	18AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	17AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	16AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	15AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	14AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	13AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	12AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	11AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	10AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	09AUG14 
Brent_HS_FTE:	8 Date:	08AUG14 
Brent_HS_FTE:	7 Date:	28APR14 
Brent_HS_HC:	7 Date:	07AUG14 
Brent_HS_FTE:	7 Date:	06AUG14 
Brent_HS_FTE:	7 Date:	05AUG14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	04AUG14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	03AUG14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	02AUG14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	01AUG14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	31JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	30JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	29JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	27APR14 
Brent_HS_HC:	6 Date:	26APR14 
Brent_HS_HC:	6 Date:	25APR14 
Brent_HS_HC:	6 Date:	24APR14 
Brent_HS_HC:	6 Date:	23APR14 
Brent_HS_HC:	6 Date:	28JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	27JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	26JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	25JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	24JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	23JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	22JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	21JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	20JUL14 
Brent_HS_FTE:	6 Date:	19JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	18JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	17JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	16JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	15JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	14JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	13JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	12JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	11JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	10JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	09JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	08JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	07JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	06JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	05JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	04JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	03JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	02JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	01JUL14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	30JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	29JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	28JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	27JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	26JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	25JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	24JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	23JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	22JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	21JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	20JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	19JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	18JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	17JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	16JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	15JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	14JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	13JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	12JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	22APR14 
Brent_HS_HC:	5 Date:	11JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	10JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	09JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	08JUN14 
Brent_HS_FTE:	5 Date:	07JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	06JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	05JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	04JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	03JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	21APR14 
Brent_HS_HC:	4 Date:	18APR14 
Brent_HS_HC:	4 Date:	02JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	01JUN14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	31MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	30MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	29MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	28MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	27MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	26MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	25MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	24MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	23MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	22MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	21MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	20MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	19MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	18MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	17MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	16MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	15MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	14MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	13MAY14 
Brent_HS_FTE:	4 Date:	12MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	11MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	10MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	09MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	08MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	07MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	06MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	05MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	04MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	03MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	02MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	01MAY14 
Brent_HS_FTE:	3 Date:	30APR14 
Brent_HS_FTE:	2 Date:	29APR14 
Brent_HS_FTE:	2 Date:	17APR14 
Brent_HS_HC:	2 Date:	16APR14 
Brent_HS_HC:	2 Date:	28APR14 
Brent_HS_FTE:	2 Date:	27APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	26APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	25APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	24APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	23APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	22APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	21APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	18APR14 
Brent_HS_FTE:	1 Date:	15APR14 
Brent_HS_HC:	1 Date:	14APR14 
Brent_HS_HC:	1 Date:	17APR14 
Brent_HS_FTE:	0 Date:	16APR14 
Brent_HS_FTE:	0 Date:	15APR14 
Brent_HS_FTE:	0 Date:	14APR14 
Brent_HS_FTE:	0 Date:	11APR14 
Brent_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
Brent_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
Brent_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
Brent_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
Brent_HS_HC:	0
Term=201480
Centennial HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	07SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	06SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	05SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	04SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	03SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	02SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	01SEP14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	31AUG14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	30AUG14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	29AUG14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	28AUG14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	27AUG14 
Cent_HS_HC:	11 Date:	31OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	30OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	29OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	28OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	27OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	26OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	25OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	24OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	23OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	22OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	21OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	20OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	19OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	18OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	17OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	16OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	15OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	14OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	13OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	12OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	11OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	10OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	09OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	08OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	07OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	06OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	05OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	04OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	03OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	02OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	01OCT14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	30SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	29SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	28SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	27SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	26SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	25SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	24SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	23SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	22SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	21SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	20SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	19SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	18SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	17SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	16SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	15SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	14SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	13SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	12SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	11SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	10SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	09SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	08SEP14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	26AUG14 
Cent_HS_HC:	10 Date:	25AUG14 
Cent_HS_HC:	9 Date:	24AUG14 
Cent_HS_HC:	8 Date:	23AUG14 
Cent_HS_HC:	8 Date:	22AUG14 
Cent_HS_HC:	8 Date:	21AUG14 
Cent_HS_HC:	8 Date:	20AUG14 
Cent_HS_HC:	6 Date:	19AUG14 
Cent_HS_HC:	6 Date:	18AUG14 
Cent_HS_HC:	5 Date:	17AUG14 
Cent_HS_HC:	5 Date:	16AUG14 
Cent_HS_HC:	5 Date:	15AUG14 
Cent_HS_HC:	5 Date:	14AUG14 
Cent_HS_HC:	4 Date:	13AUG14 
Cent_HS_HC:	4 Date:	12AUG14 
Cent_HS_HC:	4 Date:	11AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	10AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	09AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	08AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	07AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	06AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	05AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	04AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	03AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	02AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	01AUG14 
Cent_HS_HC:	3 Date:	07SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	06SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	05SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	04SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	03SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	02SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	01SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	31AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	30AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	29AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	28AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	27AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	26AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	31OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	30OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	29OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	28OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	27OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	26OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	25OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	24OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	23OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	22OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	21OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	20OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	19OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	18OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	17OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	16OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	15OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	14OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	13OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	12OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	11OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	10OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	09OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	08OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	07OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	06OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	05OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	04OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	03OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	02OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	01OCT14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	30SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	29SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	28SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	27SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	26SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	25SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	24SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	23SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	22SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	21SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	20SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	19SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	18SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	17SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	16SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	15SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	14SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	13SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	12SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	11SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	10SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	09SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	08SEP14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	25AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	31JUL14 
Cent_HS_HC:	2 Date:	24AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	23AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	22AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	21AUG14 
Cent_HS_FTE:	2 Date:	20AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	19AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	18AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	17AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	16AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	15AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	14AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	13AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	12AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	30JUL14 
Cent_HS_HC:	1 Date:	29JUL14 
Cent_HS_HC:	1 Date:	28JUL14 
Cent_HS_HC:	1 Date:	11AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	10AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	09AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	08AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	07AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	06AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	05AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	04AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	03AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	02AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	01AUG14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	31JUL14 
Cent_HS_FTE:	1 Date:	30JUL14 
Cent_HS_FTE:	0 Date:	29JUL14 
Cent_HS_FTE:	0 Date:	28JUL14 
Cent_HS_FTE:	0 Date:	27JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	26JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	25JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	24JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	23JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	22JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	21JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	20JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	19JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	18JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	17JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	16JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	15JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	14JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	13JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	12JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	11JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	10JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	09JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	08JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	07JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	06JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	05JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	04JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	03JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	02JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	01JUL14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	30JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	29JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	28JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	27JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	26JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	25JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	24JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	23JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	22JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	21JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	20JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	19JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	18JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	17JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	16JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	15JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	14JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	13JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	12JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	11JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	10JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	09JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	08JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	07JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	06JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	05JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	04JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	03JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	02JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	01JUN14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	31MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	30MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	29MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	28MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	27MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	26MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	25MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	24MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	23MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	22MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	21MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	20MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	19MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	18MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	17MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	16MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	15MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	14MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	13MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	12MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	11MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	10MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	09MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	08MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	07MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	06MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	05MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	04MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	03MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	02MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	01MAY14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	30APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	29APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	28APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	27APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	26APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	25APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	24APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	23APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	22APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	21APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	18APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	17APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	16APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	15APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	14APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	11APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
Cent_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
Cent_HS_HC:	0
Term=201480
Collinwood HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	30OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	29OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	28OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	27OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	26OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	25OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	24OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	23OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	22OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	21OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	20OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	19OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	18OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	17OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	16OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	15OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	14OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	13OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	12OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	11OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	10OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	09OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	08OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	07OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	06OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	05OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	04OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	03OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	02OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	01OCT14 
CW_HS_HC:	26 Date:	30SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	29SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	28SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	27SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	26SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	25SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	24SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	23SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	22SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	21SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	20SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	19SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	18SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	17SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	16SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	15SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	14SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	13SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	12SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	11SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	10SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	09SEP14 
CW_HS_HC:	26 Date:	08SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	07SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	06SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	05SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	04SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	03SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	02SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	01SEP14 
CW_HS_HC:	25 Date:	31AUG14 
CW_HS_HC:	25 Date:	30AUG14 
CW_HS_HC:	25 Date:	29AUG14 
CW_HS_HC:	25 Date:	28AUG14 
CW_HS_HC:	25 Date:	27AUG14 
CW_HS_HC:	25 Date:	26AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	25AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	24AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	23AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	22AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	21AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	20AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	19AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	18AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	17AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	16AUG14 
CW_HS_HC:	24 Date:	15AUG14 
CW_HS_HC:	21 Date:	14AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	13AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	12AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	11AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	10AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	09AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	08AUG14 
CW_HS_HC:	19 Date:	07AUG14 
CW_HS_HC:	18 Date:	06AUG14 
CW_HS_HC:	17 Date:	05AUG14 
CW_HS_HC:	17 Date:	04AUG14 
CW_HS_HC:	16 Date:	03AUG14 
CW_HS_HC:	16 Date:	02AUG14 
CW_HS_HC:	16 Date:	01AUG14 
CW_HS_HC:	16 Date:	31JUL14 
CW_HS_HC:	16 Date:	30JUL14 
CW_HS_HC:	15 Date:	29JUL14 
CW_HS_HC:	15 Date:	28JUL14 
CW_HS_HC:	15 Date:	27JUL14 
CW_HS_HC:	14 Date:	26JUL14 
CW_HS_HC:	14 Date:	25JUL14 
CW_HS_HC:	14 Date:	24JUL14 
CW_HS_HC:	13 Date:	23JUL14 
CW_HS_HC:	13 Date:	22JUL14 
CW_HS_HC:	13 Date:	21JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	20JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	19JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	18JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	17JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	16JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	15JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	14JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	13JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	12JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	11JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	10JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	09JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	08JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	07JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	06JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	05JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	04JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	03JUL14 
CW_HS_HC:	12 Date:	02JUL14 
CW_HS_HC:	11 Date:	01JUL14 
CW_HS_HC:	11 Date:	30JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	29JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	28JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	27JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	26JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	25JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	24JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	23JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	22JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	21JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	20JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	19JUN14 
CW_HS_HC:	11 Date:	18JUN14 
CW_HS_HC:	10 Date:	17JUN14 
CW_HS_HC:	10 Date:	16JUN14 
CW_HS_HC:	10 Date:	15JUN14 
CW_HS_HC:	10 Date:	14JUN14 
CW_HS_HC:	9 Date:	13JUN14 
CW_HS_HC:	9 Date:	12JUN14 
CW_HS_HC:	8 Date:	11JUN14 
CW_HS_HC:	8 Date:	10JUN14 
CW_HS_HC:	8 Date:	09JUN14 
CW_HS_HC:	8 Date:	08JUN14 
CW_HS_HC:	8 Date:	07JUN14 
CW_HS_HC:	8 Date:	06JUN14 
CW_HS_HC:	7 Date:	05JUN14 
CW_HS_HC:	7 Date:	04JUN14 
CW_HS_HC:	7 Date:	03JUN14 
CW_HS_HC:	7 Date:	02JUN14 
CW_HS_HC:	7 Date:	01JUN14 
CW_HS_HC:	7 Date:	31MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	30MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	29MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	28MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	27MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	26MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	25MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	24MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	23MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	22MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	21MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	20MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	19MAY14 
CW_HS_HC:	7 Date:	18MAY14 
CW_HS_HC:	6 Date:	17MAY14 
CW_HS_HC:	6 Date:	16MAY14 
CW_HS_HC:	6 Date:	31OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	30OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	29OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	28OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	27OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	26OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	25OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	24OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	23OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	22OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	21OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	20OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	19OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	18OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	17OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	16OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	15OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	14OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	13OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	12OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	11OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	10OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	09OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	08OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	07OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	06OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	05OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	04OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	03OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	02OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	01OCT14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	30SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	29SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	28SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	27SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	26SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	25SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	24SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	23SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	22SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	21SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	20SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	19SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	18SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	17SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	16SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	15SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	14SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	13SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	12SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	11SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	10SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	09SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	08SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	07SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	06SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	05SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	04SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	03SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	02SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	01SEP14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	31AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	30AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	29AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	28AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	27AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	26AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	25AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	24AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	23AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	22AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	21AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	20AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	19AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	18AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	17AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	16AUG14 
CW_HS_FTE:	5 Date:	15AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	14AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	13AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	12AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	11AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	10AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	09AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	08AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	07AUG14 
CW_HS_FTE:	4 Date:	06AUG14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	05AUG14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	04AUG14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	03AUG14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	02AUG14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	01AUG14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	31JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	30JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	29JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	28JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	15MAY14 
CW_HS_HC:	3 Date:	14MAY14 
CW_HS_HC:	3 Date:	27JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	26JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	25JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	24JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	23JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	22JUL14 
CW_HS_FTE:	3 Date:	21JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	20JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	19JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	18JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	17JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	16JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	15JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	14JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	13JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	12JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	11JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	10JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	09JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	08JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	07JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	06JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	05JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	04JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	03JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	02JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	01JUL14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	30JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	29JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	28JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	27JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	26JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	25JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	24JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	23JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	22JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	21JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	20JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	19JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	18JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	17JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	16JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	15JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	13MAY14 
CW_HS_HC:	2 Date:	12MAY14 
CW_HS_HC:	2 Date:	14JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	13JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	12JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	11JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	10JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	09JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	08JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	07JUN14 
CW_HS_FTE:	2 Date:	06JUN14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	05JUN14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	04JUN14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	03JUN14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	02JUN14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	01JUN14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	31MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	30MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	29MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	28MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	27MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	26MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	25MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	24MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	23MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	22MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	21MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	20MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	19MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	18MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	17MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	16MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	11MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	10MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	09MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	08MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	07MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	06MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	05MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	04MAY14 
CW_HS_HC:	1 Date:	15MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	14MAY14 
CW_HS_FTE:	1 Date:	13MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	12MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	11MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	10MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	09MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	08MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	07MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	06MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	05MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	04MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	03MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	02MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	01MAY14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	30APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	29APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	28APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	27APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	26APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	25APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	24APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	23APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	22APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	21APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	18APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	17APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	16APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	15APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	14APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	11APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	10APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	09APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	08APR14 
CW_HS_FTE:	0 Date:	07APR14 
CW_HS_FTE:	0
Term=201480
Columbia Academy Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	30OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	29OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	28OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	27OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	26OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	25OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	24OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	23OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	22OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	21OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	20OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	19OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	18OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	17OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	16OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	15OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	14OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	13OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	12OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	11OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	10OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	09OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	08OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	07OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	06OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	05OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	04OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	03OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	02OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	01OCT14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	30SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	29SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	28SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	27SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	26SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	25SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	24SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	23SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	22SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	21SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	20SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	19SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	18SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	17SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	16SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	15SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	14SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	13SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	12SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	11SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	10SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	09SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	08SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	07SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	06SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	05SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	04SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	03SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	02SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	01SEP14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	31AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	30AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	29AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	28AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	27AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	26AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	25AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	24AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	23AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	22AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	21AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	20AUG14 
Col_Acad_HC:	17 Date:	19AUG14 
Col_Acad_HC:	16 Date:	18AUG14 
Col_Acad_HC:	16 Date:	17AUG14 
Col_Acad_HC:	13 Date:	16AUG14 
Col_Acad_HC:	13 Date:	15AUG14 
Col_Acad_HC:	13 Date:	14AUG14 
Col_Acad_HC:	12 Date:	13AUG14 
Col_Acad_HC:	12 Date:	12AUG14 
Col_Acad_HC:	12 Date:	11AUG14 
Col_Acad_HC:	8 Date:	10AUG14 
Col_Acad_HC:	8 Date:	09AUG14 
Col_Acad_HC:	8 Date:	08AUG14 
Col_Acad_HC:	7 Date:	07AUG14 
Col_Acad_HC:	7 Date:	06AUG14 
Col_Acad_HC:	5 Date:	05AUG14 
Col_Acad_HC:	5 Date:	31OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	30OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	29OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	28OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	27OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	26OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	25OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	24OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	23OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	22OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	21OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	20OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	19OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	18OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	17OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	16OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	15OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	14OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	13OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	12OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	11OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	10OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	09OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	08OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	07OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	06OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	05OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	04OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	03OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	02OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	01OCT14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	30SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	29SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	28SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	27SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	26SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	25SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	24SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	23SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	22SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	21SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	20SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	19SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	18SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	17SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	16SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	15SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	14SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	13SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	12SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	11SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	10SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	09SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	08SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	07SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	06SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	05SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	04SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	03SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	02SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	01SEP14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	31AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	30AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	29AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	28AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	27AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	26AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	25AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	24AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	23AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	22AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	21AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	20AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	19AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	18AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	04AUG14 
Col_Acad_HC:	3 Date:	03AUG14 
Col_Acad_HC:	3 Date:	17AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	16AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	15AUG14 
Col_Acad_FTE:	3 Date:	14AUG14 
Col_Acad_FTE:	2 Date:	13AUG14 
Col_Acad_FTE:	2 Date:	12AUG14 
Col_Acad_FTE:	2 Date:	02AUG14 
Col_Acad_HC:	2 Date:	11AUG14 
Col_Acad_FTE:	2 Date:	10AUG14 
Col_Acad_FTE:	2 Date:	09AUG14 
Col_Acad_FTE:	2 Date:	08AUG14 
Col_Acad_FTE:	1 Date:	07AUG14 
Col_Acad_FTE:	1 Date:	06AUG14 
Col_Acad_FTE:	1 Date:	05AUG14 
Col_Acad_FTE:	1 Date:	01AUG14 
Col_Acad_HC:	1 Date:	31JUL14 
Col_Acad_HC:	1 Date:	04AUG14 
Col_Acad_FTE:	1 Date:	03AUG14 
Col_Acad_FTE:	1 Date:	02AUG14 
Col_Acad_FTE:	0 Date:	01AUG14 
Col_Acad_FTE:	0 Date:	31JUL14 
Col_Acad_FTE:	0 Date:	30JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	29JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	28JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	27JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	26JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	25JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	24JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	23JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	22JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	21JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	20JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	19JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	18JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	17JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	16JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	15JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	14JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	13JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	12JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	11JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	10JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	09JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	08JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	07JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	06JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	05JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	04JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	03JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	02JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	01JUL14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	30JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	29JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	28JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	27JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	26JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	25JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	24JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	23JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	22JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	21JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	20JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	19JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	18JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	17JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	16JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	15JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	14JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	13JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	12JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	11JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	10JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	09JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	08JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	07JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	06JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	05JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	04JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	03JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	02JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	01JUN14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	31MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	30MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	29MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	28MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	27MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	26MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	25MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	24MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	23MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	22MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	21MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	20MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	19MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	18MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	17MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	16MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	15MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	14MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	13MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	12MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	11MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	10MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	09MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	08MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	07MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	06MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	05MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	04MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	03MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	02MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	01MAY14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	30APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	29APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	28APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	27APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	26APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	25APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	24APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	23APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	22APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	21APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	18APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	17APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	16APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	15APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	14APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	11APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	10APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	09APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	08APR14 
Col_Acad_HC:	0 Date:	07APR14 
Col_Acad_HC:	0
Term=201480
Columbia Central HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	20OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	19OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	13OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	12OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	06OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	05OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	04OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	03OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	02OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	01OCT14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	20SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	19SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	13SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	12SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	06SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	05SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	04SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	03SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	02SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	01SEP14 
CC_HS_HC:	0 Date:	31AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	20AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	19AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	13AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	12AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	06AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	05AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	04AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	03AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	02AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	01AUG14 
CC_HS_HC:	0 Date:	31JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	20JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	19JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	13JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	12JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	06JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	05JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	04JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	03JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	02JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	01JUL14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	20JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	19JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	13JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	12JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	06JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	05JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	04JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	03JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	02JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	01JUN14 
CC_HS_HC:	0 Date:	31MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	20MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	19MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	13MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	12MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	06MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	05MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	04MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	03MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	02MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	01MAY14 
CC_HS_HC:	0 Date:	30APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	29APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	28APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	27APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	26APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	25APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	24APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	23APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	22APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	21APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	18APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	17APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	16APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	15APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	14APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	11APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
CC_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
CC_HS_HC:	0
Term=201480
East Hickman HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	20OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	19OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	13OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	12OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	06OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	05OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	04OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	03OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	02OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	01OCT14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	20SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	19SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	13SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	12SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	06SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	05SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	04SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	03SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	02SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	01SEP14 
EH_HS_HC:	0 Date:	31AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	20AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	19AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	13AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	12AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	06AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	05AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	04AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	03AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	02AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	01AUG14 
EH_HS_HC:	0 Date:	31JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	20JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	19JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	13JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	12JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	06JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	05JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	04JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	03JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	02JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	01JUL14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	20JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	19JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	13JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	12JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	06JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	05JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	04JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	03JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	02JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	01JUN14 
EH_HS_HC:	0 Date:	31MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	20MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	19MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	13MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	12MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	06MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	05MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	04MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	03MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	02MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	01MAY14 
EH_HS_HC:	0 Date:	30APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	29APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	28APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	27APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	26APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	25APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	24APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	23APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	22APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	21APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	18APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	17APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	16APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	15APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	14APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	11APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
EH_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
EH_HS_HC:	0
Term=201480
Fairview HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	30OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	29OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	28OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	27OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	26OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	25OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	24OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	23OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	22OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	21OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	20OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	19OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	18OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	17OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	16OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	15OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	14OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	13OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	12OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	11OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	10OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	09OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	08OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	07OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	06OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	05OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	04OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	03OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	02OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	01OCT14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	30SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	29SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	28SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	27SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	26SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	25SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	24SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	23SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	22SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	21SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	20SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	19SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	18SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	17SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	16SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	15SEP14 
Fair_HS_HC:	17 Date:	14SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	13SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	12SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	11SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	10SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	09SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	08SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	07SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	06SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	05SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	04SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	03SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	02SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	01SEP14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	31AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	30AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	29AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	28AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	27AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	26AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	25AUG14 
Fair_HS_HC:	16 Date:	24AUG14 
Fair_HS_HC:	15 Date:	23AUG14 
Fair_HS_HC:	15 Date:	22AUG14 
Fair_HS_HC:	14 Date:	21AUG14 
Fair_HS_HC:	13 Date:	20AUG14 
Fair_HS_HC:	13 Date:	19AUG14 
Fair_HS_HC:	13 Date:	18AUG14 
Fair_HS_HC:	13 Date:	17AUG14 
Fair_HS_HC:	11 Date:	16AUG14 
Fair_HS_HC:	11 Date:	15AUG14 
Fair_HS_HC:	11 Date:	14AUG14 
Fair_HS_HC:	9 Date:	13AUG14 
Fair_HS_HC:	9 Date:	12AUG14 
Fair_HS_HC:	9 Date:	11AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	10AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	09AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	08AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	07AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	06AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	04AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	03AUG14 
Fair_HS_HC:	8 Date:	05AUG14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	02AUG14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	01AUG14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	31JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	30JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	29JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	28JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	27JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	26JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	25JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	24JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	23JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	22JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	21JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	20JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	19JUL14 
Fair_HS_HC:	7 Date:	18JUL14 
Fair_HS_HC:	6 Date:	17JUL14 
Fair_HS_HC:	6 Date:	16JUL14 
Fair_HS_HC:	6 Date:	15JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	14JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	13JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	12JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	11JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	10JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	09JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	08JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	07JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	06JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	05JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	04JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	03JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	02JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	01JUL14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	30JUN14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	29JUN14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	28JUN14 
Fair_HS_HC:	5 Date:	27JUN14 
Fair_HS_HC:	4 Date:	26JUN14 
Fair_HS_HC:	4 Date:	25JUN14 
Fair_HS_HC:	4 Date:	31OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	30OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	29OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	28OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	27OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	26OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	25OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	24OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	23OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	22OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	21OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	20OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	19OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	18OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	17OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	16OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	15OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	14OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	13OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	12OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	11OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	10OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	09OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	08OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	07OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	06OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	05OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	04OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	03OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	02OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	01OCT14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	30SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	29SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	28SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	27SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	26SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	25SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	24SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	23SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	22SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	21SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	20SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	19SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	18SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	17SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	16SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	15SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	14SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	13SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	12SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	11SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	10SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	09SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	08SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	07SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	06SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	05SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	04SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	03SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	02SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	01SEP14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	31AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	30AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	29AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	28AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	27AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	26AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	25AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	24AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	23AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	24JUN14 
Fair_HS_HC:	3 Date:	23JUN14 
Fair_HS_HC:	3 Date:	22JUN14 
Fair_HS_HC:	3 Date:	21JUN14 
Fair_HS_HC:	3 Date:	22AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	21AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	20AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	19AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	18AUG14 
Fair_HS_FTE:	3 Date:	17AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	16AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	15AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	20JUN14 
Fair_HS_HC:	2 Date:	19JUN14 
Fair_HS_HC:	2 Date:	18JUN14 
Fair_HS_HC:	2 Date:	14AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	13AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	12AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	11AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	10AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	09AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	08AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	07AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	06AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	04AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	03AUG14 
Fair_HS_FTE:	2 Date:	05AUG14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	02AUG14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	01AUG14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	31JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	30JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	29JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	28JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	27JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	26JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	25JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	24JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	23JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	22JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	21JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	20JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	19JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	18JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	17JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	16JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	15JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	14JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	13JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	12JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	11JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	10JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	09JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	08JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	07JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	06JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	05JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	04JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	03JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	02JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	01JUL14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	30JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	29JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	28JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	17JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	16JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	15JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	14JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	13JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	12JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	11JUN14 
Fair_HS_HC:	1 Date:	27JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	26JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	25JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	24JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	23JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	22JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	21JUN14 
Fair_HS_FTE:	1 Date:	20JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	19JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	18JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	17JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	16JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	15JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	14JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	13JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	12JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	11JUN14 
Fair_HS_FTE:	0 Date:	10JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	09JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	08JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	07JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	06JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	05JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	04JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	03JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	02JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	01JUN14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	31MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	30MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	29MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	28MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	27MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	26MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	25MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	24MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	23MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	22MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	21MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	20MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	19MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	18MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	17MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	16MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	15MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	14MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	13MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	12MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	11MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	10MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	09MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	08MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	07MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	06MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	05MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	04MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	03MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	02MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	01MAY14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	30APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	29APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	28APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	27APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	26APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	25APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	24APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	23APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	22APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	21APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	18APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	17APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	16APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	15APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	14APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	11APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
Fair_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
Fair_HS_HC:	0
Term=201480
Franklin HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	30OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	29OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	28OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	27OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	26OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	25OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	24OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	23OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	22OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	21OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	20OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	19OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	18OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	17OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	16OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	15OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	14OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	13OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	12OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	11OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	10OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	09OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	08OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	07OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	06OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	05OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	04OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	03OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	02OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	01OCT14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	30SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	29SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	28SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	27SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	26SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	25SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	24SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	23SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	22SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	21SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	20SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	19SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	18SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	17SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	16SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	15SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	14SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	13SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	12SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	11SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	10SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	09SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	08SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	07SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	06SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	05SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	04SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	03SEP14 
Frank_HS_HC:	41 Date:	02SEP14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	01SEP14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	31AUG14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	30AUG14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	29AUG14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	28AUG14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	27AUG14 
Frank_HS_HC:	40 Date:	26AUG14 
Frank_HS_HC:	39 Date:	25AUG14 
Frank_HS_HC:	39 Date:	24AUG14 
Frank_HS_HC:	38 Date:	23AUG14 
Frank_HS_HC:	38 Date:	22AUG14 
Frank_HS_HC:	38 Date:	21AUG14 
Frank_HS_HC:	38 Date:	20AUG14 
Frank_HS_HC:	36 Date:	19AUG14 
Frank_HS_HC:	34 Date:	18AUG14 
Frank_HS_HC:	30 Date:	17AUG14 
Frank_HS_HC:	30 Date:	16AUG14 
Frank_HS_HC:	30 Date:	15AUG14 
Frank_HS_HC:	30 Date:	13AUG14 
Frank_HS_HC:	27 Date:	12AUG14 
Frank_HS_HC:	27 Date:	11AUG14 
Frank_HS_HC:	27 Date:	10AUG14 
Frank_HS_HC:	27 Date:	09AUG14 
Frank_HS_HC:	27 Date:	14AUG14 
Frank_HS_HC:	26 Date:	08AUG14 
Frank_HS_HC:	26 Date:	07AUG14 
Frank_HS_HC:	26 Date:	06AUG14 
Frank_HS_HC:	26 Date:	05AUG14 
Frank_HS_HC:	25 Date:	03AUG14 
Frank_HS_HC:	25 Date:	02AUG14 
Frank_HS_HC:	25 Date:	01AUG14 
Frank_HS_HC:	25 Date:	04AUG14 
Frank_HS_HC:	24 Date:	31JUL14 
Frank_HS_HC:	24 Date:	28JUL14 
Frank_HS_HC:	24 Date:	30JUL14 
Frank_HS_HC:	23 Date:	29JUL14 
Frank_HS_HC:	23 Date:	27JUL14 
Frank_HS_HC:	21 Date:	26JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	25JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	24JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	23JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	22JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	21JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	20JUL14 
Frank_HS_HC:	20 Date:	19JUL14 
Frank_HS_HC:	19 Date:	18JUL14 
Frank_HS_HC:	19 Date:	17JUL14 
Frank_HS_HC:	19 Date:	16JUL14 
Frank_HS_HC:	18 Date:	15JUL14 
Frank_HS_HC:	18 Date:	14JUL14 
Frank_HS_HC:	15 Date:	13JUL14 
Frank_HS_HC:	15 Date:	12JUL14 
Frank_HS_HC:	15 Date:	11JUL14 
Frank_HS_HC:	14 Date:	10JUL14 
Frank_HS_HC:	14 Date:	09JUL14 
Frank_HS_HC:	14 Date:	08JUL14 
Frank_HS_HC:	14 Date:	07JUL14 
Frank_HS_HC:	12 Date:	06JUL14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	05JUL14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	04JUL14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	03JUL14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	02JUL14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	01JUL14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	30JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	29JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	28JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	27JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	26JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	25JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	24JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	23JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	22JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	21JUN14 
Frank_HS_HC:	11 Date:	20JUN14 
Frank_HS_HC:	10 Date:	19JUN14 
Frank_HS_HC:	10 Date:	18JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	17JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	16JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	15JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	14JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	13JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	12JUN14 
Frank_HS_HC:	9 Date:	31OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	30OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	29OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	28OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	27OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	26OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	25OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	24OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	23OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	22OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	21OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	20OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	19OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	18OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	17OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	16OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	15OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	14OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	13OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	12OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	11OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	10OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	09OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	08OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	07OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	06OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	05OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	04OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	03OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	02OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	01OCT14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	30SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	29SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	28SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	27SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	26SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	25SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	24SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	23SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	22SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	21SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	20SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	19SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	18SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	17SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	16SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	15SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	14SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	13SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	12SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	11SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	10SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	09SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	08SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	07SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	06SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	05SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	04SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	03SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	02SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	01SEP14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	31AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	30AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	29AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	28AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	27AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	11JUN14 
Frank_HS_HC:	8 Date:	26AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	25AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	24AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	23AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	22AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	21AUG14 
Frank_HS_FTE:	8 Date:	20AUG14 
Frank_HS_FTE:	7 Date:	10JUN14 
Frank_HS_HC:	7 Date:	09JUN14 
Frank_HS_HC:	7 Date:	08JUN14 
Frank_HS_HC:	7 Date:	19AUG14 
Frank_HS_FTE:	7 Date:	18AUG14 
Frank_HS_FTE:	6 Date:	17AUG14 
Frank_HS_FTE:	6 Date:	16AUG14 
Frank_HS_FTE:	6 Date:	15AUG14 
Frank_HS_FTE:	6 Date:	07JUN14 
Frank_HS_HC:	6 Date:	06JUN14 
Frank_HS_HC:	6 Date:	05JUN14 
Frank_HS_HC:	6 Date:	13AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	12AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	11AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	10AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	09AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	14AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	08AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	07AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	06AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	05AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	03AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	02AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	01AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	04JUN14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	03JUN14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	02JUN14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	01JUN14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	31MAY14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	30MAY14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	29MAY14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	28MAY14 
Frank_HS_HC:	5 Date:	04AUG14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	31JUL14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	28JUL14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	30JUL14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	29JUL14 
Frank_HS_FTE:	5 Date:	27JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	26JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	25JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	24JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	23JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	22JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	21JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	20JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	27MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	26MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	25MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	24MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	23MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	22MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	21MAY14 
Frank_HS_HC:	4 Date:	19JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	18JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	17JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	16JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	15JUL14 
Frank_HS_FTE:	4 Date:	14JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	13JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	12JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	20MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	19MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	18MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	17MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	16MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	15MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	14MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	13MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	12MAY14 
Frank_HS_HC:	3 Date:	11JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	10JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	09JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	08JUL14 
Frank_HS_FTE:	3 Date:	07JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	06JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	05JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	04JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	03JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	02JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	01JUL14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	30JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	29JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	28JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	27JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	26JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	25JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	24JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	23JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	22JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	21JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	20JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	19JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	11MAY14 
Frank_HS_HC:	2 Date:	10MAY14 
Frank_HS_HC:	2 Date:	09MAY14 
Frank_HS_HC:	2 Date:	08MAY14 
Frank_HS_HC:	2 Date:	18JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	17JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	16JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	15JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	14JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	13JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	12JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	11JUN14 
Frank_HS_FTE:	2 Date:	10JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	09JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	08JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	07JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	06JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	05JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	04JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	03JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	02JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	01JUN14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	31MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	30MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	29MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	28MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	07MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	06MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	05MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	04MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	03MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	02MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	01MAY14 
Frank_HS_HC:	1 Date:	27MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	26MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	25MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	24MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	23MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	22MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	21MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	20MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	19MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	18MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	17MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	16MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	15MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	14MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	13MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	12MAY14 
Frank_HS_FTE:	1 Date:	11MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	10MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	09MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	08MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	07MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	06MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	05MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	04MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	03MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	02MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	01MAY14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	30APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	29APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	28APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	27APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	26APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	25APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	24APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	23APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	22APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	21APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	18APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	17APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	16APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	15APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	14APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	11APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	10APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	09APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	08APR14 
Frank_HS_FTE:	0 Date:	07APR14 
Frank_HS_FTE:	0
Term=201480
Hickman HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	07SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	06SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	05SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	04SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	03SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	02SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	01SEP14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	31AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	30AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	29AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	28AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	27AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	26AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	25AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	24AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	23AUG14 
Hick_HS_HC:	23 Date:	31OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	30OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	29OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	28OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	27OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	26OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	25OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	24OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	23OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	22OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	21OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	20OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	19OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	18OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	17OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	16OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	15OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	14OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	13OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	12OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	11OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	10OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	09OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	08OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	07OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	06OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	05OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	04OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	03OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	02OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	01OCT14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	30SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	29SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	28SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	27SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	26SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	25SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	24SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	23SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	22SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	21SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	20SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	19SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	18SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	17SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	16SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	15SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	14SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	13SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	12SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	11SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	10SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	09SEP14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	22AUG14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	21AUG14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	20AUG14 
Hick_HS_HC:	22 Date:	08SEP14 
Hick_HS_HC:	21 Date:	19AUG14 
Hick_HS_HC:	20 Date:	18AUG14 
Hick_HS_HC:	18 Date:	17AUG14 
Hick_HS_HC:	18 Date:	16AUG14 
Hick_HS_HC:	18 Date:	15AUG14 
Hick_HS_HC:	17 Date:	14AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	13AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	12AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	11AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	10AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	09AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	08AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	07AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	06AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	05AUG14 
Hick_HS_HC:	15 Date:	04AUG14 
Hick_HS_HC:	13 Date:	03AUG14 
Hick_HS_HC:	13 Date:	02AUG14 
Hick_HS_HC:	13 Date:	01AUG14 
Hick_HS_HC:	13 Date:	31JUL14 
Hick_HS_HC:	13 Date:	30JUL14 
Hick_HS_HC:	12 Date:	29JUL14 
Hick_HS_HC:	12 Date:	28JUL14 
Hick_HS_HC:	12 Date:	27JUL14 
Hick_HS_HC:	12 Date:	26JUL14 
Hick_HS_HC:	11 Date:	25JUL14 
Hick_HS_HC:	11 Date:	24JUL14 
Hick_HS_HC:	11 Date:	23JUL14 
Hick_HS_HC:	11 Date:	22JUL14 
Hick_HS_HC:	11 Date:	21JUL14 
Hick_HS_HC:	10 Date:	20JUL14 
Hick_HS_HC:	9 Date:	19JUL14 
Hick_HS_HC:	9 Date:	18JUL14 
Hick_HS_HC:	9 Date:	15JUL14 
Hick_HS_HC:	8 Date:	17JUL14 
Hick_HS_HC:	7 Date:	16JUL14 
Hick_HS_HC:	7 Date:	14JUL14 
Hick_HS_HC:	7 Date:	07SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	06SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	05SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	04SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	03SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	02SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	01SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	31AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	30AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	29AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	28AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	27AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	26AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	25AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	24AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	23AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	13JUL14 
Hick_HS_HC:	6 Date:	31OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	30OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	29OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	28OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	27OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	26OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	25OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	24OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	23OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	22OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	21OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	20OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	19OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	18OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	17OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	16OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	15OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	14OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	13OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	12OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	11OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	10OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	09OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	08OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	07OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	06OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	05OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	04OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	03OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	02OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	01OCT14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	30SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	29SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	28SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	27SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	26SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	25SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	24SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	23SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	22SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	21SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	20SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	19SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	18SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	17SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	16SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	15SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	14SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	13SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	12SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	11SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	10SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	09SEP14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	22AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	21AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	20AUG14 
Hick_HS_FTE:	6 Date:	08SEP14 
Hick_HS_FTE:	5 Date:	19AUG14 
Hick_HS_FTE:	5 Date:	12JUL14 
Hick_HS_HC:	5 Date:	11JUL14 
Hick_HS_HC:	5 Date:	10JUL14 
Hick_HS_HC:	5 Date:	09JUL14 
Hick_HS_HC:	5 Date:	08JUL14 
Hick_HS_HC:	5 Date:	07JUL14 
Hick_HS_HC:	5 Date:	18AUG14 
Hick_HS_FTE:	5 Date:	17AUG14 
Hick_HS_FTE:	5 Date:	16AUG14 
Hick_HS_FTE:	5 Date:	15AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	14AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	13AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	12AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	11AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	10AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	09AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	08AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	07AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	06AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	05AUG14 
Hick_HS_FTE:	4 Date:	06JUL14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	05JUL14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	04JUL14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	03JUL14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	02JUL14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	01JUL14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	30JUN14 
Hick_HS_HC:	4 Date:	04AUG14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	03AUG14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	02AUG14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	01AUG14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	31JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	30JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	29JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	28JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	27JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	26JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	25JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	24JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	23JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	22JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	29JUN14 
Hick_HS_HC:	3 Date:	28JUN14 
Hick_HS_HC:	3 Date:	27JUN14 
Hick_HS_HC:	3 Date:	21JUL14 
Hick_HS_FTE:	3 Date:	20JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	19JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	18JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	17JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	16JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	15JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	14JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	13JUL14 
Hick_HS_FTE:	2 Date:	08JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	07JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	12JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	11JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	10JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	09JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	06JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	05JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	04JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	03JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	02JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	01JUL14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	30JUN14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	26JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	25JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	24JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	23JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	22JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	21JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	20JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	19JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	18JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	17JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	16JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	15JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	14JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	13JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	12JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	11JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	10JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	09JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	08JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	07JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	06JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	05JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	04JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	03JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	02JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	01JUN14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	31MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	30MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	29MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	28MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	27MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	26MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	25MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	24MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	23MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	22MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	21MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	20MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	19MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	18MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	17MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	16MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	15MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	14MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	13MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	12MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	11MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	10MAY14 
Hick_HS_HC:	1 Date:	29JUN14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	28JUN14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	27JUN14 
Hick_HS_FTE:	1 Date:	26JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	25JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	24JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	23JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	22JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	21JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	20JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	19JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	18JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	17JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	16JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	15JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	14JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	13JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	12JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	11JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	10JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	09JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	08JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	07JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	06JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	05JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	04JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	03JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	02JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	01JUN14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	31MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	30MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	29MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	28MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	27MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	26MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	25MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	24MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	23MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	22MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	21MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	20MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	19MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	18MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	17MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	16MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	15MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	14MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	13MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	12MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	11MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	10MAY14 
Hick_HS_FTE:	0 Date:	09MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	08MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	07MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	06MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	05MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	04MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	03MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	02MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	01MAY14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	30APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	29APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	28APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	27APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	26APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	25APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	24APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	23APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	22APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	21APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	18APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	17APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	16APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	15APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	14APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	11APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
Hick_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
Hick_HS_HC:	0
Term=201480
Independence HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	30OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	29OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	28OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	27OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	26OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	25OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	24OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	23OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	22OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	21OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	20OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	19OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	18OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	17OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	16OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	15OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	14OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	13OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	12OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	11OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	10OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	09OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	08OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	07OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	06OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	05OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	04OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	03OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	02OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	01OCT14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	30SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	29SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	28SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	27SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	26SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	25SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	24SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	23SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	22SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	21SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	20SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	19SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	18SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	17SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	16SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	15SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	14SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	13SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	12SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	11SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	10SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	09SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	08SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	07SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	06SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	05SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	04SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	03SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	02SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	01SEP14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	31AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	30AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	29AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	28AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	27AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	26AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	22AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	21AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	20AUG14 
Indep_HS_HC:	58 Date:	25AUG14 
Indep_HS_HC:	57 Date:	24AUG14 
Indep_HS_HC:	57 Date:	23AUG14 
Indep_HS_HC:	57 Date:	19AUG14 
Indep_HS_HC:	56 Date:	18AUG14 
Indep_HS_HC:	56 Date:	17AUG14 
Indep_HS_HC:	52 Date:	16AUG14 
Indep_HS_HC:	51 Date:	15AUG14 
Indep_HS_HC:	51 Date:	14AUG14 
Indep_HS_HC:	49 Date:	13AUG14 
Indep_HS_HC:	48 Date:	12AUG14 
Indep_HS_HC:	48 Date:	11AUG14 
Indep_HS_HC:	48 Date:	10AUG14 
Indep_HS_HC:	48 Date:	09AUG14 
Indep_HS_HC:	48 Date:	08AUG14 
Indep_HS_HC:	48 Date:	07AUG14 
Indep_HS_HC:	47 Date:	06AUG14 
Indep_HS_HC:	46 Date:	05AUG14 
Indep_HS_HC:	46 Date:	04AUG14 
Indep_HS_HC:	45 Date:	03AUG14 
Indep_HS_HC:	45 Date:	02AUG14 
Indep_HS_HC:	45 Date:	01AUG14 
Indep_HS_HC:	45 Date:	31JUL14 
Indep_HS_HC:	44 Date:	30JUL14 
Indep_HS_HC:	41 Date:	29JUL14 
Indep_HS_HC:	40 Date:	28JUL14 
Indep_HS_HC:	40 Date:	27JUL14 
Indep_HS_HC:	40 Date:	26JUL14 
Indep_HS_HC:	40 Date:	25JUL14 
Indep_HS_HC:	40 Date:	24JUL14 
Indep_HS_HC:	40 Date:	23JUL14 
Indep_HS_HC:	39 Date:	22JUL14 
Indep_HS_HC:	38 Date:	21JUL14 
Indep_HS_HC:	36 Date:	20JUL14 
Indep_HS_HC:	35 Date:	19JUL14 
Indep_HS_HC:	34 Date:	18JUL14 
Indep_HS_HC:	33 Date:	17JUL14 
Indep_HS_HC:	32 Date:	16JUL14 
Indep_HS_HC:	32 Date:	15JUL14 
Indep_HS_HC:	32 Date:	14JUL14 
Indep_HS_HC:	30 Date:	13JUL14 
Indep_HS_HC:	30 Date:	12JUL14 
Indep_HS_HC:	29 Date:	11JUL14 
Indep_HS_HC:	29 Date:	10JUL14 
Indep_HS_HC:	27 Date:	09JUL14 
Indep_HS_HC:	26 Date:	08JUL14 
Indep_HS_HC:	25 Date:	07JUL14 
Indep_HS_HC:	24 Date:	06JUL14 
Indep_HS_HC:	22 Date:	05JUL14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	04JUL14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	03JUL14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	02JUL14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	01JUL14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	30JUN14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	29JUN14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	28JUN14 
Indep_HS_HC:	21 Date:	27JUN14 
Indep_HS_HC:	20 Date:	26JUN14 
Indep_HS_HC:	20 Date:	25JUN14 
Indep_HS_HC:	19 Date:	24JUN14 
Indep_HS_HC:	19 Date:	23JUN14 
Indep_HS_HC:	19 Date:	22JUN14 
Indep_HS_HC:	19 Date:	21JUN14 
Indep_HS_HC:	19 Date:	20JUN14 
Indep_HS_HC:	19 Date:	19JUN14 
Indep_HS_HC:	18 Date:	18JUN14 
Indep_HS_HC:	18 Date:	17JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	16JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	15JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	14JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	13JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	12JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	11JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	10JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	09JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	08JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	07JUN14 
Indep_HS_HC:	17 Date:	06JUN14 
Indep_HS_HC:	16 Date:	05JUN14 
Indep_HS_HC:	16 Date:	04JUN14 
Indep_HS_HC:	16 Date:	03JUN14 
Indep_HS_HC:	16 Date:	02JUN14 
Indep_HS_HC:	16 Date:	01JUN14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	31MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	30MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	29MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	28MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	27MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	26MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	25MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	24MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	23MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	22MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	21MAY14 
Indep_HS_HC:	15 Date:	31OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	30OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	29OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	28OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	27OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	26OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	25OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	24OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	23OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	22OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	21OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	20OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	19OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	18OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	17OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	16OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	15OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	14OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	13OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	12OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	11OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	10OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	09OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	08OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	07OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	06OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	05OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	04OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	03OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	02OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	01OCT14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	30SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	29SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	28SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	27SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	26SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	25SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	24SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	23SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	22SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	21SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	20SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	19SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	18SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	17SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	16SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	15SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	14SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	13SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	12SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	11SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	10SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	09SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	08SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	07SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	06SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	05SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	04SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	03SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	02SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	01SEP14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	31AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	30AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	29AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	28AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	20MAY14 
Indep_HS_HC:	14 Date:	27AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	26AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	22AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	21AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	20AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	25AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	24AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	23AUG14 
Indep_HS_FTE:	14 Date:	19AUG14 
Indep_HS_FTE:	13 Date:	18AUG14 
Indep_HS_FTE:	13 Date:	19MAY14 
Indep_HS_HC:	13 Date:	17AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	16AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	15AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	14AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	13AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	12AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	11AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	10AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	09AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	08AUG14 
Indep_HS_FTE:	12 Date:	07AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	06AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	05AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	18MAY14 
Indep_HS_HC:	11 Date:	17MAY14 
Indep_HS_HC:	11 Date:	16MAY14 
Indep_HS_HC:	11 Date:	15MAY14 
Indep_HS_HC:	11 Date:	14MAY14 
Indep_HS_HC:	11 Date:	13MAY14 
Indep_HS_HC:	11 Date:	04AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	03AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	02AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	01AUG14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	31JUL14 
Indep_HS_FTE:	11 Date:	30JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	12MAY14 
Indep_HS_HC:	10 Date:	11MAY14 
Indep_HS_HC:	10 Date:	10MAY14 
Indep_HS_HC:	10 Date:	09MAY14 
Indep_HS_HC:	10 Date:	29JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	28JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	27JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	26JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	25JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	24JUL14 
Indep_HS_FTE:	10 Date:	23JUL14 
Indep_HS_FTE:	9 Date:	22JUL14 
Indep_HS_FTE:	9 Date:	08MAY14 
Indep_HS_HC:	9 Date:	21JUL14 
Indep_HS_FTE:	9 Date:	20JUL14 
Indep_HS_FTE:	8 Date:	19JUL14 
Indep_HS_FTE:	8 Date:	07MAY14 
Indep_HS_HC:	8 Date:	18JUL14 
Indep_HS_FTE:	8 Date:	17JUL14 
Indep_HS_FTE:	8 Date:	16JUL14 
Indep_HS_FTE:	8 Date:	15JUL14 
Indep_HS_FTE:	8 Date:	14JUL14 
Indep_HS_FTE:	7 Date:	13JUL14 
Indep_HS_FTE:	7 Date:	12JUL14 
Indep_HS_FTE:	7 Date:	11JUL14 
Indep_HS_FTE:	7 Date:	06MAY14 
Indep_HS_HC:	7 Date:	10JUL14 
Indep_HS_FTE:	7 Date:	09JUL14 
Indep_HS_FTE:	6 Date:	08JUL14 
Indep_HS_FTE:	6 Date:	07JUL14 
Indep_HS_FTE:	6 Date:	05MAY14 
Indep_HS_HC:	6 Date:	04MAY14 
Indep_HS_HC:	6 Date:	03MAY14 
Indep_HS_HC:	6 Date:	06JUL14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	05JUL14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	04JUL14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	03JUL14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	02JUL14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	01JUL14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	30JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	29JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	28JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	27JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	26JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	02MAY14 
Indep_HS_HC:	5 Date:	01MAY14 
Indep_HS_HC:	5 Date:	30APR14 
Indep_HS_HC:	5 Date:	25JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	24JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	23JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	22JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	21JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	20JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	19JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	18JUN14 
Indep_HS_FTE:	5 Date:	17JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	16JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	15JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	14JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	13JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	12JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	11JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	10JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	09JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	08JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	07JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	06JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	05JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	04JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	03JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	02JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	29APR14 
Indep_HS_HC:	4 Date:	01JUN14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	31MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	30MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	29MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	28MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	27MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	26MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	25MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	24MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	23MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	22MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	21MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	20MAY14 
Indep_HS_FTE:	4 Date:	19MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	28APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	27APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	26APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	25APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	24APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	23APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	22APR14 
Indep_HS_HC:	3 Date:	18MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	17MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	16MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	15MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	14MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	13MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	12MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	11MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	10MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	09MAY14 
Indep_HS_FTE:	3 Date:	08MAY14 
Indep_HS_FTE:	2 Date:	07MAY14 
Indep_HS_FTE:	2 Date:	06MAY14 
Indep_HS_FTE:	2 Date:	21APR14 
Indep_HS_HC:	2 Date:	05MAY14 
Indep_HS_FTE:	2 Date:	04MAY14 
Indep_HS_FTE:	2 Date:	03MAY14 
Indep_HS_FTE:	2 Date:	02MAY14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	01MAY14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	30APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	29APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	18APR14 
Indep_HS_HC:	1 Date:	17APR14 
Indep_HS_HC:	1 Date:	16APR14 
Indep_HS_HC:	1 Date:	15APR14 
Indep_HS_HC:	1 Date:	28APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	27APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	26APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	25APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	24APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	23APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	22APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	21APR14 
Indep_HS_FTE:	1 Date:	18APR14 
Indep_HS_FTE:	0 Date:	17APR14 
Indep_HS_FTE:	0 Date:	16APR14 
Indep_HS_FTE:	0 Date:	15APR14 
Indep_HS_FTE:	0 Date:	14APR14 
Indep_HS_HC:	0 Date:	11APR14 
Indep_HS_HC:	0 Date:	10APR14 
Indep_HS_HC:	0 Date:	09APR14 
Indep_HS_HC:	0 Date:	08APR14 
Indep_HS_HC:	0 Date:	07APR14 
Indep_HS_HC:	0
Term=201480
Lewis Central School Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	31OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	20OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	19OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	13OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	12OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	06OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	05OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	04OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	03OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	02OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	01OCT14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	20SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	19SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	13SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	12SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	06SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	05SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	04SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	03SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	02SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	01SEP14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	31AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	20AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	19AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	13AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	12AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	06AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	05AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	04AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	03AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	02AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	01AUG14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	31JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	20JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	19JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	13JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	12JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	06JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	05JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	04JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	03JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	02JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	01JUL14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	20JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	19JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	13JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	12JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	06JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	05JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	04JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	03JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	02JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	01JUN14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	31MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	20MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	19MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	13MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	12MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	06MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	05MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	04MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	03MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	02MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	01MAY14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	30APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	29APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	28APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	27APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	26APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	25APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	24APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	23APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	22APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	21APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	18APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	17APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	16APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	15APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	14APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	11APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	10APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	09APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	08APR14 
Lew_Cen_FTE:	0 Date:	07APR14 
Lew_Cen_FTE:	0
Term=201480
Lewis HS Headcount
Fall 2014 (Classes Begin 08/25/2014)
 
(View Table)

Date:	02SEP14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	01SEP14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	31AUG14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	30AUG14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	29AUG14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	28AUG14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	27AUG14 
Lew_HS_HC:	45 Date:	31OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	30OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	29OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	28OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	27OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	26OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	25OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	24OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	23OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	22OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	21OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	20OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	19OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	18OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	17OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	16OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	15OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	14OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	13OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	12OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	11OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	10OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	09OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	08OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	07OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	06OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	05OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	04OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	03OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	02OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	01OCT14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	30SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	29SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	28SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	27SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	26SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	25SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	24SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	23SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	22SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	21SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	20SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	19SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	18SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	17SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	16SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	15SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	14SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	13SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	12SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	11SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	10SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	09SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	08SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	07SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	06SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	05SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	04SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	03SEP14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	26AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	25AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	24AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	23AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	22AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	21AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	20AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	19AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	18AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	17AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	16AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	15AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	14AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	13AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	10AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	09AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	08AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	07AUG14 
Lew_HS_HC:	44 Date:	11AUG14 
Lew_HS_HC:	43 Date:	12AUG14 
Lew_HS_HC:	42 Date:	06AUG14 
Lew_HS_HC:	42 Date:	05AUG14 
Lew_HS_HC:	42 Date:	04AUG14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	03AUG14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	02AUG14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	01AUG14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	31JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	30JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	29JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	28JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	27JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	26JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	25JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	24JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	23JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	22JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	21JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	20JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	19JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	18JUL14 
Lew_HS_HC:	41 Date:	17JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	16JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	15JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	14JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	13JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	12JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	11JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	10JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	09JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	08JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	07JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	06JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	05JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	04JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	03JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	02JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	01JUL14 
Lew_HS_HC:	38 Date:	30JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	29JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	28JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	27JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	26JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	25JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	24JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	23JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	22JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	21JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	20JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	19JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	18JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	17JUN14 
Lew_HS_HC:	37 Date:	16JUN14 
Lew_HS_HC:	35 Date:	15JUN14 
Lew_HS_HC:	34 Date:	14JUN14 
Lew_HS_HC:	34 Date:	13JUN14 
Lew_HS_HC:	34 Date:	12JUN14 
Lew_HS_HC:	13 Date:	11JUN14 
Lew_HS_HC:	13 Date:	10JUN14 
Lew_HS_HC:	13 Date:	09JUN14 
Lew_HS_HC:	12 Date:	08JUN14 
Lew_HS_HC:	10 Date:	07JUN14 
Lew_HS_HC:	10 Date:	06JUN14 
Lew_HS_HC:	10 Date:	05JUN14 
Lew_HS_HC:	10 Date:	04JUN14 
Lew_HS_HC:	10 Date:	02SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	01SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	31AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	30AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	29AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	28AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	27AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	03JUN14 
Lew_HS_HC:	9 Date:	31OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	30OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	29OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	28OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	27OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	26OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	25OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	24OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	23OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	22OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	21OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	20OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	19OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	18OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	17OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	16OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	15OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	14OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	13OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	12OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	11OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	10OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	09OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	08OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	07OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	06OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	05OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	04OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	03OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	02OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	01OCT14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	30SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	29SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	28SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	27SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	26SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	25SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	24SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	23SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	22SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	21SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	20SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	19SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	18SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	17SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	16SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	15SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	14SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	13SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	12SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	11SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	10SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	09SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	08SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	07SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	06SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	05SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	04SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	03SEP14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	26AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	25AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	24AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	23AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	22AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	21AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	20AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	19AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	18AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	17AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	16AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	15AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	14AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	13AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	10AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	09AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	08AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	07AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	11AUG14 
Lew_HS_FTE:	9 Date:	12AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	06AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	05AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	04AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	03AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	02AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	01AUG14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	31JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	30JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	29JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	28JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	27JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	26JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	25JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	24JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	23JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	22JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	21JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	20JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	19JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	18JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	02JUN14 
Lew_HS_HC:	8 Date:	01JUN14 
Lew_HS_HC:	8 Date:	31MAY14 
Lew_HS_HC:	8 Date:	30MAY14 
Lew_HS_HC:	8 Date:	29MAY14 
Lew_HS_HC:	8 Date:	17JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	16JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	15JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	14JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	13JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	12JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	11JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	10JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	09JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	08JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	07JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	06JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	05JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	04JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	03JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	02JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	01JUL14 
Lew_HS_FTE:	8 Date:	30JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	29JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	28JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	27JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	26JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	25JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	24JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	23JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	22JUN14 
Lew_HS_FTE:	7 Date:	21JUN14 
Lew_HS_FTE:	7